Pasen Amsterdam 2016
 
Op zondag 27 maart vieren christenen overal ter wereld het Paasfeest, het grootste feest van het jaar. 
Daaraan vooraf gaat de Goede week, die begint met Palmpasen (20 maart). Een heel bijzondere periode waarin de kern van het christelijk geloof verteld en beleefd wordt. 

                                                                         
rodetulpen
Wat vieren we?  
Op Paaszondag en de week daaraan voorafgaand (de zogenaamde 'Goede Week' of 'Stille Week') worden de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus Christus herdacht en gevierd: 
 
 Jezus, die als niemand anders de liefde van God voor mensen had laten zien, stierf een onrechtvaardige marteldood aan het kruis. De Bijbel zegt dat dit "voor ons" gebeurde... (Dit wordt herdacht op Goede Vrijdag.)  
 
Daarna, op de eerste dag van de nieuwe week (zondag) gebeurde het onverwachte en onbegrijpelijke wonder. God, die door Jezus 'mijn Vader' werd noemt, heeft hem niet in de steek gelaten. Vanaf die zondag was het graf leeg. Jezus werd opnieuw gezien, hij ontmoette mensen, sprak met hen. Velen werden daarvan getuigen. Door het grote wonder van de opwekking van Jezus uit de dood,  heeft God zijn woorden en daden juist bevestigd als volkomen waar en goed. God zegt daarmee: 'Geloof Hem, volg Hem'. Zo worden zijn dood en opstanding voor ieder die gelooft de bron voor het ware, nieuwe leven.  
 
Deze gebeurtenissen roepen wel de nodige vragen op...   
Meer weten?
Feest in Amsterdam
De kerken van Amsterdam nodigen je uit voor het feest! 
Informatie over kerkdiensten en activiteiten rond Pasen (24 - 28 maart) vind je hier 


   
Jezus verschijnt

De viering van de "Goede Week" en Pasen in de tradities van de kerk

(Deze uitleg is genomen van de website van de Oud-katholieke kerk in Amsterdam.)

 Het paasfeest is het centrale feest van de christelijke kerk, waarin we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus vieren. Volgens de oude kerkelijke traditie gebeurt dat in verschillende diensten. Het geheel begint met Palmzondag, wanneer we de feestelijke intocht van Jezus in Jerusalem vieren. We zegenen palmtakken en lopen daarmee de kerk door, ter herinnering aan de mensen die Jezus destijds verwelkomden. De kinderen gaan daarbij voorop met hun kleurige palmpasenstokken. De dienst eindigt stil, want halverwege slaat de feestvreugde om in de ernst van het lijden dat Jezus zal ondergaan. Die ernst blijft gedurende de week die op Palmzondag volgt (en die de Goede Week wordt genoemd) bestaan.