(Oudere en inmiddels verlopen Actueel-berichten worden nog enige tijd bewaard op pagina Archief-actueel)

21,23-24 juni 'De Staat van God'- Urban religion

Geplaatst 19 jun 2018 00:57 door De Stadslamp Amsterdam

urbanreligion
"An evening with inspiring talks by top researchers and professionals in the field"
21 juni, 19.30 uur, Pakhuis  Zwijger.

Week van Gebed 2018 in Amsterdam, 21-28 januari

Geplaatst 9 jan 2018 02:32 door De Stadslamp Amsterdam   [ 13 jan 2018 10:25 bijgewerkt ]

Op de Stadslamp vind je alle informatie over de Week van Gebed in Amsterdam.

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Recht door zee
Dat is het thema van dit jaar, genomen uit Exodus 15 vers 6: "Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht."  Meer over het thema en over de Week lees je op 

Alle informatie over plaatsen en tijden in Amsterdam vind je op deze pagina.
Voor alle algemene informatie over de week van gebed in Nederland kijk je op Missie Nederland of Raad van kerken.

Kerken/groepen: Organiseer je een of meer bijeenkomsten, die open zijn voor iedereen uit jouw wijk? Geef dit dan nog door aan destadslamp@gmail.com

 >>   Ben je blij met deze informatie?  Geef voor het werk van Stadslamp!

Kerst in Amsterdam

Geplaatst 21 dec 2017 12:59 door De Stadslamp Amsterdam

kerststal

Kerkdiensten van veel protestantse kerken rond de kerstdagen zijn te vinden op www.kerst020.nl
Rooms-katholieke kerkdiensten vindt u onder andere bij de Nicolaasparochie (6 kerken in het centrum) en de  Vredeskerk (zuid)

Dorothy DAY in het Noelhuis, 14 oktober

Geplaatst 22 sep 2017 01:37 door De Stadslamp Amsterdam   [ 25 sep 2017 01:24 bijgewerkt ]

Bron: Jeanette Noelhuis
Dorothy DAY

Het Jeannette Noëlhuis in Venserpolder organiseert op 14 oktober 2017 de Dorothy DAY. Deze allereerste editie gaat over wapens. Eén dag lang achtergronden, discussie, film, muziek en actie! Dorothy Day is mede-grondlegster van de Catholic Worker. Zij was een uitgesproken pacifist en verzette zich tegen het gebruik en het testen van kernwapens.

Er is een spoedcursus wapenhandel door Frank Slijper (Pax), een geweldloze wandeling, een optreden van Marian Nduku en de film Atomic Cafe. We zullen nadenken over hoe we kunnen zorgen dat het verdrag tegen kernwapens door Nederland ondertekend wordt. Inleidend hierop praat Selma van Oostwaard (Pax) iedereen bij over kernwapens en de inhoud van “the ban”, het nieuwe verdrag.

Aan de vooravond op vrijdag 13 oktober is de documentaire Shadow World te zien. Deze behandelt de schimmige wereld van wapenhandelaren die naadloos verweven lijkt met de wereld van geheime diensten, militaire bevelhebbers en politiek.

Informatieavond Amsterdamse Kerken helpen vluchtelingen, 3 mei

Geplaatst 27 apr 2017 13:37 door De Stadslamp Amsterdam

Op de tweede brede interkerkelijke vervolgavond rond het thema vluchtelingen gaan we kijken hoe we als kerken kunnen samenwerken met organisaties die in Amsterdam al langer vluchtelingen ondersteunen, zoals Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils en de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.
Ook presenteert zich de Football Fellowship, een uit de English Reformed Church, Kerken Helpen Amsterdam, en de Diaconie (PKA) voortgekomen interkerkelijk initiatief dat voetbalwedstrijden met vluchtelingen organiseert. Verder in ieder geval aanwezig zijn ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, HASA, NewBees, Present Amsterdam en het Jeanette Noelhuis. Na de pauze is er een informatiemarkt en kun je je opgeven bij een van de organisaties om daadwerkelijk actief te worden voor vluchtelingen.

Wij zijn die avond te gast bij de Rooms Katholieke gemeenschap Sant’Egidio bij de Mozes en Aaronkerk op het Waterlooplein. Deze bijzondere gemeenschap is erg actief voor vluchtelingen en daklozen. Hoe zij dat doen en wat hun spiritualiteit is leggen zij aan het begin van de avond uit. Deze avond is verder mede mogelijk gemaakt door Caritas Amsterdam. De organisatie van de avond ligt in handen van Kerken Helpen Amsterdam, het interdenominaal informatienetwerk voor Amsterdamse kerken die vluchtelingen willen helpen, ondersteund door vrijwilligers uit de diverse aangesloten kerken, studenten van de SPH opleiding en nieuwkomers via NewBees.

Woensdag 3 mei, Mozes en Aaronkerk, 20.00 uur, meer informatie en opgave www.kerkenhelpen.amsterdam

Netwerkbijeenkomst Raad van kerken, 13 mei

Geplaatst 17 apr 2017 05:14 door De Stadslamp Amsterdam

Bron: Raad van Kerken Amsterdam. 10-4-2017.
 
Van harte nodigen wij u uit voor de Netwerkbijeenkomst die de Raad van Kerken Amsterdam organiseert op zaterdagmiddag 13 mei a.s.
 
De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd de communicatie met onze kerkelijke achterban en verwante organisaties te verbeteren. Dat was hard nodig. We deden dat o.a. door het verzenden van nieuwsbrieven van de Raad en van de Taakgroep Vluchtelingen en door het vernieuwen van onze website (www.rvkamsterdam.nl). We horen regelmatig dat we ons op deze wijze meer in beeld hebben gebracht.
 
Als een nieuwe stap in het versterken van de band met en tussen de lidkerken organiseren wij een Netwerkbijeenkomst. Onder het motto: “wie bent u? wie zijn wij?”
hopen wij daarin een grotere groep mensen uit onze lidkerken, maar ook mensen betrokken bij de raden van kerken in de wijken of bij andere kerkelijke organisaties
bij elkaar te brengen.
 
Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn er korte presentaties van de Raad, de Taakgroep Vluchtelingen en het Drugspastoraat. Maar het accent zal vooral liggen op de ontmoeting van mensen, betrokken bij een van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen of bij andere organisaties waarmee de Raad verbonden is. Met muzikale bijdragen en een liturgische afsluiting hopen wij verder bij te dragen aan een sfeer van verbondenheid en verdieping. “Uitgeprocedeerde” vluchtelingen voor wie wij ons inzetten zullen voor hapjes zorgen.
 
Wij nodigen u en andere mensen uit uw kerk/ gemeenschap/ gemeente/ parochie/ organisatie van harte uit aan deze netwerkbijeenkomst deel te nemen en zo uw betrokkenheid bij de oecumenische samenwerking te tonen. U mag deze informatie daartoe verder verspreiden.

De Netwerkbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 mei 2017, van 13.30 tot 16.30 uur
Plaats: zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam (lift aanwezig!).
De deelname is gratis, in verband met de organisatie wel graag opgave vooraf.

Opgave vóór 6 mei via: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Wij hopen u of mensen uit uw gemeenschap op 13 mei te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink
Ben Dieker
Victor Lagodin
Maarten Lubbers

en de afgevaardigden betrokken bij de voorbereiding,
Inica Loe
Dick de Korte

Happietaria: in april uit eten voor India!

Geplaatst 17 apr 2017 04:26 door De Stadslamp Amsterdam   [ 17 apr 2017 04:36 bijgewerkt ]

Bron:  www.happietaria-amsterdam.nl. 
 
April 2017.  
 
Gedurende de hele maand april heeft u bij Happietaria Amsterdam de mogelijkheid om te dineren voor het goede doel! Dit pop-up restaurant is vrijwillig opgezet door studenten die zich op deze manier inzetten voor een project van MIVA in de strijd tegen dwang- en kinderarbeid in de kledingindustrie in India.

De strijd tegen dwangarbeid in de kledingindustrie

In India is kinderarbeid en dwangarbeid helaas nog aan de orde van de dag. Ruim 300.000 minderjarige meisjes worden uitgebuit, werken in slechte omstandigheden en vele van hen worden seksueel misbruikt. Happietaria Amsterdam wil hier wat aan doen en schenkt de gehele opbrengst van haar restaurant aan Tamilnadu Textile and Common Labour Union (TTCU). Dit is een lokale vakbond in India opgericht door vrouwen die zelf in de kledingindustrie hebben gewerkt. Zij komen op voor de huidige werkneemsters van de kledingfabrikanten door hen bijvoorbeeld bij te staan in rechtszaken. Ook proberen zij jonge meisjes door middel van voorlichting te waarschuwingen voor de schaduwzijdes van deze industrie en hen langer op school te houden.

‘Een hap in de goede richting’

Om het goede doel voor ogen te houden zal Happietaria Amsterdam een authentiek Indiaas menu aanbieden en vele Indiase thema-avonden met leuke acts! Vorig jaar was Happietaria Amsterdam een groot succes en hadden zij maar liefst €21.000,- opgehaald voor het goede doel! Dit jaar hoopt Happietaria Amsterdam ten minste €14.000,- op te halen, zodat de vakbond in ieder geval een goede bus kan aanschaffen om ook in de meest afgelegen gebieden van India de meisjes te kunnen bereiken.

Van 3 t/m 29 april opent het restaurant haar deuren aan de Roetersstraat 2 te Amsterdam (zondags gesloten). Een mooi initiatief dus om eens een hapje te eten!

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.happietaria-amsterdam.nl.  Kijk ook op https://www.facebook.com/happietaria/ 

Avond van de Martelaren, 7 april, Nicolaasbasiliek

Geplaatst 7 apr 2017 01:51 door De Stadslamp Amsterdam

Bron: 
Kerk in Nood Nederland

Uitnodiging: Vergeet hen niet en kom naar de Avond van de Martelaren, 7 april 2017 in Amsterdam. 19.30 uur.

City consultatie 7-8 april

Geplaatst 30 jan 2017 11:59 door De Stadslamp Amsterdam

Bron: Piet Brnksma, ACCL.amsterdam, 24-1-2017.

Op 7 en 8 april organiseert de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) een ´Amsterdam City Consultation. De voorzitter van ACCL, dhr. Piet Brinksma, zegt hierover:
"De consultatie is een unieke twee-daagse bijeenkomst voor alle leiders van kerken, organisaties, en bedieningen in Amsterdam, die door Christus zijn geïnspireerd om de stad te bereiken, te dienen en naar meer impact van Koninkrijk van God in de stad verlangen.
Tijdens de consultatie worden resultaten van het onderzoek naar de impact van het Lichaam van Christus op de stad gepresenteerd. Ook zullen inspiratie momenten, talks, ronde tafel gesprekken en seminars zijn over thema’s die te maken hebben met:
het kennen van de stad
het liefhebben van de stad
het dienen van de stad
het bloeien van de stad

Hoop, inspiratie, leren en delen
Het is een ideale kans om te leren van elkaar en te ontdekken wat God al gedaan heeft in de stad; waar en hoe het organisme van de kerk tot zegen is van de stad. Maar ook wat de grootste uitdagingen zijn, hoe het Lichaam van Christus krachtiger kan worden door uitwisseling, samenwerking, bemoediging en training. "

Kijk voor volledige informatie en aanmelding op www.ACCL.amsterdam

25 januari Toerustingsavond 'In contact met de vluchteling'

Geplaatst 23 jan 2017 10:22 door De Stadslamp Amsterdam

Woensdag 25 januari

Veel asielzoekers stellen een bezoek van een Nederlander op prijs. In dit contact met vluchtelingen kunt u tegen cultuurverschillen aan lopen. Wat voor ons normaal is, kan voor een vluchteling heel anders overkomen. Op woensdag 25 januari organiseert Gave een avond over interculturele communicatie. Op deze avond komt u meer te weten over hoe u met de vluchteling in contact kan komen en waar u rekening mee kunt houden in het contact met de vluchteling.

U bent van harte welkom!

Locatie: Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht
Aanvang: 19.30 uur
Gratis toegang
Aanmelden

We vinden het fijn als u zich aanmeldt, zodat we weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen. Maar ook als u zich niet heeft aangemeld, bent u van harte welkom.

1-10 of 54