Actueel‎ > ‎

Netwerkbijeenkomst Raad van kerken, 13 mei

Geplaatst 17 apr 2017 05:14 door De Stadslamp Amsterdam
Bron: Raad van Kerken Amsterdam. 10-4-2017.
 
Van harte nodigen wij u uit voor de Netwerkbijeenkomst die de Raad van Kerken Amsterdam organiseert op zaterdagmiddag 13 mei a.s.
 
De afgelopen jaren hebben wij geprobeerd de communicatie met onze kerkelijke achterban en verwante organisaties te verbeteren. Dat was hard nodig. We deden dat o.a. door het verzenden van nieuwsbrieven van de Raad en van de Taakgroep Vluchtelingen en door het vernieuwen van onze website (www.rvkamsterdam.nl). We horen regelmatig dat we ons op deze wijze meer in beeld hebben gebracht.
 
Als een nieuwe stap in het versterken van de band met en tussen de lidkerken organiseren wij een Netwerkbijeenkomst. Onder het motto: “wie bent u? wie zijn wij?”
hopen wij daarin een grotere groep mensen uit onze lidkerken, maar ook mensen betrokken bij de raden van kerken in de wijken of bij andere kerkelijke organisaties
bij elkaar te brengen.
 
Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn er korte presentaties van de Raad, de Taakgroep Vluchtelingen en het Drugspastoraat. Maar het accent zal vooral liggen op de ontmoeting van mensen, betrokken bij een van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen of bij andere organisaties waarmee de Raad verbonden is. Met muzikale bijdragen en een liturgische afsluiting hopen wij verder bij te dragen aan een sfeer van verbondenheid en verdieping. “Uitgeprocedeerde” vluchtelingen voor wie wij ons inzetten zullen voor hapjes zorgen.
 
Wij nodigen u en andere mensen uit uw kerk/ gemeenschap/ gemeente/ parochie/ organisatie van harte uit aan deze netwerkbijeenkomst deel te nemen en zo uw betrokkenheid bij de oecumenische samenwerking te tonen. U mag deze informatie daartoe verder verspreiden.

De Netwerkbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 mei 2017, van 13.30 tot 16.30 uur
Plaats: zolder Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam (lift aanwezig!).
De deelname is gratis, in verband met de organisatie wel graag opgave vooraf.

Opgave vóór 6 mei via: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Wij hopen u of mensen uit uw gemeenschap op 13 mei te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink
Ben Dieker
Victor Lagodin
Maarten Lubbers

en de afgevaardigden betrokken bij de voorbereiding,
Inica Loe
Dick de Korte
Comments