Week van Gebed 2014 Amsterdam, plaatsen en tijden

>>   Ben je blij met deze informatie?  Geef voor het werk van Stadslamp!

De Week van Gebed 2014 vond plaats van 19 - 26 januari.  Op de volgende plaatsen en tijden werd in Amsterdam gebeden: 

Centrum

Amsterdam50
datum: maandag 20 t/m vrijdag 24 januari ( iedere dag)
aanvang: 19.30 - 21.00 uur
locatie: Amsterdam50, Herengracht 88, 1015 BT Amsterdam
programma: avondgebedsdiensten / evening prayer meetings ( Nederlands - Engels)
contactpersoon: John M. Shepard, john@thesimplepath.org, 06 52 69 53 45, Amsterdam50.nl 

Oost

Kerkgebouw de Bron
datum: donderdag 23 januari 
aanvang: 19.30 uur 
locatie: Kerkgebouw De Bron, Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam
contactpersoon: Martin de Jong, 0628020534. www.kerkdebron.org

Nieuw West

Kerkgebouw De Ontmoeting 
datum:  dinsdag 21 januari 
aanvang: 19.30 uur (met maaltijd vanaf 18.00 u.)
locatie: kerkgebouw de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Amsterdam
programma: Oecumenische avond. Christophe Sevenster komt vertellen over 'de Inspiratie van Paus Franciscus'
contactpersoon: Han Dijk (020 6144188, j.p.gdijk@kpnplanet.nl) of de website www.deontmoeting-pka.nl

datum: donderdag 23 januari
aanvang: 19.30
locatie: kerkgebouw De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Amsterdam.
programma: Oecumenische vesper.
contactpersoon: Dick van Voornveld, tineke-en-dick@hetnet.nl of  Han Dijk (020 6144188, j.p.gdijk@kpnplanet.nl

Deze beide activiteiten in 'de Ontmoeting' vinden plaats onder auspiciën van de Raad van Kerken Geuzenveld-Slotermeer. De avond is georganiseerd door oecumenisch kerk&buurtwerk STIMULANS

datum: zondag 26 januari 
aanvang: 10.00  u.
locatie: kerkgebouw De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Amsterdam.
programma: Kerkdienst met aandacht voor de oecumene. Voorganger: Ds. Han Dijk
contactpersoon:  Han Dijk (020 6144188, j.p.gdijk@kpnplanet.nl) of de website www.deontmoeting-pka.nl

West

Alle geloofsgemeenschappen van West doen mee: De Jeruzalemkerk, de Augustana kerk, De Boomkerk, de Vincentiusparochie, de Hebron gemeenschap, de “Thuiskomen” gemeenschap van Westerwijk, Heilig Vuur West, Stroom West, de Nassaukerk, en de huiskring op het Cremerplein (onderdeel van baptistengemeente de Verbinding). 
Iedere geloofsgemeenschap organiseert korte gebedsmomenten op de eigen locatie. Zoals: 

Wijkgebouw Hebron
datum: maandag 20 januari; dinsdag 21 januari; donderdag 23 januari; vrijdag 24 januari.
aanvang: 19.30 tot 20.15 uur
locatie: Wijkgebouw Hebron, Polanenstraat 197. 
contactpersoon: Peter Smits, p.c.h.smits@hetnet.nl

Nassaukerk
datum: vrijdag 24 januari
aanvang: 12.30 uur
locatie: Nassaukerk, de Wittenkade 114.
programma: middaggebed
contactpersoon:  Klaas Holwerda, kholwerda@hetnet.nl


Daarnaast zijn er 3 grotere gemeenschappelijke gebedsmomenten, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd: je kunt er een of meerdere uitkiezen: 

Nassaukerk
datum: woensdag 22 januari 
aanvang: 9.00 uur (ochtend) 
locatie: Nassaukerk, de Wittenkade 114.
programma: gebedsbijeenkomst met de Taize –groep, met aansluitend een ontbijt. 
contactpersoon:  Klaas Holwerda, kholwerda@hetnet.nl

St. Vincentiuskerk
datum: woensdag 22 januari 
aanvang: 20.00 uur
locatie: St Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211.
programma: een gebedsdienst door en met de gezamenlijke kerken en groepen in West 
contactpersoon: Rob Polet, 06-27256730, pwrobpolet@telfort.nl 

In iedere kerk
op zondag 19 januari gaan mensen uit de verschillende kerken in West bij elkaar op bezoek. Zo bezoeken Heilig Vuur-mensen de kerkdienst in de Vincentiuskerk om half 11, en mensen uit de Vincentiuskerk bezoeken de bijeenkomst “Brandende Stilte” bij Heilig Vuur om 5 uur. 
De kerkdiensten op deze zondag 19-1 in West zijn op deze tijden: 
- Heilig Vuur West       17.30 uur
- Nassaukerk              10.00 uur
- Westerwijk               12.30 uur
- Jeruzalemkerk          10.00 uur
- Hebron                     13.00 uur
- Augustanakerk        10.30 uur
- Boomkerk                10.30 uur
- St. Vincentiuskerk    10.30 uur

Noord

Regenboogkerk / Pinkstergemeente Agapè
datum: maandag 20 januari; dinsdag 21 januari; donderdag 23 januari; vrijdag 24 januari.
aanvang: 19.30 uur.
locatie: Regenboogkerk,  Kometensingel 58 
programma: oecumenische gebedssamenkomsten waaraan alle kerken van Noord deelnemen

Bethelkerk
datum: woensdag 22 januari
aanvang: 20.00 - 21.00 uur.
locatie: Bethelkerk, Plejadenplein 44
programma: gezamenlijke oecumenische viering.  Een priester van de Koptisch-Orthodoxe Kerk is de liturg en ds. Annemarie van Wijngaarden verzorgt de verkondiging. Na afloop is er gelegenheid voor koffie, thee en ontmoeting.
contactpersoon: Foeke Westerveld, (020)6310557 - (06)10427338

Zuid

Vredeskerk ( de Pijp) 
datum: maandag 20 t/m vrijdag 24 januari ( ieder dag)
aanvang: 17.30 uur.
locatie: RK Vredeskerk, Vredekerkplein 1 ( Pijnackerstraat 9) 
programma: Het dagelijkse avondgebed (getijdengebed) in deze kerk. Dit staat gedurende deze hele week in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.
contactpersoon: pastor Pierre Valkering,  p.valkering@planet.nl 

Pelgrimskerk ( Buitenveldert)
datum: woensdag 22 januari
aanvang: 19.30 uur.
locatie: Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560 (ingang Backershagen)
programma: oecumenische gebedsdienst. voorgangers: pastor H. Zijlstra (pinkstergemeente A.J. Ernststraat), pastor Ph. Kint (r.k. parochie De Goede Herder), ds. H.U. de Vries (Pelgrimskerk, PKN).

De Goede Herder (Buitenveldert)
datum: zondag 26 januari
aanvang: 10.30 uur.
locatie: kerk De Goede Herder, Van Boshuizenstraat 420
programma: oecumenische dienst van Schrift en Tafel, voorgangers: pater H. de Vilder SJ (r.k. parochie De Goede Herder) en ds. H.U. de Vries (Pelgrimskerk, PKN).
contactpersoon: Harmen de Vries, hudevries@xs4all.nl

Zuidoost

De Morgenster
datum: dinsdagmorgen 21 januari 
aanvang: 8.45 u ( in de ochtend) 
locatie: Basisschool de Morgenster, Holendrechtplein. 


  >>   Ben je blij met deze informatie?  Geef voor het werk van Stadslamp!

Comments