Week van gebed 2017 in Amsterdam, plaatsen en tijden

Centrum

Zondag 15 januari, 18:30 u ( aansluitend op de avonddienst).
Maandag 16-1 t/m vrijdag 20-1, elke avond van 19:30 – 20:00. 
Noorderkerk, Noordermarkt
Contact: Michiel Dumont, Ouderling-scriba, 06-28563951

Maandag t/m zaterdag, de hele dag.
Dit jaar doet de Tabernacle ook weer mee met de gebedsweek!
We zullen samen werken met de Navigators studentenvereniging van Amsterdam. Zij zullen het gebed verzorgen in de nacht.
Tijdens de gebedsweek kun je dus de gehele week binnenlopen, dag en nacht.
Hier onze website en informatie over ons schema: http://ywamamsterdam.com/nl/teams/tabernacle
Contact: Anne Wijnja,Ywam A msterdam 

Zaterdag 21 januari, 16 uur,
Oude Lutherse Kerk, Singel 411
Oecumenische Vesper m.m.v. Oude Lutherse Kerk, Engelse Kerk, RK Krijtberg Kerk en Doopsgezinde Singelkerk

Zondag 22 januari, 18.00 uur.
Oude Kerk
Oecumenisch avondgebed in het kader van de gebedsweek, De wekelijkse avondgebeden zijn een samenwerking van de Oudekerkgemeente, de Nicolaasparochie en Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100.
Aan het avondgebed op 22 januari werken daarnaast ook vertegenwoordigers van Christ Church en de Evangelisch Lutherse Gemeente mee.
Iedereen is van harte welkom om samen te bidden voor Amsterdam in de oudste kerk van onze stad. Na het avondgebed is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
Contact: Rosaliene Israel, rosaliene.israel@oudezijds100.nl


Noord

Maandag 16, dinsdag 17, donderdag 19, vrijdag 20 januari, aanvang 19.30 uur.
De Boeier, Banne Buikslootlaan 63 B
De oecumenische gebedssamenkomsten worden steeds door een andere voorganger geleid.

Woensdag 28 jan. Aanvang 20.00 uur.
De Ark,  Banne Buikslootlaan 63 C
In deze oecumenische viering is ds. Annemarie van Wijngaarden de liturg en verzorgt Piet Brinksma de verkondiging. 

Contact: Foeke Westerveld, secretaris Raad van Kerken Amsterdam-Noord
www.rvkamsterdamnoord.nl
020-6310557

Zuid

Zondag 15 januari 2017.
Tijd: Van 12.00 tot 14.00 uur (na de Eucharistieviering, voor de lunch wordt gezorgd).
Oud-Katholieke Parochie Amsterdam, ingang Pieter Baststraat 3. 
Sprekers: Gea Overweg, adjunct directeur IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) Lelystad en Dorien Keus, diaconaal opbouwwerker van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Zuid.
We spreken over de huidige hulpverlening zoals schuldhulpverlening, het samenwerken met de Voedselbank, en de samenwerking tussen de diverse kerken op diaconaal gebied. En we hebben het over de toekomst.
Voor meer informatie en aanmelding (i.v.m. lunch): Jaap Terpstra, student Godsdienst Pastoraal Werk 06.13749998 of j.terpstra23@kpnplanet.nl 

Woensdag 18 januari, 19.30 u.
Weteringkerk, Veluwelaan 20.
Korte gebedsbijeenkomst, gehouden door de Nederlands Gereformeerde kerk en de Vrije Evangelische Gemeente, die in dit kerkgebouw gezamenlijk hun kerkdiensten en andere activiteiten houden.
Voorafgaand is er, zoals op iedere derde woensdag van de maand, een gezamenlijke maaltijd waar u ook van harte welkom bent. Graag wel van tevoren aanmelden voor de maaltijd.
Contact:  www.weteringkerk.nl 

Zondag 22 januari, 12.00 uur
Vredeskerk, Vredeskerkplein 1
Oecumenische Lunch Lidkerken Raad van Kerken Zuid


West
Zondag 22 januari, 17.00 uur.
Heilig Vuur West, Arie Biemondstraat 103.
Meditatieve en creatieve viering 'Brandende Stilte'. De viering begint om 17.30. Vanaf 17.00 staat er koffie/thee klaar.
Deelnemers kunnen iets te eten meebrengen, na afloop delen we dat dan met elkaar.
Contact: Willemien van Berkum, Tel: 06-24433548.


Nieuw West

Slotermeer-Geuzenveld, Slotervaart
Zondag 15 januari 
vanaf 10.00 uur 
de Ark, Van Ollefenstraat 9 
Stadsklooster La Verna en de protestantse wijkgemeenten De Ontmoeting (Geuzenveld-Slotermeer) en de Regenbooggemeente (Slotervaart) houden een gemeenschappelijke oecumenische viering. 
Contact: Ditske Tanja, ditske.tanja@gmail.com

Zondag 22 januari 2017,
15.00 uur
De Bron, Willem Kloosstraat 1.
De Raad van Kerken Slotermeer/Geuzenveld organiseert in de Week van Gebed de volgende activiteit:
Shalom in Nieuw-West. 
Met elkaar in gesprek in de Week van Gebed over de betekenis van verzoening in onze samenleving.
Dr. Bart Wallet, historicus aan de VU, houdt een inleiding over het boek "’s Nachts droom ik van vrede" 
De bijeenkomst wordt afgesloten met een vesper. Deze begint om 16.30 uur
Thema: 2 Korintiërs 5 : 14,19: Wat ons drijft is de liefde van Christus….Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend….
Contact: Dick van Voornveld.

Osdorp en Nieuw Sloten
Maandag 16 januari, 19.30 : Nieuw Apostolische kerk, J. Braakensiekhof 1,
Dinsdag 17 januari, 19.30 : Sint Paulusparochie, Pieter Calandlaan 196
Woensdag 18 januari, 19.00(!!) : Christus Afgezanten Kerk, Langsom 34, Sloten
Donderdag 19 januari, 19.00 : PKN de Opgang, samen met Beacon Ministries; Tussen Meer 68
Vrijdag 20 januari, 19.30 : Akergemeente/ Hart van Osdorp, Huis van de Wijk ‘De Aker’, Noorderakerweg 2
De biduren duren maximaal een uur, m.u.v. de woensdag. De Christus Afgezanten Kerk houdt elke woensdag als gemeente een bidstond waar we dus welkom zijn. Dat begint dus eerder (19.00 uur) en duurt wat langer.
Contact: Willem Griffioen, +31(0)630228307, voorganger@akergemeente.nl, www.akergemeente.nlOost 

Zondag 22 januari 
De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2. Aanvang: 11:00u.
Bijeenkomst voor kinderen en jongeren op IJburg over bidden. 
"Voor wie zou jij willen bidden? Hoe ziet jouw gebed eruit? Ter afsluiting van de Week van het Gebed organiseert De Binnenwaai een #MessyChurch over bidden. Doelgroep zijn kinderen en jongeren uit Amsterdam-Oost. Het duo Alexander&Teun-Pieter gaat met jou aan de slag met vragen zoals welke ingrediënten bevat een gebed? en voor wie zou jij willen bidden? Tijdens deze interactieve dienst leer je meer over bidden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gratis maaltijd."
Contact: Teun-Pieter de Snoo,
jongerenwerker PKA-Oost
t. 0622638376


Zuid Oost en Diemen

In het Jeannette Noëlhuis, Dantestraat 202, Amsterdam Zuidoost.
wordt iedere dag, behalve in het weekend, samen gebeden in de kapel, op deze tijden:
maandag: 20:00
dinsdag: 9:00
woensdag: 20:00
donderdag: 9:00
vrijdag: 9:00 en 20:00
Het gebed duurt telkens rond de 20-30 minuten, woensdag wat langer.
Het Jeannette Noëlhuis is een religieuze woongemeenschap en vluchtelingenopvang. Iedereen is welkom om mee te bidden, maar wel graag even bellen van tevoren vanwege de beperkte ruimte in de kapel.
Contact: 20-6998996 (vraag naar Herman van Veelen).Comments