Week van gebed 2018 in Amsterdam, plaatsen en tijden

 > Wil je de informatie van jouw kerk of groep nog toevoegen aan deze pagina? Stuur nog snel een e-mailbericht!


Centrum

Op 14 januari (een week vóór de Week van Gebed) is er om 16.00 uur in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411, een oecumenische viering voorbereid door de zogenoemde “Heilige Vier-hoek” van de Doopsgezinde Singelkerk, Krijtberg, Engelse Begijnhofkerk en de Lutherse Kerk.


Op 21 januari om 18.00 uur is er een oecumenische vesper in de Oude Kerk aan het Oudekerksplein 23.

Maandag 22 jan t/m vrijdag 26 jan, elke avond van 19:30 – 20:00. 
Noorderkerk, Noordermarkt
(toegang vanaf 19.20 uur via hoofdingang)
Contact: predikant dr. Paul Visser

Dinsdag 23 januari en Vrijdag 26 januari 20 - 20.30 uur
Oecumenisch avondgebed
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 205
Contact: Corine van der Loos, corine.vanderloos@santegidio.nl


Noord

Oecumenische gebedssamenkomsten van 19.30 - 20,30 uur:
ma 22 jan: Hoop voor Noord, Rode Kruisstraat 20
di 23 jan: Agapè A’dam, Kometensingel 58
do 25 jan: Rafaël Noord, Banne Buikslootlaan 63B
vr 26 jan: Hoop voor Noord, Rode Kruisstraat 20
Deze oecumenische gebedssamenkomsten worden steeds door een andere voorganger geleid.

Woensdag 24 jan. Aanvang 20.00 uur.
Bethelkerk, Plejadenplein 44 
In deze oecumenische viering is ds. Trinus Hibma de liturg  en verzorgt pastor Nico van der Peet de verkondiging.
Contact: Foeke Westerveld, secretaris Raad van Kerken Amsterdam-Noord, www.rvkamsterdamnoord.nl , 020-6310557

West

Zondag 21 januari, 17.00 uur.
Heilig Vuur West, Arie Biemondstraat 103.
Meditatieve en creatieve viering 'Brandende Stilte'. De viering begint om 17.30. Vanaf 17.00 staat er koffie/thee klaar.
Deelnemers kunnen iets te eten meebrengen, na afloop delen we dat dan met elkaar.
In de viering staan we in het bijzonder stil bij het lied van Mozes en bij alle situaties waar mensen in vast kunnen zitten en verlangen naar vrijheid.
Contact: Willemien van Berkum, Tel: 06-24433548 willemienvanberkum@gmail.com


Nieuw West

Geuzenveld-Slotermeer
Zondag 21 januari zullen in uitwisseling gemeenteleden van de verschillende kerken in de diensten een rol (lezing, gebed) vervullen.
10 uur de Bron, Willem Kloosstraat 1, CGK-NGK
10 uur de Ontmoeting, Louis Couperus straat 133, PKA
10 uur de Kandelaar, Veningh Meineszlaan 97, Leger des Heils
Zondag 28 januari om 17.00 uur is er in de Bron, Willem Kloosstraat 1, een gezamenlijke Vesper, met aandacht voor ‘bevrijding uit slavernij’.
met medewerking van Fred Mansro en Clea Conijnenburg


Osdorp en Nieuw Sloten
Maandag 22 januari, 19.30 : Akergemeente/ Hart van Osdorp, Huis van de Wijk ‘De Aker’, Noorderakerweg 2
Dinsdag 23 januari, 19.30 : PKN de Opgang; Tussen Meer 68
Woensdag 24 januari, 19.00(!!) : Christus Afgezanten Kerk, Langsom 34, Sloten
Donderdag 25 januari, 19.00 : Sint Paulusparochie, Pieter Calandlaan 196
Vrijdag 26 januari, 19.30 : Nieuw Apostolische kerk, J. Braakensiekhof 1,
De biduren duren maximaal een uur, m.u.v. de woensdag. De Christus Afgezanten Kerk houdt elke woensdag als gemeente een bidstond waar we dus welkom zijn. Dat begint dus eerder (19.00 uur) en duurt wat langer.
Contact: Willem Griffioen, +31(0)630228307, voorganger@akergemeente.nl, www.akergemeente.nl


Oost

De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2 op IJburg, heeft 21 januari om 11.00 uur een viering.
Op 28 januari om 10.00 uur is er in de Ontmoeting, Schoolstraat 8 te Diemen een oecumenische viering.
De Martelaren van Gorcum kerk aan het Linnaeushof 94 houdt op 28 januari om 10.30 uur een oecumenische viering.


Zuid

De Raad van Kerken Zuid organiseert bij het begin van de Gebedsweek,
zondag 21 januari, om 12.00 uur een “0ecumenische lunch” met gebed voor de leden van de kerken in Zuid.
Plaats: Pastorie Vredeskerk, Pijnackerstraat.


Zuidoost

Op zondag 21 januari 2018 is er in Amsterdam Zuidoost om 11.00 uur een oecumenische viering.
Het adres is het kerkgebouw Wi Eegi Kerki van de EBG (Kortvoort 73).
De deelnemende kerken/gemeenschappen zijn:
CBC Christan Baptist Church - leden zijn van Ghanese herkomst
EBG Evangelische Broeder Gemeente - leden zijn bijna allemaal van Surinaamse herkomst
ELG Evangelisch Lutherse Gemeente - relatief veel leden zijn van Surinaamse herkomst
PCG Presbyterian Church of Ghana - Ghanese presbyterianen
Perki Vereniging van Indonesische christenen (protestants) - Met Perki heeft de PGZO een samenwerkingsovereenkomst.
PGZO Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost
RK RK-parochie
RPC Reformed Presbyterian Church - Ghanese presbyeterianen (afgesplitst van de PCG)
Ook interessant is te melden dat op vrijdag 2 maart 2018 een oecumenische dienst wordt gehouden om 19.30 in De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11 in Amsterdam Zuidoost.

Het Noëlhuis, Dantestraat 202, (Venserpolder)  volgt deze week het gewone gebedsrooster, met avondgebeden op maandag, woensdag en vrijdag (20:00), en ochtendgebeden op dinsdag, donderdag en vrijdag (9:00). De kapel is maar klein, dus kom je met een groepje van drie of meer, bel dan de dag van tevoren naar 020-6998996. 

Comments