Week van Gebed 2013 – Wandelen met God

(Aan deze pagina wordt nog informatie toegevoegd) 

(Bronnen: Raad van kerken,  Evangelisch Alliantie, Protestants Amsterdam, KingdomPrayerNet, Obrechtkerk)

De “Week van gebed (voor de eenheid van de christenen)” wordt van 20 tot 27 januari 2013 gehouden. 
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor deze Week van Gebed een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema “Wandelen met God” is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6: 8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. Contact: Ds. Véronique Lindenburg, 020 645 61 76, vlindenburg@hetnet.nl, Zoe IJssel, admin. Kingdomprayernet, 0618554832,admin.kingdomprayernet@solcon.nl Zie ook: www.raadvankerken.nl enwww.ea.nl

Wandelen met God
Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in India. Ongeveer tachtig procent van de Indiase christenen is Dalit. De Dalits worden beschouwd als ‘outcasts’ die zelfs buiten het heersende kastenstelsel geplaatst zijn. Concreet kenmerkt hun leven zich door vernedering, uitbuiting en onderdrukking. Het kastenstelsel zorgt ook binnen de kerken voor verdeeldheid. Tijdens de gebedsweek in 2013 zullen christenen wereldwijd stilstaan bij de oproep om trouw te zijn en de weg van gerechtigheid en nederigheid te gaan. Hiermee leggen wij ook het nieuwe kalenderjaar interkerkelijk en internationaal in God’s hand.

Zaterdag 19 januari: Prayer Night
Een Prayer Night is een gebedsavond georganiseerd door en voor jongeren. Op 19 januari 2013 bidden honderden jongeren in Nederland voor hun omgeving, plaats, kerk, en voor de wereld. Het thema is ‘Act, Love, Walk’, gebaseerd op Micha 6:8. Ook in Amsterdam is er een Prayer Night.
Meer info: Marijke Willems marijkewillems@totheildesvolks.nl, 020-3446310. Zie ook www.prayernight.nl/locaties
Prayer Night is een initiatief van de Evangelische Alliantie in samenwerking met OM-Nederland, Open Doors en Tear

A'dam Noord:
21 januari - maandag 19.30 - 20.30 uur.
Plaats : Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20
Thema : "Op weg met een gebroken lichaam"*
Leidster : dominee Véronique Lindenburg ( Nieuwendammerkerk ).
Gastvrouw: Naomi Suhardi (Kingdomprayernet)
* A.h.v. materiaal van de Evangelische Alliantie

22 januari - dinsdag 19.30 - 20.30 uur.
Plaats : Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20
Thema : "Op weg naar vrijheid".
Leider : Piet Brinksma (Rafaël Amsterdam Noord/Haggaï)
Gastvrouw: Naomi Suhardi (Kingdomprayernet)
* A.h.v. materiaal van de Evangelische Alliantie

23 januari - woensdag 19.30 - 20.30 uur.
Plaats : Nieuwendammerkerk, Brede Kerkepad 6-8
Oecumenische Viering Amsterdam Noord*
* A.h.v. materiaal van de Wereldraad van Kerken.
Gastvrouw: Véronique Lindenburg (predikant Nieuwendammerkerk )
Liturg: René Hendriks (diaken Rooms-Katholieke parochie)
Overdenking: Jurjen ten Brinke (evangelist/voorganger Hoop voor Noord).
Met zangensemble, orgelmuziek en videopresentatie over India
Na afloop gelegenheid tot ontmoeting in de kosterij

24 januari - donderdag 19.30 - 20.30 uur.
Plaats : Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20
Leider : Enzo Pignato ( Pinkstergemeente Agape).
Thema : "Op weg als vrienden van Jezus".
Gastvrouw: Naomi Suhardi (Kingdomprayernet)
* A.h.v. materiaal van de Evangelische Alliantie

25 januari - vrijdag 19.30 - 20.30 uur.
Plaats : Hoop voor Noord, Rode Kruislaan 20
Leiders : André en Sieglien Caupain (Rafaëlgemeente Rama).
Thema : "Op weg over grenzen heen".
Gastvrouw: Naomi Suhardi (Kingdomprayernet)
* A.h.v. materiaal van de Evangelische Alliantie

Contacpersoon: Foeke Westerveld, secretaris Raad van Kerken Amsterdam-Noord, www.rvkamsterdamnoord.nl, (020)6310557, (06)10427338

A’dam Oost
Gemeente de Rots
Karimastraat 75
1095 XR Amsterdam
Gebedsbijeenkomsten*
* A.h.v. materiaal van de Evangelische Alliantie

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Tijd: 19.30-20.30 uur
Contactpersoon: Shirley Liesdek, Email: shirle_l@hotmail.com, Mobielnr.: 06-11181257

A'dam West:
21 januari - maandag 19.30 - 20.15 uur
Plaats : Hebron, Polanenstraat 197
Thema : "Op weg in gesprek"*
Leiding : Peter Smits
* A.h.v. materiaal van de Raad van Kerken

22 januari - dinsdag 19.30 - 20.15 uur
Plaats : Hebron, Polanenstraat 197
Thema : "Op weg naar de vrijheid"*
Leiding : Mark Schippers
* A.h.v. materiaal van de Raad van Kerken

23 januari – woensdag 19.30 - 20.15 uur
Plaats : Hebron, Polanenstraat 197
Thema : "Op weg als vrienden van Jezus"*
* A.h.v. materiaal van de Raad van Kerken

24 januari – donderdag 19.30 - 20.15 uur
Plaats : Hebron, Polanenstraat 197
Thema : "Op weg over grenzen heen"*
Leiding : Annemarie Graafland
* A.h.v. materiaal van de Raad van Kerken25 januari – vrijdag 19.30 - 20.15 uur
Plaats : Hebron, Polanenstraat 197
Thema : "Op weg om te vieren"*
Leiding : Conny Smits en Maute Corbalán
* A.h.v. materiaal van de Raad van Kerken

Amsterdam Nieuw-West
Donderdag 24 januari, 19.30 uur
Kerkgebouw De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, 1064 CE Amsterdam
Contactpersoon: Dick van Voornveld
020-4972826
tineke-en-dick@hetnet.nl
Bel eerst even voor bevestiging.

Amsterdam-Zuid 
De Raad van Kerken in Amsterdam-Zuid verzorgt elke dag van de Gebedsweek een avondvesper om 17.30 uur. 
* A.h.v. materiaal van de Wereldraad van Kerken.

 De locaties zijn:
• Maandag 21 januari: Oranjekerk, 2e van der Helststraat 1-3
• Dinsdag 22 januari: Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14
• Woensdag 23 januari: Oud-Katholieke parochie, Ruysdaelstraat 39
• Donderdag 24 januari: Maarten Lutherkerk, Dintelstraat 134
• Vrijdag 25 januari: Vredeskerk, Vredeskerkplein 1

U bent in alle kerken steeds van harte welkom!

Zuidoost
Gebedsbijeenkomst 
Gemeente Filadelfia 
Echtenstein 100 D 
Contactpersoon: Lucine Stoovelaar
06-47039051

Op: 
Maandag 21 januari
Dinsdag 22 januari 
Donderdag 24 januari 
Tijd: 19.30 uurComments