Archief‎ > ‎Archief-Onder-de-lamp‎ > ‎

Missionair werkers in de Rivierenbuurt

Geplaatst 12 feb 2014 08:49 door De Stadslamp Amsterdam   [ 24 jul 2014 06:21 bijgewerkt ]
Bron:  CIP.nl, 12-2-14
"Ik zag de Bijbel alleen als boek met principes"

Missionair werker richt zich op nieuwe generatie
"Het Evangelie is in Amsterdam geen vreemd verhaal. De uitdaging is nu om te benadrukken dat de levende God zich aan ons wil openbaren," zegt Bram Krijgsheld. Onlangs is hij met zijn vrouw Willeke ingezegend vanuit de vergrijsde Vrije Evangelische Gemeente om in de 'Rivierenbuurt' aan de slag te gaan als missionair werker. Op den duur moet een nieuwe gemeenschap ontstaan. "Er moet ruimte ontstaan voor een nieuwe generatie."

Halverwege zijn studieperiode ging Bram op zoek naar God. "Toen ben ik echt de Bijbel gaan lezen, heb ik een Alpha-cursus gevolgd en legde belijdenis van het christelijk geloof af." De honger naar verstaan van het Evangelie nam toe. Na vier jaar werkend leven besloot het echtpaar Krijgsheld om hun banen en de huur van hun flat in Den Haag op te zeggen en naar Redcliffe College, een Bijbelschool in Engeland te gaan. "Daar heb ik God als levende God leren kennen," vertelt Bram. "Ik benaderde de Bijbel systematisch. In Engeland begon ik Gods Woord te zien als een getuigenis van de Schepper. Uit die getuigenissen zijn niet zomaar principes af te leiden, maar leren we God kennen. Toen dat naar binnen sloeg sprong ik een gat in de lucht. Willeke en ik zeiden tegen elkaar: 'Hier moeten we mee aan de slag gaan'."

Einde oefening
Ondertussen zocht in Amsterdam een kleine kerkelijke gemeente, waar de gemiddelde leeftijd 73 jaar is, naar missionaire werkers. Die vacature kwam op het pad van Bram en Willeke. "Men stond er heel realistisch in: als er niets gebeurt, is het over een aantal jaar einde oefening. Bovendien zijn zij ervan overtuigd dat het Evangelie doorgegeven moet worden." En zo ontstond er een hernieuwd avontuur: door het leggen van relaties en delen van Gods liefde bouwen we aan een nieuwe geloofsgemeenschap in de ‘Rivierenbuurt’. "We hebben het hier over een gebied met bijna 28.000 mensen," maakt Bram duidelijk. "Het is van groot belang dat in zo'n grote wijk de mogelijkheid blijft bestaan om een christelijke gemeente te kennen."

Waarom is er niet voor gekozen om buitenstaanders toe te voegen aan de vergrijsde kerk? Bram: "De situatie kan ontstaan dat een bestaande kerk geen aansluiting meer vindt met haar omgeving. We zien om ons heen steeds meer mensen, die op een andere manier hun leven met God inrichten. We willen ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zo'n proces begint met gebed," vindt de 30-jarige missionair werker. "Dit missionair project begonnen we met twee bidstonden in de week. We geloven dat God al aan het werk is in dit gebied. Om mensen te bereiken, bidden we om arbeiders." Bram onderstreept dat hij niet activiteitsgericht aan de slag gaat, maar vanuit huis contacten wil leggen met inwoners van de 'Rivierenbuurt'.

Niet alleen rationeel
"God is in ieder mens bezig, ook in Amsterdam," is de stellige overtuiging van Bram. Hij merkt op dat het Evangelie geen nieuw, of vreemd verhaal is voor Amsterdammers. "In rationeel opzicht is die boodschap bekend. We moeten ons gaan realiseren dat we niet alleen een verhaal verkondigen, maar ook de levende God, die Zichzelf openbaart. Onze uitdaging is om daar de nadruk op te leggen. Die boodschap moet gepaard gaan met echtheid en authenticiteit. Uiteindelijk is God niet te beredeneren. Hij is levensecht. Aan velen, die bekend zijn met het Evangelie, heeft God zich nog niet geopenbaard." Bram hoopt een bijdrage te kunnen leveren door middel van gebed en dit missionaire project.

De Vrije Evangelische Gemeente werd in 1856 gesticht door ds. Jan de Liefde, ook oprichter van Tot Heil des Volks en schrijver van bekende geestelijke liederen.

Comments