Archief‎ > ‎

Archief-prikbord

Missionair voorganger gezocht

Geplaatst 7 jun 2016 01:06 door De Stadslamp Amsterdam   [ 19 feb 2017 11:25 bijgewerkt ]

‘OASE voor Nieuw-West’ is een jonge, multiculturele zendingsgemeente in Amsterdam Nieuw-West. Sinds moederkerk De Bron (CGK/NGK) dit initiatief gestart is in september 2009 geeft God vruchten op het werk. Elke week verwelkomen we nieuwe mensen in onze groeiende gemeenschap. Omdat de gemeentestichter vertrekt zijn we op zoek naar een 

Missionair voorganger

Het verlangen van OASE is dat levens veranderen en er zo meer recht, vrede en vrolijkheid komt in Nieuw-West. De relatie met Jezus doet ons zó goed dat we iedereen die dat wil, graag helpen om Hem ook te ontmoeten. Daarom richt OASE zich in haar doen en laten op mensen die (nog) niet naar een kerk gaan. In de toekomst zien we voor ons dat OASE verder groeit en nieuwe missionaire initiatieven ontstaan. Als jij dit verlangen ook hebt, nodigen we je van harte uit om te reageren. 

Lees de hele vacature op http://www.oasenieuwwest.nl/vacature 

40 Jaar jubileum Nicolaas van Myra

Geplaatst 15 nov 2014 14:44 door De Stadslamp Amsterdam   [ 9 jan 2015 08:17 bijgewerkt ]

RUSSISCH–ORTHODOEK
PAROCHIE VAN DE HEILIGE NIKOLAAS VAN MYRA
Amsterdam, 22-10-2014
Eerwaarde broeder, zuster, vrienden van de parochie,

Onze parochie Heilige Nikoalaas van Myra viert binnenkort haar 40-jarig jubileum en wij willen u met deze brief hartelijk uitnodigen om aan het feest deel te nemen.

Op zondag 23 november vieren wij de Goddelijke Liturgie en zal het symbolisch 40 jaar geleden zijn dat wij op de zolder van de grote Nikolaaskerk aan de Prins Hendrikkade onze eerste samenkomsten hielden. We zijn sindsdien drie keer naar een nieuw gebouw verhuisd, voor 't laatst in 2006 naar ons huidige domicilie, de Tichelkerk aan de Lijnbaansgracht.
Na de Liturgieviering zal een feestprogramma van start gaan met een optreden van ons kerkkoor, een tweetal lezingen met terugblikken op de parochiehistorie en een optreden van kamerkoor Oktoich. Intussen zullen de tafels gedekt worden voor een maaltijd 'in Georgische stijl', d.w.z. met de nodige toasts en toespraken en hopelijk werderom muziek.

We hopen dat u erbij kunt zijn en met ons de vreugde wilt delen van 40 jaar orthodoxe geloofsgemeenschap zijn in Amsterdam.

Tot de 23e november!

namens onze rector aartspriester Sergei Ovsiannikov,
Het organisatiecomité 40 jaar Heilige Nikolaas

Lijnbaansgracht 47-4
1015 GR Amsterdam e-mail: office@orthodox.nl
tel: 020 – 421.18.15 e-mail: office@orthodox.nl
www.orthodox.nl 


Nassaukerk, komende activiteiten (december 2013)

Geplaatst 15 nov 2013 09:46 door De Stadslamp Amsterdam   [ 11 feb 2014 04:38 bijgewerkt ]

De eerstvolgende Taizéviering is op donderdag 5 december
 
Kinderen die mee willen doen in het kerstspel op kerstmorgen kunnen zich daarvoor opgeven
 
Zondag 17 november wordt de nieuwe expositie geopend: schilderijen van Manita Bruinenberg
 
Noteer ook alvast de kunstvesper op zondag 15 december
 
woensdag 20 november: Roze Cinema in De Klinker
woensdag 27 november: de bijbel meemaken
 
De Wittenkade 111 - De Wittenstraat 114
bereikbaar met tram 10 (halte De Wittenkade)
voor meer kerk in de buurt: www.nassaukerk.nl

Lezingencyclus sociale leer in Amsterdam

Geplaatst 25 sep 2013 09:30 door De Stadslamp Amsterdam   [ 12 jan 2014 11:14 bijgewerkt ]

De Nicolaasacademie besteedt dit najaar in een serie lezingen aandacht aan aspecten van de katholieke sociale leer. 

Plaats: St. Agneskerk, Amstelveenseweg 163, Amsterdam


Concert / kerkdienst met Trinity, 5 mei

Geplaatst 10 apr 2013 02:26 door De Stadslamp Amsterdam   [ 28 mei 2013 02:04 bijgewerkt ]

Op 5 mei houdt Baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam-West opnieuw een 'Verbindingsdienst', met deze keer een optreden van gospelband Trinity (http://www.bandtrinity.com/). 
Hun muziek is vol van up-tempo, Spaanstalige, Zuid-Amerikaanse invloeden, aangevuld met liefde voor Keltische klanken. 
Orlando Bottenbley zal spreken over het thema "Verworven of ontvangen vrijheid?". 
Opgeven is niet nodig, meer info op Facebook http://bit.ly/verbindingsdienst4-fb


Informatie-avond asielbeleid in Keizersgrachtkerk

Geplaatst 21 mrt 2013 02:46 door De Stadslamp Amsterdam   [ 10 apr 2013 04:08 bijgewerkt ]

 

P E R S B E R I C H T
 
Hoe verder na sluiting Vluchtkerk?

Vrijdag 22 maart vindt in de Keizersgrachtkerk een informatie-avond plaats over het asielbeleid in Nederland en de rol van de kerk daarin. Aanleiding is de naderende sluiting van de Vluchtkerk en de vraag: hoe nu verder? De avond is bedoeld voor kerkelijk betrokkenen in en rond Amsterdam en andere geïnteresseerden. Sprekers zijn: Gerhard Scholte (Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam), Geesje Werkman (Kerk in Actie), John van Tilborg (INLIA) en Jasper Kuipers (Vluchtelingenwerk Nederland).

De sprekers gaan in op vragen als: Hoe steekt het asielbeleid in Nederland in elkaar? Wat houdt ‘onuitzetbaar’ precies in en wie zijn onuitzetbaar? Wat is vreemdelingendetentie en wat betekent de strafbaarstelling van illegaal verblijf concreet? “We vinden het belangrijk dat onze achterban en anderen uit de kerkelijke wereld helder en to the point geïnformeerd worden over deze complexe materie”, zegt Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie, een van de initiatiefnemers van de avond. “Want hoewel kerken en diaconieën vaak klaarstaan om te helpen, zoals bijvoorbeeld de afgelopen maanden in tentenkamp en Vluchtkerk, geven ook veel mensen aan dat ze ook niet precies weten hoe de vork in de steel zit. Nu het verblijf in de Vluchtkerk bijna afgelopen is, lijkt het ons goed om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en samen een duidelijker beeld te krijgen over de mogelijke rol van kerken in dit vraagstuk”.

Tijd: 20.00 uur, locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566. www.diaconie.org

As I left my Fathers House in de Vluchtkerk

Geplaatst 17 mrt 2013 14:13 door De Stadslamp Amsterdam   [ 10 apr 2013 04:03 bijgewerkt ]

Donderdag 21 maart, Vluchtkerk (St. Josephkerk): Een ex-vluchteling en doorgewinterde theatermaker Bright O'Richards speelt er zijn voorstelling 'As I left my Fathers House'.

Bright vertelt vluchtverhalen, samen met muzikanten en medespelers. Verhalen uit eigen ervaring, verweven tot een machtig goed stuk. 
De toegang is gratis, er is wel een collecte voor de basisbehoeften van de bewoners van de vluchterk. 

( Bron: Rikko Voorberg)

Cantatedienst Nassaukerk 3 maart

Geplaatst 27 feb 2013 07:34 door De Stadslamp Amsterdam   [ 17 mrt 2013 14:14 bijgewerkt ]

In een kunstvesper vorig najaar maakten we voor het eerst kennis met het toen net opgerichte Bach Ensemble Amsterdam. De kennismaking was indrukwekkend en we gaan daarom met elkaar verder: het ensemble zal een aantal keren per jaar meewerken aan een viering in de Nassaukerk. Om te beginnen op zondagmorgen 3 maart met een uitvoering van het Kyrie uit de Hohe Messe van Bach.

Het ensemble is samengesteld uit amateurmusici van hoog niveau en staat onder leiding van Paulien Kostense en vocal coach Michiel Meijer. Het stelt zich ten doel de muziek van Bach op authentieke wijze uit te voeren, maar wel op moderne instrumenten.

Bach schreef zijn cantates voor de eredienst en niet voor de concertzaal. Ze vormen als het ware een muzikale preek. Deze muziek komt daarom ook nergens beter tot haar recht dan in de eredienst. Dat geldt ook voor de Hohe Messe: de mis die Bach schreef op de vaste liturgische gezangen in de hoofddienst: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei.

De uitvoering van het Kyrie past goed op zondag 3 maart, midden in de veertigdagentijd waarin het Gloria achterwege blijft. Het past ook goed als vertolking van de teksten van die dag: de smeekbede van David over het niet levensvatbare kind van Batseba (2 Samuël 12,16-25) en de smeekbede uit de gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom: Laat hem nog dit jaar staan! (Lucas 13,1-9) De overweldigende eerste maten van het Kyrie laten ook de hedendaagse luisteraar geen twijfel over waar het hier om gaat: een indringende smeekbede om ontferming. Aan de uitvoering werken als solisten mee Wendy Roobol (sopraan) en Rosanne van Sandwijk (mezzosopraan).

Waar : Nassaukerk, De Wittenkade 111
Wanneer : zondag 3 maart, 10.30 uur
Kosten : vrijwillige bijdrage
Info : Klaas Holwerda, 684 4216, 331 0793 ofkholwerda@hetnet.nl

Creatief uitbeelden. Dromen: Boodschappen van de ziel

Geplaatst 27 feb 2013 06:55 door De Stadslamp Amsterdam   [ 11 apr 2013 06:03 bijgewerkt ]

We dromen allemaal, iedere nacht opnieuw. De meeste dromen vergeten we, maar sommige
staan ons helder voor de geest en blijven ons bij. Dit soort dromen bevatten boodschappen
en hebben ons iets te zeggen, maar zelf een droom duiden is niet altijd eenvoudig.
In deze Droomgroep gaan we onze eigen dromen tekenen, erover schrijven en vertellen om
ze samen te onderzoeken. Want een joods spreekwoord zegt:
Een droom waar je geen aandacht aan besteedt, is als een ongeopende brief.
Bezig zijn met dromen geeft je inzicht in wat er soms onbewust in je speelt.
Bezig zijn met dromen maakt je gevoeliger voor de symbooltaal in de Bijbel.

Praktische informatie
Locatie: Huis op het Spui, Handboogstraat 4, Amsterdam
Tijd: op donderdagen 14 maart, 11 april, 16 mei van 15.00 tot 17.00 uur
Kosten: € 40, -- voor de 4 middagen; betaling nader af te spreken
Leiding: ds. Marieke Brouwer en Antoinette van Gurp,
Zij is theoloog en predikant en heeft een eigen praktijk voor psycho-spirituele geneeswijzen
Deelname na opgave via e-mail: huisophetspui@luthersamsterdam.nl
Meer informatie: www.luthersamsterdam.nl/huisophetspui, mevrouw ds. M.A.J.Brouwer,
Maasstraat 152, 1079BK Amsterdam, 020-6422373 ; huisophetspui@luthersamsterdam.nl

Avondgebed in de 40 dagentijd

Geplaatst 18 feb 2013 11:24 door De Stadslamp Amsterdam   [ 10 apr 2013 04:05 bijgewerkt ]

Kom tot rust en bezinning in de Vincentiuskerk. 
Iedere woensdagavond in de vastentijd is er avondgebed, van 19.30 tot 20.00 uur. We volgen het getijdengebed voor de veertigdagentijd. Een mooi moment van gezamenlijk bidden midden in de week. Van harte welkom!

St. Vincentiuskerk Amsterdam
Jacob van Lennepkade 211, 1054ZP Amsterdam
Kaart bekijken · Routebeschrijving

1-10 of 100