Blinde vlek en schijnvrijheid bij Halsema

Geplaatst 12 apr. 2010 02:54 door De Stadslamp Amsterdam   [ 12 apr. 2010 04:22 bijgewerkt ]
Henk van Rhee, Habakuk.nu, 9-4-2010.
Femke Halsema (GroenLinks) uit zich in het Nederlands Dagblad van 8 april verontwaardigd over Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij zou haar opzettelijk fout geciteerd hebben. En dat mag natuurlijk niet. Politiek niet, maar zeker als christen mag je niet zo ‘laag-bij-de-gronds’ zijn, zoals Halsema terecht stelt. Toch had Voordewind wel degelijk een punt met zijn opmerking dat Halsema tegen subsidies voor christelijke ‘clubs’ is.
In een interview met Andries Knevel ontkende ze namelijk dat ze de subsidie van de EO zou willen stoppen. Ook die voor Youth for Christ verdedigt ze. Christelijke organisaties mogen in hun aannamebeleid alleen geen onderscheid maken tussen gelovigen en ongelovigen. Als de EO, Youth for Christ en Tot Heil des Volks dat beginsel nou maar goed toepassen, is er niks aan de hand volgens mevrouw Halsema.

Bewuste misleiding?

Wat een onbenul en onbegrip. Ten eerste gaat Halsema er onterecht van uit dat artikel 1 van de Grondwet van hoger orde is dan artikel 6 over de vrijheid van godsdienst. Bovendien betekent haar standpunt over de instroom van ongelovige medewerkers dat op termijn wezenlijke elementen in christelijke organisaties zullen verdwijnen. Denk aan samen bidden, zingen en zoeken naar de betekenis van Gods Woord voor het werk dat je doet. Hoe doe je dat met mensen die helemaal niets hebben met het christelijk geloof?

Het standpunt van Halsema is dus op zijn minst een signaal van een blinde vlek of anders bewuste misleiding. Want op deze manier kan de EO geen vitale christelijke ‘club' blijven. Aan de subsidie van de huidige EO komt onder het regiem van Halsema op deze manier wel degelijk een einde. Als de EO tenminste de rug recht houdt.

Henk van Rhee is algemeen directeur van stichting Tot Heil des Volks

Comments