'Achterlijke anti-abortusactivisten’

Geplaatst 15 dec 2009 23:50 door De Stadslamp Amsterdam
Afgelopen zaterdag heb ik voor het eerst meegelopen in de ‘Mars voor het leven'. Een waardige mars die zwijgend stem geeft aan de ongeveer 30.000 levens voor wie in Nederland jaarlijks geen plaats is. In een enkel geval - hoe onvoorstelbaar ook - misschien terecht. Maar in bijna alle andere situaties zonder een verantwoorde reden. Uit schaamte voor de openlijke hoon die je ontvangt als je opkomt voor de rechten van het ongeboren leven, heb ik vorige jaren nooit mee gedemonstreerd. Je wordt immers al snel als achterlijk beschouwd.
‘En moet je als christen niet meer op preventie en hulp gericht zijn’, was mijn vluchtredenering. Wat mij dit jaar over de streep trok is de toenemende onverdraagzaamheid tegenover degenen die vasthouden aan de christelijke visie op het leven. Ook Tot heil des Volks is doelwit van deze actievoerders. Denk aan de motie van de VVD om een einde te maken aan elke vorm van subsidie voor onze hulp aan prostituees, enkel en alleen omdat je christen bent en dat uitstraalt in je werk.

Nieuwe zeloten
Het is daarom tijd de beschermwaardigheid van het leven breder aan te pakken. Natuurlijk, we moeten blijven strijden en opkomen voor het ongeboren leven. Maar realiseer u tegelijkertijd dat ook het geboren leven bedreigd wordt en in het bijzonder de positie van christenen. De seculiere gelovigen van D66, SP, GroenLinks en VVD verheffen zich met de arrogantie en ijver van ware zeloten boven de Christusgelovigen. George Orwell voorspelde het al in zijn boekje Animal Farm: ‘some will be more equal than others’. Terwijl ze zich opwerpen als de ‘ware democraten’ ondermijnen deze nieuwe wetgeleerden van de seculiere kerk de vrijheid van anderen en de grondslagen van de democratie.

Tegendemonstranten gingen zaterdag zelfs zo ver dat ze de trappen van de kerk waar de ‘Mars voor het leven’ eindigde besmeurden met rode verf. Volgens de Bijbel komt er nog een moment dat dit soort tegenstanders ook nog eens bloed gaat vergieten en denkt daarmee een goede daad te doen. Tot die tijd mogen we getuigen van een andere rechtsorde, het komende Vrederijk van het Kerstkind, Jezus. Maar laat Hij u niet slapende vinden...


15-12-2009 | bron: Henk van Rhee - Habakuk
Comments