Boris spreekt zichzelf tegen

Geplaatst 1 dec 2011 03:08 door De Stadslamp Amsterdam
Henk van Rhee, 29-11-2011.

Met enige regelmaat heb ik me op deze site verzet tegen de dictatuur van de ‘seculiere kerk’. Dan had ik het over de neiging van de seculiere meerderheid in ons land om hun ideologische opvattingen op te leggen aan een ‘achtergebleven’ orthodox-kerkelijke minderheid. Een voorbeeld daarvan is het opdringen van een seculier personeelsbeleid aan christelijke organisaties. Dit alles met een beroep op het zelf boven alle andere grondrechten verheven anti-discriminatiebeginsel.

Nu heeft Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66, zich deze kritiek aangetrokken. Afgelopen vrijdag schreef hij in Trouw een verweer onder de titel dat Nederland helemaal niet ‘zucht onder een seculier-liberale dictatuur’. Ook minderheidsopvattingen van orthodox-religieuzen verdienen recht van bestaan, aldus Van der Ham. Wat aardig van Boris. Niks aan de hand dus.

TEGENSPRAAK
Was het maar waar. Want wat Boris met de ene hand weggeeft, pakt hij met de andere dubbel terug. Hij werpt zich namelijk op als beschermer van minderheden binnen de orthodox-religieuze kringen. Als je het vroeger binnen die kringen niet met de meerderheid eens was, werd je wat ‘lichter’ of ‘vrijzinnig’ van richting. Keuze genoeg. Maar van Boris mogen minderheidsopvattingen binnen de orthodoxie nu rekenen op bescherming van de wetgever. Dat je daarmee grondrechten als vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs en het recht van vereniging en vergadering met voeten treedt, schijnt deze ‘democraat’ niet te deren.

PIJNLIJK
Wat Van der Ham met een misleidend betoog bepleit, is in feite een nog verder gaande vorm van staatsinmenging in religieuze en persoonlijke aangelegenheden. Niet minder, maar juist meer seculier-liberale dictatuur dus. Intussen legt hij wel een pijnlijk punt binnen de christenheid bloot. Dat is het gegeven dat binnen de kerk het verstaan van de Bijbel in toenemende mate onderhandelbaar is geworden. In plaats van een gezaghebbende kerkelijke leer bestaat er een veelheid van individuele meninkjes. Het ontbreekt in ons land aan een overtuigende eenheid van authentieke christenen als manifestatie van de historische en wereldwijde kerk. Laat dat onze eerste zorg zijn en blijven. Dan kunnen we Boris wellicht ooit nog overtuigen van zijn dictatoriale neigingen.

Henk van Rhee is algemeen directeur Tot Heils des Volks.

Bron: Habakuk.nu 

Comments