Dappere gelovigen gezocht

Geplaatst 27 mei 2010 02:04 door De Stadslamp Amsterdam
 Krijn de Jong, 25-5-2010.
Het is een van de dingen waarvoor we regelmatig bidden. Vrijmoedigheid. Het is onmisbaar als we in deze wereld een getuige van Christus willen zijn. Er zijn zo veel belemmeringen. Je weet meestal wel wat je had willen zeggen, maar om een of andere reden is het er niet van gekomen. Om welke reden eigenlijk? We moeten daarover nadenken. We mogen onszelf er niet te makkelijk vanaf maken. Waarom vinden we het altijd weer moeilijk om te spreken over Hem, die alles gemaakt heeft en alles toebehoort? Waarschijnlijk omdat in deze wereld alles tegen is. Je komt altijd met een boodschap die haaks staat op de tijdgeest. Er is moed voor nodig om voor de waarheid uit te komen.

Moedige mensen

Als er in onze tijd ergens gebrek aan is, dan is het aan moedige mensen. Mensen die iets durven. Die een stap verder durven te gaan dan wat de meesten normaal vinden. Mensen die risico durven te lopen. Mensen die niet gelijk opgeven, die, als het moet, smaad durven lijden. Mensen die vrijmoedig en onbeschroomd durven te spreken.

Moed is niet iets dat je zomaar even krijgt, het vloeit voort uit een totale levenshouding. Onlangs sprak ik met een oud-verzetsstrijder. Hij was oud en broos, maar nog steeds helder. Ik had hem in een tv-programma gezien. Het ging over de financiering van het verzet. Ik was onder de indruk. Aarzelend sprak ik de hoop uit dat, als het weer zo ver zou zijn, ook onze generatie dezelfde dapperheid zou tonen. ‘Och’, zei hij ‘eigenlijk vond ik het vanzelfsprekend dat ik het deed’. Het vloeide kennelijk als vanzelf voort uit zijn denken en zijn geloof.

Opdringerig

We moeten onszelf de vraag durven stellen: waar ben ik vol van? Er is zo veel wat zich opdringt. Ook zo veel onheiligs. Vanuit het onheilige kunnen we niet vrijmoedig optreden. Dat kan alleen vanuit de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft vrijmoedigheid en Hij geeft ook de woorden. Je hoeft niet bang meer te zijn.

Bron: Krijn de Jong, Habakuk.nu
Comments