De denkpolitie van het COC

Geplaatst 8 feb 2012 10:38 door De Stadslamp Amsterdam
Henk van Rhee (bron: Habakuk.nu, 8-2-2012).

Er is in Nederland een groep mensen, die zich niet kan neerleggen bij de conclusies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over Different of bij het gegeven dat er verschillend gedacht wordt over de omgang met een homoseksuele gerichtheid. Je vindt ze in de politiek, de media en vooral ook bij het COC. De nog kritische politici hebben we intussen uitgenodigd voor een werkbezoek aan Different. En met de hoofdredactie van Trouw – het medium dat ook gisteren weer doorging met het belachelijk maken van het werk van Different – hopen we binnenkort een ontnuchterend gesprek te hebben.

Het COC is intussen op de eigen website bezig alles wat – in boeken en citaten op het internet – ook maar te linken is met Tot Heil des Volks en homoseksualiteit op een rij te zetten. Bij afwijking van een geloof in de COC-dogma’s wordt onmiddellijk de vinger geheven en gesuggereerd dat dit denken of deze publicatie wel moet betekenen dat Different geen professionele geestelijke gezondheidszorg kan leveren. Een onzinnige manier van redeneren, die en passant ook inbreuk lijkt te willen maken op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van drukpers. Afwijken van de COC-lijn zou niet moeten worden toegestaan.

Oproep om verscheidenheid te erkennen
In reactie daarop zou ik nog maar eens willen herhalen, wat ik ook bij mijn aantreden bij Tot Heil des Volks ruim vier jaar geleden al eens gezegd heb in diverse interviews. Dat was een oproep aan het COC om te erkennen dat de homoseksuele gemeenschap in Nederland diverser is dan men bij het COC wil erkennen. Inderdaad, er zijn in Nederland christenen die zeggen dat hun geloof in God en wat Hij ons leert in de Bijbel van diepere betekenis voor hun identiteit is dan hun seksuele gevoelens. We vragen van niemand om het daarmee eens te zijn, maar alleen om dit te erkennen en toe te staan dat respect voor zulke diepe overtuigingen ook in de hulpverlening een plaats krijgt. In de seculiere hulpverlening weet men vaak geen raad met dit type diepe religieuze overtuiging. Het mag daarom niet verbazen dat mensen een ander type hulpverlening zoeken. Bij Different bijvoorbeeld.

8-2-2012 | bron: Henk van Rhee | www.habakuk.nu
Comments