De gevolgen van godsdienstig analfabetisme

Geplaatst 13 jan 2011 03:49 door De Stadslamp Amsterdam
Henk van Rhee, 10-1-2011.
Onlangs kocht ik tijdens een bezoek aan mijn kinderen in de VS een boek met de titel ‘Religious Literacy'. In het Nederlands zou ik die titel vertalen met ‘Godsdienstige Vorming’. De ondertitel van het boek - ‘wat elke Amerikaan over religie zou moeten weten , maar juist niet weet’ – wijst ook in die richting. De schrijver, Stephen Prothero (foto), is geen evangelist maar een bekende godsdienstsocioloog en schrijver voor alle grote kranten in de VS. Kern van zijn betoog is dat middelbare scholieren en hoger opgeleiden niet echt zijn opgeleid als ze geen enkel onderwijs op het gebied van godsdienstige vorming hebben gehad.

Op een heldere manier betoogt Prothero dat je zonder die godsdienstige vorming niets snapt van bijvoorbeeld de strijd om de afschaffing van de slavernij, het abortusdebat of de vele videogames met apocalyptische thema’s. Als illustratie van deze ‘ongeletterdheid’ noemt Prothero onder andere dat veel Amerikaanse scholieren denken dat Sodom een man was die trouwde met Gomorra. Hoe kun je dan iets van het homodebat begrijpen?

Onliberaal

Heel progressief is verder zijn opstelling als gerespecteerd columnist in de kwestie van scheiding van kerk en staat. Naar de mening van Prothero is noch de grondwet noch de jurisprudentie van het Hooggerechtshof tegen godsdienstige vorming in het openbaar onderwijs. Fanatieke en vaak hoger opgeleide voorvechters van een zogenaamd ‘neutrale’ staat noemt hij heel ‘onliberaal’. Godsdienstige vorming is wat Prothero betreft gewoon een vorm van burgerschapsvorming, nodig om als volwaardig staatsburger te kunnen functioneren.

Gebrek aan kennis

Als dieperliggende oorzaak van de huidige godsdienstige – en ook culturele – onwetendheid ziet Prothero niet zozeer twijfel en ongeloof, maar eerder gebrek aan kennisoverdracht. Of dat helemaal terecht is, betwijfel ik. Maar de onderwijskundige aanpak, waarbij het niet meer gaat om het vergaren van kennis maar om het aanleren van vaardigheden, blijkt dodelijk voor de overdracht van cultuur en godsdienstige waarden. De Bijbeltekst ‘Mijn volk gaat te ten onder door een gebrek aan kennis’, blijkt opnieuw maar al te waar. 

Henk van Rhee is algemeen directeur van stichting Tot Heil des Volks.
Bron: habakuk.nu
Comments