De gewetensdwang van D66

Geplaatst 4 jun 2010 05:17 door De Stadslamp Amsterdam   [ 4 jun 2010 05:40 bijgewerkt ]
4-6-2010, Henk van Rhee.
Boris van der Ham (foto) van D66 krijgt een Kamermeerderheid voor zijn voorstel om de ‘enkele feit constructie’ af te schaffen. Die regelt dat schoolbesturen een leerkracht niet mogen ontslaan vanwege het enkele feit dat hij of zij homoseksueel gericht is. Er moet meer aan de hand zijn voor een ontslag. Terecht! Bijvoorbeeld het feit dat de betrokkene in homoseksuele relatie leeft. En daarmee aangeeft eigenlijk niet op een orthodoxe school te passen. Maar ook die grond wil Van der Ham de schoolbesturen afnemen.

Van der Ham draait de zaak volledig om en bedenkt een nieuwe ‘enkele feit constructie’. Het enkele feit dat je je homoseksuele gevoelens uitleeft lijkt zo een garantie dat je op geen enkele school meer ontslagen kunt worden om reden dat je de grondslag niet onderschrijft. Ook bij aanname van personeel is een beroep op het enkele feit van je homoseksuele levensstijl dan al een aardige zekerheid voor een baan. Want welk schoolbestuur zal de confrontatie met de homobeweging, Gaykrant en heel progressief Nederland willen aangaan? Gelijke behandeling gaat immers boven alles. Deze ontwikkeling heeft iets dweperigs en krijgt trekken van gewetensdwang.

D66 radicaliseert
Het commentaar van ChristenUnie-lijsttrekker André Rouvoet over een radicalisering binnen de homo-emancipatie en de politiek is dan ook volkomen terecht. ‘De huidige wet zoekt naar een balans tussen de gelijke behandeling en de klassieke vrijheden van godsdienst en onderwijs. Deze klassieke vrijheden worden tweederangsgrondrechten in het voorstel van Van der Ham. Dat tast de grondslagen van de rechtsstaat aan. Ik verwacht dat ook niet van een partij als D66, die stelt dat iedereen meetelt. Hier is sprake van radicalisering’, aldus Rouvoet.

Dit thema is daarom voor de toekomst van ons land van groter belang dan alle gedoe over koopkrachtplaatjes en haalbaarheid van bezuinigingen. Ik hoop van harte dat het voor velen zal meewegen op 9 juni.

4-6-2010 | bron: Henk van Rhee - Habakuk.nu
Comments