Eerst daden, dan woorden

Geplaatst 18 mei 2011 11:29 door De Stadslamp Amsterdam
Gert-Jan Segers, 16-5-2011. Na de laatste verkiezingen is er volop bezinning op de positie van christelijke politiek. In dat proces is er een man van het Reveil die kan inspireren: dominee Hendrik Pierson, die in de negentiende eeuw een onvermoeibare strijder was tegen het kwaad van de prostitutie. Pierson stond aan het hoofd van de Middernachtzending, een verre voorloper van Scharlaken Koord en CHAP. De mensen van deze beweging spraken mannen aan op hun gedrag en prostituees kregen kaartjes met de tekst: ‘Wij willen u redden uit den treurigen toestand van zonde en ongeregtigheid waarin gij verkeert. Wij zouden u zoo gaarne een toevluchtsoord bezorgd hebben, waar gij kunt hooren van den Heer Jezus.’

Hendrik Pierson en zijn geestverwanten waren geraakt door de liefde van Jezus Christus en hadden grote compassie met vrouwen in de donkerste uithoeken van hun samenleving. Het bijzondere was dat hun missionaire bewogenheid hand in hand ging met praktische opvang en politieke actie. Lokale stadsbesturen kregen petities aangeboden en scherpten soms hun wetgeving aan. De strijd heeft meer dan vijftig jaar geduurd. In het voorjaar van 1911, precies honderd jaar geleden, kwam een algemeen bordeelverbod tot stand. Het is een schoolvoorbeeld van hoe bewogen en standvastige christenen daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Teleurstelling
In de bezinning op de positie van christelijke politiek moeten we dit voor ogen houden. Christelijke betrokkenheid bij de samenleving begint niet bij de politiek. Politieke actie en wetgeving zijn in het ideale geval slechts het sluitstuk. Te vaak hebben christenen naar christelijke politici gekeken als degenen die het kwaad uit de samenleving moeten bannen.

Christelijke politiek stelt niet veel voor als de woorden die christenpolitici spreken niet gedekt worden door de daden die christenen doen. We kunnen pas met recht pleiten voor een striktere abortuswet als de mensen van Siriz klaar staan om vrouwen in nood te helpen. We kunnen pas met recht de huidige euthanasiewet bekritiseren, als er huizen zijn als dat van Kuria in Amsterdam waar mensen in de laatste fase van hun leven omringd worden door liefde en goede zorg. En ook nu moeten wij de barricades op tegen de mensonterende toestanden van vrouwenhandel en prostitutie op de Amsterdamse Wallen. Maar dat kan alleen als christelijke politiek hand in hand optrekt met de mensen van Scharlaken Koord. Geloofwaardige christelijke politiek begint bij het hart en bij de navolging van Christus. 
Comments