Heldendaad van Hirsch Ballin

Geplaatst 23 nov 2010 05:58 door De Stadslamp Amsterdam   [ 23 nov 2010 06:00 bijgewerkt ]
Henk van Rhee, 23-11-2010. (Bron: Habakuk.nu)
Afgelopen zaterdag richtte het christelijk jongerennetwerk Time to Turn in Amsterdam het virtuele ‘Exodusja’ op, een tijdelijke vrijstaat voor vreemdelingen. Time to Turn vindt Nederland te hard worden voor vreemdelingen. ‘Vrijstaat Exodusja’ kreeg daarom als grondwet een vers uit het Bijbelboek Deuteronomium mee: ‘U moet vreemdelingen met liefde behandelen en hun rechten eerbiedigen.’ Iemand die recent in de echte wereld handen en voeten gaf aan dat Bijbelwoord is voormalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin.

Hij heeft, naar nu blijkt, vlak voor het aantreden van het door de PVV gesteunde kabinet Rutte nog snel een aantal verblijfsvergunningen verstrekt aan mensen in schrijnende situaties. Mensen die anders onder het nieuwe kabinet het land hadden moeten verlaten. De minister maakte daarbij gebruik van zijn ‘discretionaire bevoegdheid’, die hem via de wet is gegeven. De verblijfsvergunning wordt dan op humanitaire gronden verleend. Zelf ken ik twee mensen die door Hirsch Ballin heel erg blij gemaakt zijn. De een is de jonge Congolese christin R. bij mij in de kerk. Haar ouders, broertjes en zusjes mochten hier al blijven, maar R. moest na eindeloos wachten en procederen het land uit, omdat bij het begin van de procedure iets was misgegaan. Nu mag R. haar studie weer oppakken. Stralend vertelde ze zelf het ongelooflijke nieuws voor in de kerk.

Dromen
De andere situatie waarvan ik hoorde betreft een Marokkaanse moeder F. met drie hier in Nederland geboren kinderen. Ze werd christen nadat Jezus in twee dromen aan haar was verschenen. Haar man, aan wie ze op veertienjarige leeftijd was uitgehuwelijkt, pikte dat niet en scheidde van haar. Als gevolg daarvan moest F. terug naar Marokko. Maar daar zou ze als ‘afvallige’ geen leven hebben gehad. Na jaren van procederen voor een verblijfsvergunning werd ze uit haar huis gezet. Door de menselijkheid van Hirsch Ballin mag ze nu dus alsnog blijven.

Zomaar twee voorbeelden uit de groep die Hirsch Ballin behoedde voor het nieuwe en kille vreemdelingenbeleid. Bravo, Ernst! Je hebt gedaan wat je als christen moest doen.

Henk van Rhee is algemeen directeur Tot Heils des Volks. Van 1989 tot 1994 was hij eerst plaatsvervangend en later directeur Voorlichting op het ministerie van Hirsch Ballin. 
Comments