Henk van Rhee: Bizar...

Geplaatst 19 jan 2012 12:27 door De Stadslamp Amsterdam   [ 2 feb 2012 04:37 bijgewerkt ]
Henk van Rhee, 18-1-2012  /  23-2-2012.

Het dagblad Trouw bracht gisteren een artikel over onze hulpverlening bij Different. Wij vinden het artikel een onjuiste, onvolledige en zelfs tendentieuze voorstelling van zaken geven. Dat zijn we niet gewend van Trouw. De suggesties, dat het bij Different zou gaan om een therapie die ‘gevoelens moet onderdrukken’ en cliënten ‘die door afwijzing van geloofsgenoten in de knoei komen’, raken wat ons betreft kant nog wal. Desondanks deden een Kamermeerderheid en minister Schippers zonder nader onderzoek de hulp van Different af als ‘bizar’.

Naar aanleiding van het artikel in Trouw zijn wij overladen met vragen om te reageren in allerlei media. Daar wilden wij vanwege het hetzerige karakter van deze hype niet direct aan voldoen. Om deze reden hebben we gisteren volstaan met een persverklaring. Op latere momenten zijn we bij voldoende ruimte en een evenwichtige aanpak graag bereid om in de media verder verantwoording af te leggen over ons werk.

Different in een notendop
Different werkt met een professioneel behandelteam dat mensen helpt bij psychisch lijden dat samenhangt met vragen rond seksuele identiteit. De hulpvraag van de cliënt staat altijd centraal. Onze cliënten ervaren een bredere psychische problematiek, die veelal verbonden is met andere psychische aspecten als schaamte, depressie en eenzaamheid. De meeste cliënten die zich bij ons melden (ruim 95%) hebben een christelijke achtergrond en geven aan elders onvoldoende gehoor of begrip voor hun specifieke problematiek te vinden.

De situatie en hulpvraag van de cliënten loopt enorm uiteen. Er zijn cliënten die hun homoseksuele gevoelens net ontdekt hebben en er geen raad mee weten, maar soms ook klopt men pas aan na jarenlange worsteling met deze gevoelens in een huwelijkse situatie. Het behandelteam staat onder leiding van een psychiater. Voor zo ver het gaat om door zorgverzekeraars vergoede hulpverlening gebeurt dit via de geldende procedures. Na de intake en de diagnose wordt het diagnoseverslag en het behandelplan getoetst door twee externe onafhankelijke therapeuten. Pas na goedkeuring start de behandeling. Alle behandelingen worden geregistreerd en zijn toetsbaar aan de gestelde behandeldoelen.

Tevredenheid
Onderdeel van onze aanpak is ook een continue tevredenheidsmeting. Daarin scoort Different zeer hoog. Bovendien worden hulpverleningstrajecten zelden afgebroken. Gemiddeld leidt begeleiding door Different tot een hoger welbevinden en een mindere zorgvraag. Nut en effectiviteit van onze aanpak is hiermee voor ons voldoende aangetoond.

Omdat we niets te verbergen hebben, zouden we graag zien dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek doet naar de behandeling bij Different. Hopelijk kan er zo een correctie komen op de ontstane beeldvorming. En intussen blijft het natuurlijk gewoon ‘bizar’ dat op basis van een onzorgvuldig mediabericht de Kamer en de minister zulke vergaande conclusies trekken. Hoe ongeloofwaardig kun je jezelf maken?

Lees ook het vervolg van deze column op   http://www.habakuk.nu/columns/item/3233-bizar-2/

Comments