Het eigen huis als heilige plaats

Geplaatst 24 feb 2012 06:29 door De Stadslamp Amsterdam
Oscar Lohuis, 24-2-2012.

Onlangs bracht ik met mijn dochter een bezoek aan de tentoonstelling over het Jodendom in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het is leerzaam en prachtig wat daar te zien was. Er was zelfs een fragment van één van de Dode Zee rollen naar Amsterdam overgebracht voor deze gelegenheid. Op een van de informatieborden stond verder dat het Jodendom vier heilige plaatsen kent: de tabernakel, de tempel, de synagoge en... het huis.

Binnen het Jodendom wordt ook het huis dus beschouwd als een heilige plaats, omdat vooral ook daar de feesten worden gevierd en de geloofsoverdracht op de kinderen plaatsvindt. Een van de grootste verschillen tussen hoe joden en christenen met het geloof omgaan is hierin gelegen. Mijns inziens kunnen we hierin nog veel van orthodoxe joden leren.

Opgesloten
Als christenen hebben wij de aanbidding van onze God opgesloten in onze kerkgebouwen. En ik ben bang dat wij er wat bekaaid vanaf komen als het gaat om geloofsopvoeding van onze kinderen thuis. We brengen ze graag naar de zondagsschool of kindernevendienst of we vinden het fijn dat ze naast ons zitten in de kerk. Maar maken we er thuis ook werk van om God bij hun leven te betrekken?

Horen onze kinderen thuis ook van ons, als ouders of grootouders, over het geloof in God? Wat doen wij met het Shema J’Israel: ‘Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat’ (Deut. 6:4-7).

Goede voeding
Hoe kunnen we daar in onze situatie concreet iets mee gaan doen? Aan de ene kant moeten we natuurlijk waken over wat er allemaal onze huizen binnenkomt, bijvoorbeeld door televisie en internet. Maar het beste middel is niet om je vooral tegen allerlei verkeerde dingen uit te spreken, maar kinderen te voeden met Gods goede Woord. Als wij thuis vorm geven aan de aanbidding en verering van onze God, als wij ook thuis zorgen voor momenten van gebed, onderwijs, dankzegging, lofprijzing, verheuging in God, dan kunnen onze kinderen daar ook iets van gaan proeven van hoe God zich met hen wil verbinden. Moge God ons daarbij helpen.

Een uitgebreide versie van dit artikel verschijnt in het maartnummer van ons magazine De Oogst

Bron: CIP.nl / de Oogst.
Comments