"Jezus stuurt ons naar de Vogelaarwijken"

Geplaatst 3 dec. 2010 02:57 door De Stadslamp Amsterdam   [ 3 dec. 2010 03:03 bijgewerkt ]
Oscar Lohuis, 3-12-2010 . BRon: Zoeklicht / CIP.nl
 
Een man van het volk

Jezus leefde niet als een monnik die zich afzonderde van de gewone mensen. Hij trok zich wel regelmatig terug om alleen te zijn, maar daarna begaf Hij zich weer midden tussen de mensen. Zelfs aan het kruis bevond Hij zich letterlijk tussen misdadigers. Laat dat maar symbool staan voor hoe Hij heeft geleefd. Hij kwam naar deze wereld toe. Hij zocht zondaars op. Hij verliet zelfs de hemel om hier op aarde een vriend van hoeren en tollenaars te zijn. Wie zichzelf verheft boven anderen wordt eenzaam. Jezus wil dat wij met beide benen op de grond blijven staan.

Een probleem dat zich voordoet in veel landen, ook op het zendingsveld, is het volgende. Het evangelie wordt gebracht aan de gewone man op straat. Vaak zijn het de arme delen van de bevolking die het meest open staan voor het evangelie. Mensen die ziek zijn hebben een dokter nodig. Echter, wanneer deze mensen tot geloof zijn gekomen klimmen zij vaak omhoog op de maatschappelijke ladder. Het gevaar is dan dat deze gelovigen zich een beetje gaan verheffen boven de anderen. Vooral mensen die eerst niet, maar nu wel een zekere mate van welvaart hebben bereikt, kunnen daar soms slecht mee omgaan. Hele kerkgenootschappen of christelijke organisaties zijn begonnen onder de armen en de hulpbehoevenden, maar worden inmiddels alleen nog maar bevolkt door mensen uit de midden- en bovenklasse van de maatschappij. In sommige kerkgenootschappen nemen de leidinggevenden een positie in zoals de religieuze leiders uit Jezus’ tijd. In dure gewaden gekleed en apart levend van de gewone man verrichten zij hun werk. Dat is niet á la de Here Jezus.

In andere kerkgenootschappen leven de geestelijken net als de Essenen, letterlijk apart van deze wereld. Ook dat zou Jezus vandaag de dag niet doen. Hij wil dat wij mensen opzoeken, wie ze ook zijn en waar ze ook wonen. Jezus stuurt ons naar de Vogelaarwijken en de Schilderswijken van ons land. Mag ik u vragen om in deze decembermaand iets te doen met het voorbeeld van Jezus? Bent u bewogen met de dronkaards, de prostituees en de drugsverslaafden in uw omgeving? Zoekt u wel eens een zieke op? Gaat u wel eens langs bij degene die lijdt aan die moeilijke psychische kwaal? Is er in uw gemeente aandacht voor de ouderen die soms zo vaak eenzaam en alleen thuis zitten? Wat is het makkelijk om gewoon elke zondag keurig in de kerk te zitten. De vraag is alleen of Jezus dat heeft bedoeld. Hij wil dat wij naar elkaar omzien, zoals Hij naar ons heeft omgezien. Hij wil ook nu mensen bij elkaar brengen. Voor God bestaan de verschillen in aanzien en inkomen en positie niet. Hij ziet het hart aan.

In de gemeente behoren we elkaar niet te evalueren op grond van het waardesysteem van deze wereld. We moeten elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Hij heeft mij, de zondaar, liefgehad tot in de dood. Daarom wil ik anderen, zondaars, zieken, mensen die lijden of veracht worden, liefhebben met Zijn liefde. "Oh, Here Jezus. Verlos ons van elke vorm van trots. Verlos ons van het verlangen om groot te willen zijn. Vul ons met uw barmhartigheid voor mensen in nood en zend ons uit in deze wereld. Amen."

Dit is een samenvatting van een artikel uit het Zoeklicht. Dit artikel komt uit Het Zoeklicht. Klik hier om naar de website van Het Zoeklicht te gaan
Comments