Karel Smouter: ‘God zal alles rechtmaken – dat geeft rust’

Geplaatst 27 feb 2014 04:00 door De Stadslamp Amsterdam
KSBron: ND, 27-2-2014
 
Wat is uw houvast in leven en sterven? Dat is de kern van de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus.
 
In deze serie geven bekende Nederlanders – christenen en niet-christenen – antwoord op deze vraag die zicht geeft op het perspectief in hun leven. Vandaag: Karel Smouter (30), freelancejournalist bij onder meer de digitale krant de correspondent (migratie en asielzaken) en voormalig hoofdredacteur van opinieblad de nieuwe koers.

‘Ik ben een half jaar geleden vader geworden en heb een leeftijd bereikt waarop je je gaat afvragen wat blijvend is in je leven. Intuïtief ervaar ik de kern van mijn geloof op eenzelfde manier als toen ik een klein jongetje was: er is een God die alles recht zal maken. Als kind vond ik dat al een geruststellende gedachte die mij houvast geeft. Onrecht raakte mij al jong. In mijn klas werd een jongen enorm gepest, zelfs de leerkracht deed mee. Het werd zo erg, dat ik op een stoel ging staan en uitriep: “Als jullie niet stoppen, ga ik weg en kom ik nooit meer terug.” Vervolgens voegde ik de daad bij het woord.

Ik zou niet kunnen leven in een wereld waarin alle hoop verloren is. Zonder het besef dat God alle dingen nieuw maakt, zou ik vast blijven zitten in boosheid over onrechtvaardige situaties en de wereld als een vreselijk oord ervaren. Door mijn geloof kan ik dat loslaten en het overgeven. Ik studeerde in Nijmegen en ging om met een groepje linkse milieu- en dierenrechtenactivisten. Aan deze periode heb ik een leeg gevoel overgehouden. De strijd voor een betere wereld kan je een onaangenaam en verbeten mens maken.
tegendraads christendom

Ik ontdekte dat in de christelijke traditie een tegendraads christendom bestaat dat machten wantrouwt en zich op een creatieve manier verzet tegen onrechtvaardigheid, nooit vanuit boosheid of bitterheid, maar altijd vanuit een diep verlangen naar een betere wereld. Deze stroming weet actie te verbinden met een spirituele levenshouding. Een belangrijke bron voor mij is Franciscus van Assisi, die zijn geestelijke leven verbond aan een strijd tegen armoede.

Comments