Kom in beweging!

Geplaatst 27 jun 2013 02:38 door De Stadslamp Amsterdam
Gert-Jan Seger, 27 juni 2013 (bron: Gert-Jan Segers - www.habakuk.nu
 
Er zijn nogal wat christenen die ons land eigenlijk al hebben afgeschreven. Misschien dat het hier ooit wat was, maar volgens hen is het nu niets meer is en kan het ook nooit meer wat worden.
 
Op z'n best wordt er nog een somber artikel over Nederland geschreven of een symposium georganiseerd waarop politiek en samenleving hoofdschuddend worden beschouwd. Een beetje zoals de positie van de meeste toeschouwers bij de kruisiging van Christus: 'En het volk stond erbij en zag toe' (Luk. 23:35).

Gelukkig ontmoet ik regelmatig christenen, die wel in beweging komen en met Gods waarheid en liefde middenin de samenleving gaan staan. Op Opwekking stond ik op het podium naast een paar van zulke mensen. We hadden net de indrukwekkende film Nefarious gezien, een verhaal over de gruwelijke wereld van mensenhandel en prostitutie. Na afloop spraken we er met de zaal over door. Ik stond toen naast Ineke Punt, die vertelde over het werk van het Scharlaken Koord. Scharlaken Koord heeft zich nooit bij de mensonterende omstandigheden op De Wallen neergelegd, maar biedt prostituees de helpende hand. Naast Ineke stond Johan Verhoef van de gebedsbeweging Stand4Justice, die de afgelopen twee jaar intensief is gaan bidden voor een verandering op dit gebied. En daarnaast stonden Lianne Dekker en Natasja Bos, die samen met twee andere jonge vrouwen onlangs het Burgerinitiatief 'Ik ben onbetaalbaar' hebben gestart. Zij willen 40.000 handtekeningen verzamelen en daarmee de Tweede Kamer dwingen om te debatteren over de strafbaarstelling van het kopen van seks. Ik stond naast hen en was God dankbaar dat deze mensen niet zijn blijven toekijken. Ze zijn opgestaan, gaan bidden, hulp verlenen en actie voeren.

Terug naar de Vader
Zeker, als je oog in oog bij het kruis staat, zie je je eigen schuld en onmacht. Wij hebben als land gezondigd en hebben veel te weinig gedaan tegen het onrecht van mensenhandel en prostitutie. Het kruis maakt ons duidelijk dat we slechter zijn dan we dachten. Maar dat is de helft van het verhaal. Want het kruis laat ook zien dat God genadiger is dan we denken en dat Hij een nieuw begin maakt. Als je dat gelooft, kom je in beweging. De verloren zoon bleef ook niet bij de varkens in de modder zitten. Hij stond op, hoopte dat thuis de deur weer op een kier zou gaan en ontmoette een Vader die nog veel liefdevoller bleek dan hij dacht en hem in de armen sloot.

Laten we opstaan en teruggaan naar de Vader, die in staat is om veel meer te doen dan wij bidden en denken (Ef. 3:20).

Comments