Leve de koningin

Geplaatst 30 jan. 2013 00:53 door De Stadslamp Amsterdam
Krijn de Jong, 29-01-2013
(Bron: Habakuk.nu)

Toen gisteren direct na de toespraak van de koningin het Wilhelmus werd gespeeld, voelde ik de tranen opkomen. Daar doe je niks aan. Je voelt de belangrijkheid van het moment. Een tijdperk wordt afgesloten. We nemen afscheid van een geliefde koningin. Koningin Beatrix, koningin bij de gratie Gods.

De inhuldiging van koning Willem Alexander moet volgens de grondwet plaatsvinden in de hoofdstad, in Amsterdam. Tot gisteren leefde ik in de veronderstelling dat er in de grondwet ook gesproken werd over de locatie, namelijk de Nieuwe Kerk. Uit een commentaar van oud-minister Hirsch Ballin begreep ik dat daarover niets in de grondwet staat. Maar het is natuurlijk wel logisch dat al de inhuldigingen plaatsvonden in de Nieuwe Kerk. Als je zo'n bijzondere locatie naast de deur hebt dan ga je niet verder zoeken. En een mooiere achtergrond voor de inhuldigingsceremonie, het geelkoperen rijk gedecoreerde koorhek in de Nieuwe Kerk, zul je ook niet snel vinden.

Hirsch Ballin zei nog iets. Hij raadde ons aan om niet alleen op al het uiterlijk vertoon te letten, maar ook te luisteren naar wat de koning gaat zeggen. Hij gaat beloven dat hij de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen. De oud-minister voegde daar aan toe: 'Er wordt daarbij niet gelet of iemand wel of niet een paspoort heeft.' Goed om dat tot ons door te laten dringen. Ook de vrijheid en de rechten van de bijwoner worden beschermd.

In de Nieuwe Kerk is veel te zien. Bijvoorbeeld het glas-in-loodraam boven de ingang van de kerk. Het werd gemaakt naar aanleiding van de inhuldiging van Wilhelmina in 1898. Alle Oranjes staan er op afgebeeld. Je ziet dat de jonge vorstin haar ene hand legt op de grondwet aan haar andere hand op de Bijbel. Behalve indrukwekkende ramen zijn er in de kerk ook historische filmpjes te zien. Op de wezengaanderij, een vrij toegankelijk deel van de Nieuwe Kerk, kun je op een monitor de inhuldigingen van alle vorsten en vorstinnen bekijken.

Woensdag aanstaande is er nog een aardig tv-programma te zien. De NOS zendt dan het programma 'Uw beeld van Beatrix' uit. Afgelopen maanden konden burgers beelden van Beatrix inzenden. Schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstuitingen. Meer dan tweeduizend amateurs en professionele kunstenaars deden dat. Er werden vijfenzeventig kunstwerken uitgekozen, die de komende maanden op paleis Het Loo worden tentoongesteld. Een mooi huldeblijk aan onze kunstminnende vorstin. Na 30 april zal ze zelf ook meer tijd krijgen voor haar hobby beeldhouwen. Ze zal vast niet achter de rododendrons gaan zitten.
Comments