Manifest zonder vonken

Geplaatst 12 jul 2012 03:13 door De Stadslamp Amsterdam
Krijn de Jong, 12-7-2012.

(Bron: Habakuk.nu) 

Bij reformatie en opwekking binnen de kerk zijn meestal jonge predikanten betrokken. Luther was 34 jaar toen hij in 1517 zijn stellingen aan de deur van de kapel timmerde. De vaders van de afscheiding (1834) waren twintigers en dertigers. Da Costa, geen predikant, maar wel een van de voormannen van het negentiende-eeuwse Reveil, was 25 jaar toen hij grote beroering veroorzaakte met zijn 'Bezwaren tegen de geest der eeuw'. Een geschrift dat later de geboortekreet van het Reveil zou worden genoemd.

En nu kwamen afgelopen maandag honderd jonge predikanten uit de PKN met een manifest. Ze ervaren te weinig ruimte binnen de kerk voor het echte verhaal. En ze voelen zich niet voldoende opgeleid om de kerk in deze tijd vorm te kunnen geven. Het roer moet om. Ze willen een brug slaan tussen kerk en cultuur.

Starre werkelijkheid
Niet zelden ben ik begaan met het lot van jonge predikanten. Opgeleid als theologische intellectuelen gaan ze het volk tegemoet. Al heel snel botsen ze op de vaak starre kerkelijke werkelijkheid. Blijf dan maar eens enthousiast.

Aan de ander kant hoor ik als kerkganger her en der ook regelmatig jonge predikanten. Vaak denk ik tijdens de preek: komt er nog wat van? Goed, de vlammen hoeven er niet uit te slaan, maar het mag zo af en toe toch wel eens vonken?
Weldadig, maar ondiep

Het Nederlands Dagblad publiceerde gisteren het manifest. Predikant redacteur Dick Schinkelhoek schreef een commentaar: 'Weldadig, maar ondiep'. Hij ziet vooral weinig in de begeerde ruimte voor nieuwe experimenten. Volgens hem zit de crisis dieper.

Wat mij in het manifest opviel, was dat er vooral óver het evangelie gesproken werd. Is dat niet juist de makke in veel kerken: er wordt over het evangelie gesproken, maar je mist de kracht ervan. In dit manifest lees je geen lofverheffing op Christus, geen smeekbede om het werk van de Heilige Geest, geen oproep tot gebed.

Inloophuis van God
Het lijkt me inderdaad niet eenvoudig om als jong predikant binnen kerkelijk structuren te werken. Maar het moet toch mogelijk zijn om zonder kerkordelijke toestanden dingen anders te doen. Een krachtig woord spreken, is hun toch niet verboden. De noodzaak van meer gebed benadrukken en dat praktiseren zal toch ook niet verhinderd worden. En gooi open dat kerkgebouw. Laat de kerk weer een inloophuis van God worden. Een plek om God te zoeken en elkaar te ontmoeten. En stel jezelf open voor Gods Geest.

Als het over vernieuwing gaat, schiet me altijd een zin te binnen uit de belijdenis van Nicea: 'Ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt'.

Comments