Nederland voedt monster van mensenhandel

Geplaatst 9 dec 2010 03:05 door De Stadslamp Amsterdam
Henk van Rhee, 9-12-2010. Bron: Habakuk.nu.

De Zweedse minister van justitie Beatrice Ask heeft zware kritiek op het Nederlandse prostitutiebeleid. Het beleid zou hier averechts werken in de strijd tegen mensenhandel (Trouw, 6 december 2010). Dat zijn krasse verwijten. Maar kijkend naar de praktijk hier in Amsterdam is er wel enige grond voor. Bijvoorbeeld als je kijkt naar prostituees uit het voormalige Oostblok die hier nu legaal werken. Op papier zijn dat vrije ondernemers met een uitgebreide, in het Nederlands gestelde inschrijving bij de Kamer van Koophandel. En dat terwijl geen van deze vrouwen de Nederlandse taal machtig is.

Iedereen kan bedenken dat daar een vorm van organisatie achter moet zitten. In de ogen van de Zweedse minister moeten dat wel een misdadige organisaties zijn. Prostitutie is volgens haar bijna altijd verbonden met vormen van mensenhandel. Legalisatie bestrijdt die handel niet, maar biedt juist nieuwe kansen aan de criminaliteit. Want als alles maar formeel geregeld is – denk aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het afsluiten van bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering – kan het criminele netwerk zijn gang gaan met werving, transport en uitbuiting.

Concurrentie
Een voorbeeld van die uitbuiting is de extreem hoge kamer- en raamhuur voor buitenlandse vrouwen. Soms moeten ze daar tot € 9.000 per maand voor afdragen aan de ‘bemiddelaar’. Zo’n bedrag verdien je ook in de prostitutie niet zomaar. De concurrentie is er moordend. Soms letterlijk, omdat vrouwen onveilige seks hebben om maar ‘omzet’ te halen. Dan kun je niet meer spreken van vrijheid, maar heb je in feite te maken met een vorm van slavernij, waarbij vrouwen gevangen zitten in financiële ketenen. En dat allemaal keurig geregeld door de Nederlandse wet vanuit de illusie dat het hier om vrije en geëmancipeerde vrouwen gaat.

Tegen menselijke waardigheid

Nee, dan neem ik mijn petje af voor de toch niet als preuts bekend staande Zweden. Zij noemen prostitutie een moreel vraagstuk, iets wat gaat over de gelijkheid van mannen en vrouwen. Daarbij mag het wat betreft de Zweden niet zo zijn dat de een, omdat hij toevallig geld heeft, kan beschikken over het lichaam van een ander. ‘Dat mensen seks kopen van andere mensen gaat in tegen de menselijk waardigheid.’ Let wel, dit zijn geen woorden van een dominee van de Hollandse Bible Belt, maar van een Zweedse minister.
 
Comments