Neutrale mensen zijn griezels

Geplaatst 27 nov 2009 05:54 door De Stadslamp Amsterdam   [ 2 dec 2009 04:56 bijgewerkt ]
27-11-09 Habakuk, Gertjan de Jong.
De laatste tijd hoor je steeds meer mensen roepen om ‘neutraliteit’. Britse atheïsten willen dat kinderen een ‘neutrale’ opvoeding krijgen (zie de column van dinsdag op www.habakuk.nu) en de overheid vraagt van christelijke organisaties dat ze ‘neutraal’ hulp verlenen. ‘Neutraliteit’, het blijft een wonderlijk begrip. Of zoals columnist Jean-Jacques Suurmond onlangs in Trouw opmerkte: ‘Neutrale mensen die neutraal werken bestaan niet. En als ze wel bestaan zijn het griezels.’

Volgens Suurmond is de huiver voor religieuze beïnvloeding feitelijk een minachting van iemands bezieling en identiteit. Hij heeft gelijk. De wereld gaat kapot aan neutraliteit. Aan mensen die hulp verlenen zonder liefde, bezieling en bewogenheid.
 
Opvoedcomputers
Wat is het ideaal van de atheïsten die pleiten voor neutrale opvoeding? En wat staat de politici die ‘neutrale’ hulpverlening eisen nu werkelijk voor ogen? Misschien zijn ze pas echt tevreden wanneer er opvoed- en hulpverleningscomputers op de markt komen. Apparaten die papa’s en mama’s, meesters en juffen, maatschappelijk werkers en hulpverleners overbodig maken. Apparaten waarbij geen VVD’er of SP’er hoeft te vrezen dat ze stiekem worden gedreven door één of ander levensbeschouwelijk ideaal.
 
Gure wind
Voor de zomer schreven we op habakuk.nu dat Burgemeester en Wethouders van Amsterdam in een notie spraken over 'inclusieve neutraliteit'. ‘De overheid is onpartijdig, maar biedt wel ruimte aan levensbeschouwelijke diversiteit van burgers’, aldus het college van Burgemeester en Wethouders. ‘Grondbeginsel daarbij is dat de scheiding tussen kerk en staat zich niet verzet tegen de subsidiëring van maatschappelijke activiteiten van kerken en religieuze organisaties’.
 
Even waaide er een frisse lentebries in Amsterdam, maar nu lijkt er een gure herfststorm op komst.
 
Gertjan de Jong is redactioneel medewerker bij Tot Heil des Volks.
27-11-2009 | bron: Gertjan de Jong - Habakuk
 
Lees ook (externe link) :
Comments