Protestanten, durf te protesteren!

Geplaatst 1 apr 2010 05:52 door De Stadslamp Amsterdam

Krijn de Jong, Habakuk.nu 1-4-2010.

Je rug recht houden in het debat als je dingen moet zeggen die lijnrecht tegen de tijdgeest ingaan, daar is in toenemende mate moed voor nodig. De eerlijkheid gebiedt om toe te geven dat op dit moment de katholieken er beter in zijn dan de protestanten. De priester Antoine Bodar is in dit opzicht een voorbeeld. Mensen die zich over van alles en nog wat politiek correct uitlaten, zijn er meer dan genoeg, om nog maar te zwijgen over de Suikergoed en Marsepein Brigade. ‘Zolang wij maar gelukkig zijn, vindt God alles goed’, is hun boodschap.

Door alle tijden zijn ze er gelukkig telkens geweest. Mensen die dwars voor de golven gingen liggen. Mensen die lieten zien dat de bijbelse boodschap een dwarse boodschap is. Dat de kerk een verzameling vreemdelingen is. De Amsterdamse hoogleraar Nederlandse Geschiedenis James Kennedy, pleitte er onlangs in zijn boek ‘Stad op een berg' voor om de kerk te zien als een contrasterende gemeenschap. Pastoor Cor Mennen uit Oss zegt het wat eenvoudiger: ‘Dat de kerk niet met zijn tijd meegaat, zie ik als een verdienste'.

Ontmaskeren van mythes
In De Volkskrant van 31 maart stond een boeiend interview met deze dwarsligger. ‘Zedenpreker, columnist, hoeder van de christelijke moraal in barre tijden', zo wordt hij ingeleid. Hij durft het debat aan met de homolobby en met de islam en met zijn beminde gelovigen. ‘Ik ben voortdurend bezig met het ontmaskeren van de mythe van de lieve Jezus die alles maar goed zou vinden.'

Tandenknarsen
In de Groene Amsterdammer (24-03-2010) komt een protestant aan het woord, Ruard Ganzevoort. Hij is hoogleraar praktische theologie aan de VU in Amsterdam en daarnaast voorzitter van De Linker Wang, een groep christenen binnen GroenLinks. Ganzevoort gelooft heilig in de democratie. De christelijke levensbeschouwing heeft zich daar aan te onderwerpen. Na een lange ingewikkelde uiteenzetting moet knarsetandend worden toegegeven: ‘Een kerk (of moskee) mag haar interne leven organiseren zoals haar goeddunkt. Maar men heeft wel wat uit te leggen als men ingaat tegen basisprincipes als het verbod op discriminatie op grond van ras, geslacht of seksuele geaardheid.'

Uit het hele artikel blijkt dat deze stelling als een understatement moet worden opgevat. De kerk moet zich gewoon schikken. De titel van het stuk is ook al niet geruststellend. ‘Het tandenknarsen van de democratie'.

Er zal in toenemende mate moed nodig zijn om tegen de agressie van de tijdgeest stand te houden. Waar kwam het woord protestant ook weer vandaan?
 
Bron: Habakuk.nu
Comments