Roddels en leugens

Geplaatst 6 mrt 2013 03:15 door De Stadslamp Amsterdam
Pierre Valkering ( pastoor RK Vredeskerk een RK Rozenkranskerk, Amsterdam-Zuid).

1-3-2013.

"Toen brak er iets in mij" schreef een lezeres van De Telegraaf mij. Zij brak op het moment dat naar haar zeggen "de paus de door de slachtoffers vertelde verhalen over seksueel misbruik afdeed als 'roddels en leugens'." De mevrouw in kwestie, 79 jaar oud, moeder en grootmoeder, is zelf in haar jeugd twee jaar lang, tussen haar twaalfde en veertiende levensjaar, door een priester seksueel misbruikt. Hij gaf haar 'tekenles'. "Wat zich daar heeft afgespeeld is te erg voor woorden." Gelukkig heeft zij destijds gedurfd om tegen haar moeder te vertellen dat de priester-tekenleraar haar "op mijn mond zoende". De hele helse rest verzweeg zij. Maar ze hoefde van haar moeder niet meer naar tekenles. In verband met die 'roddels en leugens' schreef ze een brief aan de paus, "in het Italiaans, een taal die ik goed beheers". "Die brief is absoluut aangekomen, dat is iets wat ik zeker weet. Mijn hele schrijnende verhaal heb ik er in verteld, maar ik heb zelfs geen ontvangstbevestiging gekregen." Stel je voor dat deze mevrouw wél een persoonlijk antwoord van de paus zou hebben gekregen, of een antwoord namens hem, een antwoord dat zou hebben getuigd van een goed lezen van haar brief, een brief waarin ze toch veel tijd en energie, ja haar ziel en zaligheid had gelegd. Wat zou ze blij geweest zijn met een goed, met een diep-bevredigend antwoord. En wat zou dat een indruk ook op haar omgeving gemaakt hebben. Misschien was het wel in de krant gekomen: paus geeft persoonlijk antwoord. "Maar ja", zal men zeggen, "er zijn zoveel misbruikslachtoffers," ja helaas wel, "daar kan de paus niet aan beginnen, hij heeft nog meer te doen." Dat is natuurlijk waar. Maar ik vind het ook te gemakkelijk gedacht. De paus profileert zich als universele herder. Dat wil hij zijn. Zo wil hij gezien worden. Dat is prachtig. Maar dan geldt wel: noblesse oblige, dan moet zo'n aanspraak ook waargemaakt worden. De paus heeft 't overigens niet gezegd, dat al die aanklachten van seksueel misbruik 'roddels en leugens' zouden zijn. Het was kardinaal Sodano die met Pasen 2010 in de mis op het Sint-Pietersplein de term 'gezwets van dit moment' in de mond nam. Dat werd allerwegen uitgelegd als diskwalificatie van de verhalen van seksueel misbruikslachtoffers. Maar zo had de kardinaal het niet bedoeld verklaarde het Vaticaan. Mis-communicatie dus? Daar heb je het weer. Is kwaadwillendheid van de media daar de oorzaak van? Zoiets kan natuurlijk een rol spelen. Mij dunkt: de mannen van de kerk, van hoog tot laag, hebben ook in de omgang met misbruikslachtoffers vele fouten gemaakt en vinden het erg moeilijk om dat toe te geven. Dat heeft de publieke opinie ten aanzien van de kerk niet erg welwillend gemaakt. Mij dunkt: brieven die je krijgt zijn goud waard. De volgende paus kan op dit punt zaken wellicht anders aanpakken. Hij kan de bisschoppen om hulp vragen. En die kunnen de parochiepastores erbij betrekken. Ik doe graag met hem mee.

Comments