"Seksuele zonde kan kerken laten wegkwijnen" (video)

Geplaatst 20 sep 2010 02:40 door De Stadslamp Amsterdam
Henk van Rhee (directeur Stg. Tot heil des Volks), 20-9-2010.
De invloed van de seksualisering is "veel groter dan wij vermoeden," zegt Henk van Rhee, directeur van Tot Heil des Volks. Op televisie, internet, speelt seksualiteit een grote rol. In Amerika is aangetoond dat 40% van de protestantse predikanten een probleem met seksualiteit. "Dat probleem is niet iets onbelangrijks. Jezus zegt tegen de gemeente van Tyatira dat seksuele immoraliteit "niet op z'n beloop magen worden gelaten." Van Rhee: "Anders kon de kerk niet overwinnend in de wereld staan. Veel problemen in de kerk kunnen worden herleid tot verborgen zonden. Als je die niet belijdt, dan kwijn je weg. Seksuele zonden kan een belangrijke factor zijn om kerken te laten wegkwijnen.

Klik hier om de video te bekijken
Comments