Uitgeprocedeerd en dakloos… en dan?

Geplaatst 12 okt. 2012 03:15 door De Stadslamp Amsterdam
Paul van Oosten, 12-10-2012. (Bron: Diaconie.wordpress.com) 
Het tentenkamp aan de Notweg trekt allerwege de aandacht. De schrijnende situatie van dakloze uitgeprocedeerde asielzoekers roept veel reacties op in de pers en media. Maar ook bij onze eigen achterban van diakenen en kerkleden is de vraag: Wat is hier eigenlijk gaande? Moeten we noodhulp verlenen? Bedden, dekens, voedsel?
Misschien is het goed iets van de achtergronden en dilemma’s te schetsen die hier meespelen, temeer omdat (een deel van) de groep waar het om gaat eerst ‘te gast’ was bij de Diaconie op het terrein van Amstelhoven.

Begonnen op 4 september als een eenmansactie van Co van Melle, die twee verregende asielzoekers hielp, groeide het binnen een week uit tot een landelijk bekende actie en werd er geprotesteerd in het Wertheimpark onder de noemer ‘geef ons heden ons bed, bad en brood’. De diaconie heeft hierop inderdaad allereerst ingezet op het aspect van de acute nood. In plaats van een zeil hebben we een grote legertent opgezet, via het Krekelhuis in de tuin gezorgd voor sanitaire voorzieningen, en door het Wereldhuis werd er elke dag een warme maaltijd gekookt. Ondertussen onderzocht de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden alle dossiers en waren er contacten met de IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek en de veiligheidsadviseurs van de gemeentelijke overheid. 
Comments