Van God los

Geplaatst 12 aug. 2011 02:00 door De Stadslamp Amsterdam
Krijn de Jong, 12-8-2011. (Bron: habakuk.nu).

Goed, er zit wel een hele plas water tussen, maar toch zijn het wel onze buren die in de Engelse steden aan het plunderen zijn geslagen. Het journaal toont radeloze middenstanders die weer de hardste klappen moeten incasseren. We zagen een winkel, door vijf achtereenvolgende generaties opgebouwd, volledig in puin liggen. De vernieler heeft altijd veel minder tijd nodig dan degene die opbouwt. Wat we ook zagen was de plotseling ontstane saamhorigheid. Dat heeft ook iets tragisch. Kennelijk moeten we naar elkaar toe geslagen worden.
De tv-verslaggeefster verslikte zich gisteren bijna in haar woorden toen ze de situatie van de jongeren die zonder enig gezag opgroeien probeerde samen te vatten: 'Ze zij totaal van God los geraakt', stotterde ze. Ik had niet de ondruk dat ze wilde evangeliseren, maar ze sprak wel een geweldige waarheid uit. De Engelse premier Cameron bezigde naar aanleiding van Vaderdag, een paar maanden geleden, buitengewoon stevige taal over het grote aantal afwezige vaders, de vaders die hun kinderen in de steek laten. Ze zouden volgens de premier door de samenleving net zo vijandig moeten worden behandeld als dronken automobilisten. Dat jongeren geen rolmodellen meer hebben, hoor je telkens noemen als een van de argumenten voor de rellen. Samen met de grote kloof die er in Engeland is tussen rijk en arm. 'Daarbij komt nog dat de maatschappij de jongeren steeds meer must-haves opdringt.'

'Britse rellen leiden tot bezinning in kerk', meldt het Nederlands Dagblad deze morgen. De kerken roepen per e-mail de mensen in de wijk op om naar gebedbijeenkomsten te komen. Verschillende kerken werken al enige tijd met streetpastors, vrijwilligers die vrijdags en zaterdagsnacht op straat zijn en de jongeren aandacht geven en naar hulpverlening verwijzen. Een andere nog te weinig benutte mogelijkheid is dat meer christenen in achterstandswijken gaan wonen. 'Christenen in Engeland richten zich sterk op hun eigen bijeenkomsten. Daarnaast investeren ze in zending overzee, maar gaan ze voorbij aan het missiegebied in eigen steden.'

Zouden de rellen naar Nederland kunnen overslaan? Volgens Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, kan het nooit helemaal worden uitgesloten, maar het ligt volgens hem niet voor de hand. ‘Daarvoor zijn er te veel structurele sociale verschillen.’ Hij somt op: de grotere armoede in Engeland, de slechtere huisvesting, de stevigere werkeloosheid en de enorme urbanisatie. In Londen woont de helft van het aantal inwoners van Nederland.

Laten we hopen dat we hier voor dit onredelijk geweld gespaard blijven. Maar ook in dat geval hebben we zeker huiswerk te doen. De genoemde tekorten van de Engelse kerken raken ook ons. ‘Meer streetpastors op straat’, zou een goede kerkelijke kreet zijn.

12-8-2011 | bron: Krijn de Jong | www.habakuk.nu
Comments