Vluchtkerk Amsterdam biedt hoop!

Geplaatst 19 mrt 2013 02:03 door De Stadslamp Amsterdam
Ruud Huysmans, Gerhard Scholte, 19-3-2013.

“Vluchtkerk biedt valse hoop”, kopte TROUW vrijdag 15 maart op de voorpagina. Blijkens een tweede kop gaat om kritiek van de Amsterdamse Raad van Kerken, die zou hebben gezegd dat "een asielzoeker beter af is in een azc of in een terugkeercentrum, dan in zo’n koude Vluchtkerk."De betreffende uitspraken komen echter niet voor rekening van de besturen van de Raad van Kerken Amsterdam. De Amsterdamse Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, een platform van kerkelijke organisaties voor opvang en ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen, is de afgelopen maanden in alle solidariteit bij het tentenkamp aan de Notweg en vanaf begin december 2012 bij de Vluchtkerk betrokken geraakt.

De Amsterdamse Raad van Kerken is zich terdege bewust van de bijzondere inzet van de Steungroep Vluchtkerk, die ruim drie maanden lang op indrukwekkende wijze onderdak heeft geboden aan een groep onuitzetbare asielzoekers. En dat ondermeer met de hulp en steun van vele kerkgenootschappen in Amsterdam.

Bovendien doet het ons bijzonder deugd dat vele jongeren de afgelopen drie maanden zo intens naast de groep onuitzetbaren zijn gaan staan. Op deze manier is een hele nieuwe generatie in aanraking gekomen met de vluchtelingenproblematiek en doordrongen geraakt van de hiaten in de huidige asielwetgeving. Dat biedt hoop, allereerst aan de asielzoekers zelf die zich serieus genomen weten. En het biedt hoop omdat deze jongeren de toekomst vertegenwoordigen en terecht weigeren weg te kijken als de humaniteit in het geding is. Tegelijk is het voor de groep eerbiedwaardige, maar vergrijzende hulpverleners in de hoofdstad een hoopvol teken, dat er een nieuwe generatie klaarstaat om het stokje over te nemen.

Zo is de Vluchtkerk een hartverwarmend huis van hoop gebleken. Ondanks alle verschillen van inzicht binnen de Raad willen we dat toch graag benadrukken.

Om zich te beraden op mogelijke kerkelijke inzet na 31 maart, als de Vluchtkerk ontruimd moet worden, organiseert de Taakgroep Raad van Kerken Amsterdam samen met de Protestantse Diaconie op vrijdagavond 22 maart een informatieavond in de Keizersgrachtkerk (Keizersgracht 566) voor haar achterban-kerken over de Vluchtkerk-bewoners en hun zaak, met medewerking van Geesje Werkman van KerkinActie van en John van Tilborg van INLIA. De manifestatie 'Geen vluchteling op straat of in de cel!', die op zaterdag 23 maart a.s. plaatsvindt op het Museumplein te Amsterdam, wordt door meerdere leden van de Taakgroep ondersteund.

Ruud Huysmans, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam
Gerhard Scholte, voorzitter Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam

(Bron: devluchtkerk.nl ) 
Comments