Cursus over de Catechismus van de Katholieke Kerk

Geplaatst 12 aug 2011 04:48 door De Stadslamp Amsterdam   [ 7 sep 2011 10:26 bijgewerkt ]
Cursus over de Catechismus van de Katholieke Kerk. Wat verstaan wij onder God? Welke betekenis heeft Jezus nog? Wat betekent geloof? Heeft de wetenschap niet het een en ander als onzin ontmaskerd? En wij zelf; zijn we niet teleurgesteld in God of de kerk? Toch blijven velen nieuwsgierig naar de diepere zin van alles. Ook de Catechismus richt zich daar op, vanuit de Katholieke visie. Hoe kunnen we dat
verenigen met modernere opvattingen? In deze cursus zullen we ons over deze vraag buigen. We bekijken o.a. videofragmenten waarin Nederlandse en Vlaamse theologen spreken over verschillende onderwerpen van de Catechismus en stellen de volgende vragen: • Hoe kunnen wij de Bijbel verstaan? • Hoe verhoudt Gods almacht zich tot de vrije wil van de mens? • Is Jezus mens of God en wat houdt dat in? • Wat betekent de drie-eenheid van God?
• Wat staat er op met de opstanding?
• Is er een wereld na de dood?
De cursus wordt gegeven door Eric Bruijnis, theoloog, en Anya Banen, catecheet. We starten met 5 avonden. Bij voldoende belangstelling gaan we door met nog 9 avonden.
Plaats: pastorie Vredeskerk, Pijnackerstraat 9, Amsterdam.
Data: 1x in de 14 dagen op woensdag: 5 en 19 okt, (2 nov. vervalt vanwege Allerzielen) 16 en 30 nov, 14 dec. Daarna eventueel: 11 en 25 jan, 8 en 22 feb, 7 en 21 mrt, 4 en 18 april, 2 mei 
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: per avond € 2,50 (bijdrage kopieën en koffie/thee)
Opgave: Eric Bruynis Tel. 020-6623888, Anya Banen: email: af.banen@tele2.nl
Comments