Geef om de Stadslamp, geef aan de Stadslamp

Aan: pastors, voorgangers, contactpersonen van kerken en organisaties, en iedere actieve christen in Amsterdam. 

Amsterdam, december 2017.

Beste broeder / zuster in Christus,

In januari wordt opnieuw de landelijke Week van Gebed gehouden, met altijd als bijzonder aandachtspunt: de eenheid onder christenen. Ook Amsterdam doet mee, op vele plekken. 
De Stadslamp maakt dit zichtbaar en verzorgt opnieuw de onderlinge communicatie in de stad.

De Stadslamp is een kleine organisatie met een grote visie voor een geweldige stad, ...
We zijn een vindplaats en vraagbaak voor iedereen die iets wil weten over de Amsterdamse kerken en hun activiteiten. We "netwerken" en verbinden.
We initiëren of ondersteunen gezamenlijke projecten van Amsterdamse kerken, missionair of diaconaal. In het verleden nam de Stadslamp het initiatief voor KerstAmsterdam en PasenAmsterdam (nu Kerst020.nl en Pasen020.nl). In 2015 coördineerden wij de Kerkennacht. Ieder jaar ondersteunen wij de Week van Gebed.

... en daar is geld voor nodig. 
De stichting is volledig afhankelijk van vrijwillige donaties van kerken, instellingen en personen die onze visie delen.
Misschien wilt u overwegen een donatie aan De Stadslamp te doen. U kunt ons bijvoorbeeld op het collecterooster van uw kerk plaatsen. 
Ook individuele giften, eenmalig of regelmatig, zijn natuurlijk welkom.

Bankrekeningnummer (IBAN): NL68 RABO 0393 8180 55
t.n..v. Stichting De Stadslamp, Amsterdam.


Op  deze pagina leest u meer over ons, en vindt u een informatieblad (A4) waarmee u eventueel dit verzoek in uw kerk of organisatie kunt bespreken.
Wilt u graag meer horen of eerst persoonlijk kennismaken? Dat kan natuurlijk ook!

Samen kunnen wij een licht van Jezus Christus zijn in Amsterdam, een zichtbare lamp voor de stad. 
Dank voor uw betrokkenheid!

met vriendelijke groet,
één in Christus,

De Stadslamp 

Ċ
De Stadslamp Amsterdam,
5 jan 2015 06:17