Kerkvernieuwing‎ > ‎

Allemanskapel Sint Joris

Geplaatst 23 feb 2018 02:23 door De Stadslamp Amsterdam
Bron: www.oudezijds100.nl 
 
De Allemanskapel is zeker niet nieuw in Amsterdam, maar is wel al decennia lang een prachtig voorbeeld van 'kerkvernieuwing' in de stad. Daarom vermelden we de kapel, en de gemeenschap Oudezijds 100 graag in deze rubriek. Red. De Stadslamp)

De Allemanskapel van Sint Joris is de huiskapel van Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. Dagelijks wordt hier het ochtend- en avondgebed gebeden. Maar ook buiten de vaste gebedstijden is iedereen er welkom voor een moment van rust en bezinning.

Hart van de gemeenschap
De kapel vormt het hart van de gemeenschap. Dit is de plaats waar we geïnspireerd worden om het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven. De gebedsdiensten, waarin verschillende vrijwilligers voorgaan, vormen een vast onderdeel van ons dagritme. Net als het schenken van koffie, schoonmaken, vergaderen of samen eten.

Kapeldiensten
Maandag tot en met zaterdag is er om 8.45 uur ochtendgebed en om 19.30 uur avondgebed.
Op dinsdagavond is er om 19.30 uur een hoogdienst. Voorgangers van verschillende kerken waarmee Oudezijds 100 zich verbonden voelt, vervullen in deze diensten de rol van gastheer. Daarnaast wordt de Allemanskapel ook door derden gebruikt.
Op zondag worden er geen diensten gehouden, dan gaan we ieder naar onze eigen kerk.

Allemansvenster
De kapel vormt een scherp contrast met de directe omgeving van de Wallen. Wie wacht in de rij voor het sekstheater van de buren, staat pal voor de etalage van de kapel. Dit gegeven inspireerde ons om jonge, christelijke kunstenaars uit te nodigen er hun werk te exposeren. Hun kunstwerken leggen op een niet moraliserende manier het verband met de kapel. Kunstenaars krijgen zo de gelegenheid hun werk te tonen aan een internationaal en multicultureel publiek. Actuele informatie over het Allemansvenster is te vinden op Allemansvenster.

Inrichting
De symboliek van de inrichting van de kapel verwijst naar de verschillende kerkelijke tradities. De lezenaar met de Bijbel in het midden en de kandelaar met duif daarboven staan voor de protestantse traditie. De altaartafel, als verwijzing naar de rooms-katholieke traditie, heeft een plaats voorin de kapel gekregen. De losstaande wand met iconen kan, met het oog op orthodoxe vieringen, voor het altaar worden geplaatst. Het doopvont, de ‘Jordaan’, ontspringt direct bij de ingang van de kapel en mondt uit in twee bassins: een herkenningspunt voor christenen met een evangelische achtergrond. Het vloerpatroon bestaat uit concentrische cirkels, die doorlopen tot op de straat. Ze verwijzen naar de impulsen die God geeft aan onze wereld. Ook zou je er de opbouw van de gemeenschap in kunnen zien, met verschillende cirkels van betrokkenheid. De kaarsenstandaard in de vorm van een wereldbol, ontleend aan de Lutherse traditie (Scandinavië), staat symbool voor onze gebeden. In het midden van de bol brandt altijd één kaars, de Christuskaars; aan dit Licht kunnen wij ons licht ontsteken.

Historie
De huidige kapel is niet altijd het hart van Oudezijds 100 geweest. In het verleden was er in dit souterrain een sekstheater gevestigd. Sinds 1977 is deze ruimte een 'Allemanskapel' waar iedereen welkom is. De kapel heet voluit ‘Allemanskapel van Sint Joris’, de bekende heilige, die de draak overwon. Hij staat symbool voor de ontruiming van het sekstheater en de omvorming tot kapel.

Comments