Kerkvernieuwing‎ > ‎

"Kerkplantingen weinig effectief in Amsterdam"

Geplaatst 15 jan 2015 02:02 door De Stadslamp Amsterdam   [ 23 feb 2015 07:00 bijgewerkt ]
Het goede leven, 14-1-2015.

De toekomst voor missionaire activiteit in Amsterdam ligt buiten het stichten van nieuwe kerken. Dat is de conclusie van een onderzoek dat Gerko Tempelman uitvoerde met financiële steun van de Orchard Group, een Amerikaanse stichting die wilde weten of zij een nieuwe kerkplanting konden opzetten in Amsterdam.
Tempelman onderzocht elf kerkplantingen die in de afgelopen tien jaar zijn begonnen in Amsterdam en kerkplantingen die geassocieerd zijn met het Redeemer City to City netwerk van Amsterdam in Beweging. Wat opvalt is dat van deze elf kerken er slechts twee zijn die financieel zelfstandig zijn. Ook is het maar de vraag of het de rest van de gemeenten binnen afzienbare tijd gaat lukken. Ervan uitgaande dat er zo'n tweehonderd mensen nodig zijn om een kerkplanting en fulltime voorganger te bekostigen, zijn de meeste kerkplantingen veel te klein om hier ook maar in de buurt te komen.


Daarnaast zet Tempelman vraagtekens bij de zin van het doorgaan met kerkplanten in Amsterdam. Veel kerkplantingen proberen aan te sluiten bij de niet-christelijke cultuur. De voorwaarde daarvoor is dat er contacten bestaan tussen de kerkleden en de niet-christelijke cultuur.

Maar uit gesprekken met Amsterdamse voorgangers bleek dat veel kerken bestaan uit Amsterdammers die hun hele leven al naar de kerk gaan en studenten die van buiten Amsterdam komen, vaak uit de Biblebelt. Zij worden meestal lid van een christelijke studenten vereniging en ontwikkelen slechts vriendschappen in hun eigen christelijke kring. De geslotenheid van de christelijke wereld is een belangrijke belemmering voor kerk- plantingen om hun doel te bereiken: kerk-zijn voor niet-christelijke Amsterdammers.
Subcultuur

Om deze redenen zijn er creatievere vormen van missionaire projecten nodig, meent Tempelman op basis van zijn onderzoek. Om werkelijk succesvol te zijn in hun missionaire streven zou tenminste een deel van de christenen hun subcultuur moeten verlaten, stelt hij. Te beginnen wellicht met christelijke leiders. In plaats van geld te stoppen in weer een nieuwe kerk moeten er nieuwe, innovatieve en naar buiten gerichte projecten ontstaan die de christelijke wereld beter in contact brengen met niet-christelijke Amsterdammers.

Op dit moment wordt deze stap nog volledig overgeslagen in pogingen om weer een nieuwe gemeenschap te stichten. Gezien het resultaat van zulke kerkplantingen in de afgelopen jaren, bestaat er een kans dat uiteindelijk die kleine initiatieven collectief mislukken als er niet iets wordt gedaan aan het onderliggende probleem, stelt Tempelman.
Comments