Kerkvernieuwing‎ > ‎

Pioniers blij met Kerk 2025, de PKN nota over toekomst van de kerk.

Geplaatst 22 apr. 2016 01:11 door De Stadslamp Amsterdam
Bron: pkn.nl, 18-4-2016.
oorspronkelijke titel: Waarom pioniers blij kunnen zijn met Kerk 2025

Drie redenen waarom pioniers blij kunnen zijn met Kerk 2025, de nota over de toekomst van de kerk.

U mag me verdenken van onoprechte propaganda, ik heb tenslotte een baan bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Toch ben ik echt blij met het toekomstbeeld dat geschetst wordt in Kerk 2025. Ik geef u drie redenen waarom ik bij het lezen een glimlach kreeg, ondanks het feit dat het woord ‘pioniersplekken’ in de nota maar één keer te vinden is.
Aandacht voor missionair werk

De eerste reden om blij te zijn, is dat we als kerk in deze tijden van krimp niet in onze schulp kruipen. Integendeel, in de nota wordt opgeroepen tot zending in eigen land. Dat begint al bij de eerste zinnen waar het gaat over de leerlingen van Jezus die in Marcus 6 worden uitgezonden. En de nota eindigt met dit vers: ‘Ze gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend.’

Als kerk worden we in de nota opgeroepen het evangelie te delen: ‘Hoe leren we getuige te zijn dat geloof in God er werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte, heil en glans geeft? Dat zal hoog op de agenda van de kerk moeten staan. Bij getuige zijn hoort dat mensen zonder gêne worden geworven voor de kerk. Het taboe hierop (‘zieltjes winnen’) heeft te lang verlammend gewerkt.’

De sterke missionaire insteek werkt ook door in het werk van predikanten. Zo worden predikanten opgeroepen zichzelf niet alleen als herder en leraar te zien, maar ook als apostel en zendeling.
Geen gedoe met regels

Een tweede reden om als pionier blij te zijn met deze nota, is dat de kerk wordt uitgedaagd kerkelijke ballast los te laten, meer aansluiting te vinden bij de samenleving en regels niet te belangrijk maken.

Door aan pioniers zonder theologische opleiding ruimte te geven voor doop en avondmaal is eerder al een grote stap gezet. En zo mag het verder gaan: ‘Met name als het gaat om pioniersplekken moet ervoor gewaakt worden om deze op te zadelen met regels die niet passen in een nieuwe situatie. Het leven gaat voor de regels...’ Op meer plekken stelt de nota nadrukkelijk dat regels niet in de weg moeten staan van nieuwe ontwikkelingen.
Terug naar de essentie

Een derde reden om als pionier blij te zijn, is dat de kerk meermaals wordt opgeroepen ‘om back to basics te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat’. Dat is pionieren ten voeten uit. Niet het instituut staat centraal maar de ontmoeting van mensen met elkaar en met God. Zo staat er: ‘De kerk is dus niet een service-instituut waar professionals een publiek bedienen. De kerk, dat is de gemeenschap van de gelovigen, de volgelingen van Jezus, die door Jezus zelf geroepen zijn en deel mogen uitmaken van zijn lichaam.’
Geruststelling

Pionieren is dus geen tijdelijke bevlieging! Dat is een geruststelling voor pioniers die vreesden dat alle geboden ruimte weer ingeperkt zou worden. Nog mooier is dat nu in de kerk als geheel vragen op de agenda staan die in elke pioniersplek spelen. Laten we samen leren!

Martijn Vellekoop
coördinator pioniersplekken

De column ‘Voor de verandering’ gaat over de uitdagingen, kansen, hobbels en dilemma’s van missionair gemeente-zijn. De tweewekelijkse bijdragen worden afwisselend geschreven door ds. Hans van Ark, ds. Nynke Dijkstra en Martijn Vellekoop van de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk. www.protestantsekerk.nl/missionair​
Comments