In het nieuws

Recente berichten uit de media op het raakvlak van kerk / geloof / samenleving /Amsterdam.

Meer nieuwsbronnen vindt u bij Netwerken en links, categorie Nieuws. 
Wilt u nieuwsbronnen aanbevelen? Ga naar > Contact
 

Hoop-voor-Noord voorganger Jurjen ten Brinke nieuwe spreker in De Kapel

Geplaatst 23 okt. 2015 03:00 door De Stadslamp Amsterdam

CIP.nl, 23-10-2015.

Vanaf 1 november is ds. Jurjen ten Brinke, voorganger bij Hoop voor Noord, de nieuwe spreker in het wekelijkse EO-programma ‘De Kapel’. Daarmee is hij de vijfde spreker naast ds. Arie van der Veer, ds. Jasper Klapwijk, ds. Orlando Bottenbley en ds. Paul Visser. In dit programma geeft een bekende voorganger of dominee iedere week een prikkelende overdenking bij een bijbelgedeelte.

Jurjen ten Brinke is voorganger bij de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam en richt zich voornamelijk op kerkgangers zonder christelijke achtergrond. Ten Brinke: "Ik haak regelmatig aan bij wat ik in het pastoraat meemaak en wat er die week in de krant staat. Ik heb pas ‘Ja’ gezegd tegen de EO, toen ik ontdekte dat De Kapel zich eigenlijk richt op dezelfde groep mensen als ik: vaak hebben ze wel iets met God of de kerk, maar weten ze niet zeker of ze daarbij willen horen."

Ten Brinke is geen onbekende bij de EO. Zo sprak hij onder andere afgelopen jaar tijdens de Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs in Utrecht over het thema ‘Levend water’.

NGK en VEG vinden elkaar in Amsterdam

Geplaatst 9 okt. 2015 01:56 door De Stadslamp Amsterdam

Onderwegonline.nl, 3-10-2015.

De NGK Amsterdam-Centrum en de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) van Amsterdam gaan samenwerken en samen kerken. Dat is de uitkomst van het contact dat de afgelopen jaren tussen beide gemeenten is gegroeid.

De Weteringkerk in Amsterdam. (beeld Job van Nes/Reliwiki)

Vorig jaar waren er vergevorderde plannen om de sterk vergrijsde en gekrompen VEG op te heffen, maar die zijn teruggedraaid. De NGK, die op zoek was naar een nieuwe locatie voor zijn kerkdiensten, verhuist naar de Weteringkerk van de VEG aan de Veluwelaan in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Volgens NGK-predikant Jan van Helden is er sprake van grote geestelijke herkenning tussen beide gemeenten. ‘Het is veel meer dan zakelijk van elkaar gebruikmaken via een gebouw en dergelijke. Ik ben ervan overtuigd dat God ons op elkaars weg heeft gebracht.’

Voortaan houdt de NGK drie kerkdiensten per maand in de Weteringkerk, waarvoor de VEG-leden worden uitgenodigd. Eén keer per maand gebeurt het omgekeerde. De gezamenlijke activiteiten die de afgelopen tijd gegroeid zijn, zoals een gezamenlijke (Bijbel)studiekring, worden voortgezet en zullen worden uitgebreid, bijvoorbeeld in de stille week. Verder wordt nagedacht over wat beide gemeenten in missionair opzicht samen kunnen doen in de Rivierenbuurt.

Hoewel de theologische verschillen tussen beide gemeenten klein zijn (zo kent de VEG ook de kinderdoop) is volgens Van Helden een fusie ‘niet aan de orde’. Los van het feit dat dat kerkrechtelijk ingewikkeld is, willen de gemeenten vooral investeren in het elkaar leren kennen en zo het integratieproces bevorderen.

De NGK Amsterdam-C telt 125 leden, de VEG Amsterdam 50. De VEG Amsterdam is meer dan anderhalve eeuw oud en werd opgericht door ds. Jan de Liefde, die aan de wieg stond van het werk van Tot Heils des Volks. De gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en staat bekend als orthodox protestants met een evangelisch tintje. De liederen van Johannes de Heer zijn er populair

Aanstelling predikant leidt tot tweespalt Tot Heil des Volks

Geplaatst 5 okt. 2015 09:02 door De Stadslamp Amsterdam

CIP.nl, 5-10-2015.

Vanwege een verschil van inzicht werken vier mensen niet meer voor maandblad De Oogst. De komst van nieuwe directeur Gert Hutten leidde tot een crisis binnen Tot Heil des Volks. Critici vreesden dat het profetisch geluid in De Oogst naar de achtergrond zou verdwijnen. Om die reden zijn Krijn de Jong, Eveline de Boer, Hans Frinsel en Kim ter Berghe niet meer werkzaam voor De Oogst. Dit staat vermeld in de nieuwe uitgave van De Oogst. Krijn de Jong en Hans Frinsel (oud-directeur) zijn sinds jaar en dag betrokken bij Tot Heil des Volks.

Ook werd er maanden geleden een brief gestuurd, opgesteld door verschillende prominente christenen die het profetisch geluid een warm hart toedragen. In de brief werd de twijfel uitgesproken over het besluit van de Raad van Toezicht om Hutten aan te stellen. Ook zij vreesden voor een minder, helder profetisch geluid. De brief werd onder andere ondertekend door een tiental mensen waaronder Arjan Baan, directeur van Stichting Heart Cry en Hans Keijzer (voormalig directeur EZA). Ook oud-directeur Johan Frinsel (vader van Hans Frinsel) is niet blij met de aanstelling. De kritiek was vooral gericht tegen de Raad van Toezicht, niet zozeer de persoon Gert Hutten.

In de meest recente uitgave van De Oogst betreurt directeur Gert Hutten het vertrek van het viertal. "Er is op tal van manieren gepoogd hen te behouden. Helaas tevergeefs." De directie schrijft dat het profetisch geluid, waar De Oogst om wordt gewaardeerd, "ons hart heeft". De redactie wordt nu gevormd door Gertjan de Jong (hoofdredactie) en Matthijs Hoogenboom.

Tienerevent Like Jesus in de Amstelhal

Geplaatst 5 okt. 2015 05:50 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 3-10-2015.

Zo’n 1750 jongeren bezochten zaterdag het tienerevent Like Jesus in de Amstelhal in Amsterdam.
Spreker David de Vos van het organiserende Go and Tell: ‘Als je toch wilt kopiëren, waarom kopieer je Jezus dan niet?’

Jongeren maken druk gebruik van een springkussen en een mechanische rodeo op het terrein bij de Amstelhal. Ze lachen en joelen als weer een van de rug van de ‘stier’ tuimelt. Een aantal tieners scoort een snack bij de patatkraam, of chillt in groepjes op de bankjes of de grond. Het maakt duidelijk dat als je jongeren wilt interesseren voor een serieuze boodschap, je ook iets anders moet bieden: fun.

Het najaarsevent Like Jesus, voor tieners van twaalf tot en met zeventien jaar, vloeit voort uit het tienerprogramma van het Pinksterfestival Opwekking. Voor de organisatie tekent Go and Tell, het organisatievehikel van David de Vos, die gerekend kan worden tot een netwerk van charismatisch-evangelische predikers in Nederland. Dat kerkmuren vloeibaar zijn geworden, blijkt uit het feit dat de bezoekende jongeren uit alle kerken komen: van Pinkster- tot traditionele protestantse gemeenten.

De Regenboog en de Protestantse Diaconie Amsterdam gaan vluchtelingen opvangen

Geplaatst 17 sep. 2015 07:36 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 16-9-2015.

Vluchtelingen Amsterdam CS naar daklozenopvang. 

Daklozenopvang De Regenboog en de Protestantse Diaconie Amsterdam gaan vluchtelingen opvangen die stranden op het Centraal Station in de hoofdstad.

Hans Wijnands, directeur van de Regenboog Groep maakte dit woensdag bekend. In inloophuis Blaka Watra worden veldbedden neergezet en kunnen zo’n dertig vluchtelingen per nacht worden opgevangen. In het inloophuis dat naast het Centraal Station ligt, krijgen asielzoekers een warme maaltijd, een douche, schone kleding en de volgende ochtend ontbijt.

De Regenboog Groep en de diaconie hebben de opvang aangeboden, nadat Vluchtelingenwerk Nederland begin deze week haar zorgen uitte over het toenemend aantal vluchtelingen dat op Amsterdam Centraal strandt. ‘Wij komen op voor de meest kwetsbare mensen die in Amsterdam verblijven. Dit is een groep die zonder twijfel hulp en ondersteuning nodig heeft’, zegt Wijnands. ‘Met onze ervaring, locatie, medewerkers en vrijwilligers is het onze plicht iets voor deze mensen te doen. Dan kun je niet blijven afwachten of een ander iets organiseert.

Nieuwe ambtsopleiding aan de VU voor orthodoxe geestelijken

Geplaatst 9 sep. 2015 01:45 door De Stadslamp Amsterdam

VU, 9-9-2015.

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt vanaf september 2017 een ambtsopleiding aan voor Orthodoxe geestelijken. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een financiële bijdrage toegekend aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. De aanvraag bij het ministerie is mede namens de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland (OKiN) tot stand gekomen. Met deze unieke ambtsopleiding kan Nederland nu ook voor de Orthodoxe gemeenschap geestelijke verzorging bieden zoals in het leger, de gevangenis of zorginstellingen. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACeOT) van de VU. Met de toevoeging van de Orthodoxe tradities huisvest de Faculteit der Godgeleerdheid een breed palet aan levensbeschouwingen dat recht doet aan de religieuze diversiteit van Europa.

Professionele geestelijke verzorging
De beoogde ambtsopleiding leidt geestelijken op die professionele geestelijke verzorging kunnen bieden aan Orthodoxe mensen in de krijgsmacht of in detentie, die daar op basis van de grondwet recht op hebben. Daarnaast kunnen deze Orthodoxe geestelijke verzorgers actief zijn in zorginstellingen en in Nederlandse Orthodoxe parochies. Bovendien kunnen afgestudeerden van een Nederlandse academische ambtsopleiding de verschillende Orthodoxe immigrantengroepen beter bekend maken met de Nederlandse samenleving en hun tradities verbinden aan de Nederlandse context. Hiermee dragen ze bij aan de worteling van de Orthodoxen in de Nederlandse samenleving.

Kritische bestudering met behoud van traditie
Orthodox is de derde grote stroming binnen het Christendom naast het katholicisme en het protestantisme. Voor de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU is de ambtsopleiding – naast de maatschappelijke functie – een wetenschappelijke aanwinst. Decaan Wim Janse: “De faculteit is zeer verheugd met deze toekenning. Met de Orthodoxie verruimen en verrijken we onze academische horizon.” Michael Bakker, directeur van het ACeOT: “De wens van de grondleggers van de VU om academische theologie te bedrijven vanuit een levende overtuiging spreekt Orthodoxen erg aan. Net als de andere levensbeschouwelijke tradities binnen de faculteit zijn we geworteld binnen onze eigen traditie en willen deze tegelijkertijd kritisch bestuderen en met een open mind kijken wat we van anderen kunnen leren.”

Orthodoxen in Nederland
Anno 2015 wonen in Nederland tussen de 170.000 en 205.000 mensen met een Orthodoxe achtergrond, een groep die door de huidige immigratiestroom uit traditioneel Orthodoxe landen groeiende is. Bakker: “Je zou de Orthodoxie als een inheems geloof kunnen beschouwen waarvan inmiddels de derde generatie gelovigen in Nederland woont. Tegelijkertijd komen er steeds nieuwe gelovigen bij. Immigranten uit bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Litouwen en vluchtelingen uit Oekraïne, Irak en Syrië. Maar er is ook een groep autochtone Nederlanders die Orthodox worden, vaak geïnspireerd door Orthodoxe iconen, zang en spiritualiteit.”

Bron: VU

ChristenUnie wil einde aan schooluitjes naar de Wallen

Geplaatst 7 sep. 2015 12:47 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 5-9-2015

Scholen moeten niet langer tijdens schoolreisjes met leerlingen over de Wallen lopen, en de Amsterdamse citymarketing moet stoppen met het aanprijzen van de prostitutiebuurt als een leuke attractie.

Die oproep doet ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers vandaag, met brieven aan onderwijsvakbonden en scholenkoepels, de organisatie iAmsterdam, en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Volgens Segers voelen veel prostituees zich vernederd door leerlingen en toeristen voor hun ramen, die hen uitgebreid en al lachend staan te bekijken. Hij beschrijft het verhaal van Maria. ‘Soms deed ze uit schaamte de gordijnen maar even dicht.’ Ook hulpverleners en bewoners van de Wallen maken zich hier boos over, weet hij. ‘Bij schooluitjes staan docenten er vaak gewoon bij te kijken’, zegt Segers in een toelichting op zijn initiatief.


Elsbeth Gruteke aan de slag als predikant in Amsterdam

Geplaatst 3 sep. 2015 01:48 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 2-9-2015

Elsbeth Gruteke treedt op 1 oktober aan als predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam. De vacature ontstond doordat ds. Bas van der Graaf voor vijftig procent van zijn tijd ging werken als begeleider van pioniers in de Protestantse Kerk Amsterdam. Gruteke raakte bekend als presentator van de EO-nieuwsprogramma’s De ochtenden en Dit is de Dag op NPO Radio 1. Vorig jaar vertrok zij onder protest als presentator van het laatste programma, waarna zij haar studie theologie afrondde. Voor de Evangelische Omroep presenteert ze nog het interviewprogramma Onderweg op NPO Radio 5 en voor EO/Ikon Musica religiosa op NPO Radio 4.

Kerkennacht Amsterdam 20 juni

Geplaatst 20 jun. 2015 02:45 door De Stadslamp Amsterdam

Amsterdam, 20-6-2015.

De Kerkennacht die vandaag gehouden wordt, is een tweejaarlijks landelijk en Europees evenement. Meer dan 50 plaatsen in Nederland doen mee, ook Amsterdam.

Kerken en christelijke gemeenschappen zijn op 20 juni een heerlijke lange zomeravondopen voor iedereen die iets wil zien en meemaken van wat de kerk in de wijk (of iets verderop) te bieden heeft.

Boeiende geschiedenis, prachtige betekenisvolle gebouwen, kunst en muziek. Maar ook een kijkje in de keuken, gastvrijheid, een goed gesprek, een gezellige buurtmaaltijd. En antwoord krijgen op een vraag: Wat doen ze hier? Wat bezielt ze? Komen deze mensen van Mars of is dit ook iets voor mij? 

Dus: Waar ga je heen en Wat ga je doen?   En Wie doen er mee? Bekijk de ‘line-up’!

Meepraten en reageren kan op onze Facebook Kerkennacht Amsterdam en op Twitter.

Wil jij ook in hogere sferen komen? Kom zaterdag!

Tim Vreugdenhil begint kerk voor snel afgeleide mensen

Geplaatst 4 mei 2015 13:13 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 2-5-2015.

AMSTERDAM - De vrijgemaakt-gereformeerde predikant Tim Vreugdenhil begint na de zomer in de binnenstad van Amsterdam een nieuwe gemeente. Hij stapt 'om pragmatische redenen' over naar de Protestantse Kerk. 'Ik herken mij in de opwaarts mobielen. Ik ben ook zo iemand.'

'Weet je wat ik steeds meer ontdek?' Tim Vreugdenhil (1975) is een mens van rustig formuleren, maar ineens lichten zijn ogen sterk op. 'Dat het écht voor ieder mens goed is om van God te weten.' Als er iets is dat hij in veertien jaar missionair werk in Amsterdam heeft ontdekt ...

Intussen horen grote groepen mensen in 'zijn' Amsterdam nooit van God. Zoals de sociologische groep van de 'opwaarts mobielen'. Vreugdenhil ontleent de term aan het onderzoek dat bureau Motivaction een paar jaar geleden uitvoerde voor de Protestantse Kerk. Opwaarts mobielen zijn mensen die van sociale status houden. Prestaties zijn belangrijk, netwerken is een tweede natuur en ze vergelijken zich veel met elkaar. Ze zijn bovendien graag op plekken 'waar het gebeurt'. Volgens Vreugdenhils eigen inschatting behoort een op de drie Amsterdammers tussen 20 en 40 jaar tot deze sociale groep. Waar 'opwaarts mobielen' écht niet van houden, zijn instituten. Ze zijn allergisch voor groepsdwang. Tegelijk staan ze zeker open voor het betonen van naastenliefde, of het zoeken naar zin. Maar niet structureel of in groepsverband, zoals iedere zondag in de kerk.

'Ik herken mij in deze groep. Ik ben ook zo iemand', weet Vreugdenhil. Hij is predikant van de vrijgemaakt-gereformeerde Stadshartkerk in Amstelveen. Nog wel. Want na de zomer maakt hij een radicale overstap.

1-10 of 384

Comments