In het nieuws

Recente berichten uit de media op het raakvlak van kerk / geloof / samenleving /Amsterdam.

Meer nieuwsbronnen vindt u bij Netwerken en links, categorie Nieuws. 
Wilt u nieuwsbronnen aanbevelen? Ga naar > Contact
 

Shelter is beste hostel van Amsterdam

Geplaatst 21 jan. 2015 07:24 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 21-1-2015.

Shelter City, een alcoholvrij jongerenhostel van Tot Heil des Volks, is doorhostelworld.com uitgeroepen tot beste hostel van Amsterdam.
Het hostel van de christelijke stichting wordt door bezoekers van de grootste boekingssite voor hostels vooral gewaardeerd om de sfeer en de rust die er heersen.
Volgens manager Jacob Kops is het niet de bedoeling om met het hotel winst te maken. De stichting wil mensen die Amsterdam bezoeken bereiken met het christelijk geloof. ‘Meer bezoekers, betekent voor ons vooral meer kansen om het evangelie te vertellen.

Jurjen de Bruijne benoemd als missionair werker in Spaarndammerbuurt

Geplaatst 20 jan. 2015 03:18 door De Stadslamp Amsterdam

IZB.nl, januari 2015.

De 27-jarige studentenwerker bij IFES heeft al veel ervaring opgedaan in het missionaire werk in Amsterdam. Hij wordt de opvolger van Peter Smits in ‘Hebron’, Spaarndammerbuurt.
Jurjen woont met zijn vrouw Gerlinde in Oudezijds 100, een oecumenische leefgemeenschap met mensen van allerlei sociale en culturele achtergronden. ‘In deze gemeenschap heb ik veel geleerd over de betekenis en het organiseren van een gemeenschapsleven, over de diversiteit van mensen en de kracht van het evangelie. Daarnaast ben ik in deze gemeenschap ook met een bredere oecumenische traditie in aanraking gekomen, die me erg geïnspireerd heeft, maar me ook heeft geleerd mijn eigen gereformeerde traditie beter op waarde te schatten.’Jurjen studeerde theologie in Kampen en schreef een masterscriptie over christelijke leefgemeenschappen in Nederland, onder de titel ‘Gastvrije vreemdelingen; monastieke idealen in een seculiere cultuur’.
In de afgelopen anderhalf jaar is hij betrokken geweest bij verschillende missionaire projecten in Amsterdam. Zo werkte hij samen met Tim Vreugdenhil aan een plan voor de start van een ‘citykerk’ vanuit de Oude Kerk, waarbij hij onderzoek deed naar de verschillende leefstijlen en overtuigingen ten aanzien van geloof, spiritualiteit en kerk, en de betekenis van de kerkelijke traditie in onze cultuur. Soortgelijk onderzoek verrichtte hij daarna ook voor de vrijgemaakt-gereformeerde Stadshartkerk in Amstelveen.

‘Beide onderzoeken hebben mij veel relevante ervaring gebracht wat betreft de analytische kant van het missionaire werk. Het verdiepen in leefstijlen, hedendaagse spiritualiteit en buurtwerk zijn volgens mij van groot belang om een helder en gezond toekomstperspectief te ontwikkelen voor een missionair project. Daarnaast heb ik door beide onderzoeken geleerd om verschillende meningen te begrijpen en samen te brengen en gewerkt aan het creëren van draagvlak bij de verschillende groepen.’

In zijn werk voor IFES heeft hij ervaring opgedaan als trainer en coach. ‘Ik geniet ervan om studenten te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het volgen van Jezus Christus. Daarbij heb ik ook regelmatig contact met niet-christelijke studenten, onder andere door deelname aan een kerk voor atheïsten, om te leren van hun vragen en ideeën. Deze gesprekken hebben mij geholpen om de betekenis van het goede nieuws van God voor deze wereld scherper te zien. Ik ben blij dat ik de kans krijg om hierover te getuigen tijdens het voorgaan in kerkdiensten in verschillende Amsterdamse kerken, en het geven van lezingen voor studenten.’

‘Onder alle analytische, coachende en missionaire ervaring, ligt mijn eigen motivatie en geloof in het belang van dit werk. Ik ben gegrepen door Gods liefde voor deze wereld. Ik geloof dat die boodschap nog steeds van groot belang is. In mijn studie en mijn werk tot nu toe is dat ook steeds mijn motivatie geweest: ik wil graag dat mensen proeven van Gods goedheid en de weg (terug) naar Hem weten te vinden. Daarvoor zet ik graag mijn creativiteit, energie en kwaliteiten in. Dat begint bij persoonlijk contact, maar heeft voor mij ook alles met gemeenschap te maken. Eén van de krachtigste getuigenissen van het evangelie in onze tijd is de christelijke gemeenschap die actief aanwezig is in buurten en wijken. De Spaarndammerbuurt en de christelijke gemeenschap Hebron spreken mij enorm aan vanwege de veelkleurigheid, die mij doet denken aan de leefgemeenschap van Oudezijds 100. Voor mij komt hierin zowel mijn ervaring met uiteenlopende groepen mensen als mijn drive om aan de slag te gaan met het evangelie op een natuurlijke manier samen.’

(bron: www.izb.nl)

"Kerkplantingen weinig effectief in Amsterdam"

Geplaatst 15 jan. 2015 02:02 door De Stadslamp Amsterdam

Het goede leven, 14-1-2015.

De toekomst voor missionaire activiteit in Amsterdam ligt buiten het stichten van nieuwe kerken. Dat is de conclusie van een onderzoek dat Gerko Tempelman uitvoerde met financiële steun van de Orchard Group, een Amerikaanse stichting die wilde weten of zij een nieuwe kerkplanting konden opzetten in Amsterdam.
Tempelman onderzocht elf kerkplantingen die in de afgelopen tien jaar zijn begonnen in Amsterdam en kerkplantingen die geassocieerd zijn met het Redeemer City to City netwerk van Amsterdam in Beweging. Wat opvalt is dat van deze elf kerken er slechts twee zijn die financieel zelfstandig zijn. Ook is het maar de vraag of het de rest van de gemeenten binnen afzienbare tijd gaat lukken. Ervan uitgaande dat er zo'n tweehonderd mensen nodig zijn om een kerkplanting en fulltime voorganger te bekostigen, zijn de meeste kerkplantingen veel te klein om hier ook maar in de buurt te komen.


Daarnaast zet Tempelman vraagtekens bij de zin van het doorgaan met kerkplanten in Amsterdam. Veel kerkplantingen proberen aan te sluiten bij de niet-christelijke cultuur. De voorwaarde daarvoor is dat er contacten bestaan tussen de kerkleden en de niet-christelijke cultuur.

Maar uit gesprekken met Amsterdamse voorgangers bleek dat veel kerken bestaan uit Amsterdammers die hun hele leven al naar de kerk gaan en studenten die van buiten Amsterdam komen, vaak uit de Biblebelt. Zij worden meestal lid van een christelijke studenten vereniging en ontwikkelen slechts vriendschappen in hun eigen christelijke kring. De geslotenheid van de christelijke wereld is een belangrijke belemmering voor kerk- plantingen om hun doel te bereiken: kerk-zijn voor niet-christelijke Amsterdammers.
Subcultuur

Om deze redenen zijn er creatievere vormen van missionaire projecten nodig, meent Tempelman op basis van zijn onderzoek. Om werkelijk succesvol te zijn in hun missionaire streven zou tenminste een deel van de christenen hun subcultuur moeten verlaten, stelt hij. Te beginnen wellicht met christelijke leiders. In plaats van geld te stoppen in weer een nieuwe kerk moeten er nieuwe, innovatieve en naar buiten gerichte projecten ontstaan die de christelijke wereld beter in contact brengen met niet-christelijke Amsterdammers.

Op dit moment wordt deze stap nog volledig overgeslagen in pogingen om weer een nieuwe gemeenschap te stichten. Gezien het resultaat van zulke kerkplantingen in de afgelopen jaren, bestaat er een kans dat uiteindelijk die kleine initiatieven collectief mislukken als er niet iets wordt gedaan aan het onderliggende probleem, stelt Tempelman.

Open brief Bisschop Punt n.a.v. aanslag Parijs

Geplaatst 12 jan. 2015 03:16 door De Stadslamp Amsterdam

Aan de Hoofdredactie van
Telegraaf, Trouw, Volkskrant, Algemeen Dagblad,
Parool, NRC, Haarlems Dagblad, Katholiek Nieuwsblad,
Elsevier en Vrij Nederland

8 januari 2015.

Geachte Hoofdredactie,

Met afschuw en verontwaardiging heb ik kennis genomen van de aanslag die gisteren heeft plaatsgevonden in Parijs. Medewerkers van het satirische blad Charlie Hebdo zijn slachtoffer geworden van een moordaanslag, een dubbele daad van geweld, omdat het zowel een aanslag is tegen mensen als tegen de persvrijheid.

Mijn gedachten zijn dan ook bij uw collega’s die omgekomen zijn en bij hun gezinnen, families en vrienden. Mijn gedachten zijn echter ook bij u en al uw medewerkers die gewend zijn het wereldnieuws in vrijheid te kunnen brengen en dit terecht als een groot goed zien binnen de democratische beginselen die wij allen koesteren. Die vrijheid staat nu opnieuw ter discussie en u voelt zich daar onveilig bij.

Als bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam weet ik dat religies en hun geestelijk leiders, maar ook ministers, politici en velen anderen die een openbaar ambt of functie bekleden, soms doelwit zijn van satire. Dat kan heel ver gaan en tot protest leiden.

Maar in het kader van de vrije meningsuiting moet dit wel op een respectvolle manier mogelijk zijn, en mag dit dus nooit leiden tot een brute moord, zoals gisteren in Parijs.

Christenen hebben met kerstmis wereldwijd gevierd dat God op enig moment in de geschiedenis concreet onze wereld is binnengetreden en zelf mens is worden. Hij heeft dat niet met geweld gedaan, maar juist kwetsbaar en klein in de vorm van een kind. Dit kind heeft als volwassen man opgeroepen de naasten lief te hebben en de mensheid daarmee geleerd dat God geen vijanden kent, maar alleen kinderen die hij oneindig bemint. Daardoor mogen wij er op vertrouwen dat de kracht van het goede altijd sterker zal zijn dan de kracht van het kwaad.

Ik hoop van harte dat religieuze leiders wereldwijd vooral dit laatste voor ogen houden en willen uitdragen. Want de zorgen over radicalisering binnen de Islam en terroristische uitingen daarvan zijn terecht. Het is daarom belangrijk dat de dialoog tussen de religies, en dan met name met onze moslimgemeenschappen, gaande blijft in een sfeer van goede wil en wederzijds respect, en met als doel om vrede en harmonie in de wereld te bevorderen.

Ik wens u en uw medewerkers veel wijsheid en moed bij de afwegingen die u, wellicht nu gedwongen door de omstandigheden, moet maken bij het brengen van het nieuws. Maar weet u gesteund door velen die hun afschuw over deze aanslag laten blijken en zeer met u mee leven.

+ Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam


Charlie Hebdo, Persverklaring Raad van Kerken Amsterdam

Geplaatst 8 jan. 2015 09:47 door De Stadslamp Amsterdam

PERSVERKLARING, Amsterdam 8-1-2015.

De Raad van Kerken Amsterdam is geschokt door en verontwaardigd over de aanslag die woensdag 7 januari 2015 in Parijs heeft plaatsgevonden op het satirisch weekblad Charlie Hebdo.
Wij beschouwen deze misdaad als een zeer ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder de persvrijheid.
Vrijheid van levensbeschouwing en respect voor de diversiteit aan geloof en levensbeschouwing zijn een onopgeefbaar goed; voor ons impliceert dit het zoeken naar wat mensen verbindt.
Wij gaan er vanuit dat verreweg het grootste deel van de moslims de aanslag evenzeer veroordeelt.
Wij verwijzen daarvoor naar het persbericht van het Contactorgaan Moslims en Overheid, partner van de landelijke Raad van Kerken in het Cairo-overleg.
Wij maken ons zorgen over gevolgen waarmee de islamitische gemeenschap en moslims persoonlijk als reactie op de aanslag mogelijk worden geconfronteerd.
Wij doen een dringende oproep aan de Amsterdamse bevolking en overheid de islamitische gemeenschap daartegen te beschermen.
Wij steunen de demonstratie die vanavond, donderdag 8 januari, wordt georganiseerd in Amsterdam.
Deze begint om 18.00 uur bij het Frans consulaat aan de Vijzelgracht en gaat van daaruit naar de Dam.

Wij hopen zo ook in uw geest gehandeld te hebben.

Met vriendelijke groet,
Henk Meulink, voorzitter
Ben Dieker, secretaris

Opening Week van Gebed 14 januari in Portugese kerk

Geplaatst 5 jan. 2015 04:44 door De Stadslamp Amsterdam   [ 6 jan. 2015 06:41 bijgewerkt ]

In de Nossa Senhora de Fatima Parochie in Amsterdam zal de opening voor de Week van gebed 2015 plaatsvinden. 
Deze Portugees sprekende migrantengemeenschap kent vooral Braziliaanse gemeenteleden. Het thema voor de Week van gebed 2015 ‘Dorst?!’ is aangereikt vanuit Brazilië. 
De EA-EZA en de Raad van Kerken in Nederland stellen de liturgie voor de openingsdienst samen in samenwerking met de Nossa Senhora de Fatima Parochie. De dienst zal worden voorgegaan door pater Bernardo en pastoor Thiago Hetsen. De Raad van Kerken en de EA-EZA dragen ook bij aan de dienst. Naast Nederlandstalige liederen zullen er ook Portugese liederen gezongen worden. Vertegenwoordigers uit diverse kerken wordt gevraagd om water mee te nemen om daarmee symbolisch aan het begin van de viering een bekken te vullen, waarin de veelheid van kerken bij elkaar komt als onderdeel van het ene levende water, waar naar verwezen wordt in Johannes 4. 

De datum is 14 januari 2015, vanaf 19.30 uur. De parochiekerk is te vinden aan de Jacob Catskade 11 in Amsterdam.
Iedereen is van harte welkom.

‘Christelijke student weinig missionair’

Geplaatst 17 dec. 2014 08:08 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 17-12-2014. 
Christelijke en seculiere studentenverenigingen in Amsterdam zijn twee gescheiden werelden. Christenen praten amper over God met ongelovige medestudenten, blijkt uit een enquête onder ruim zeventig christelijke studenten.

De christelijke studentenwereld zou een afgesloten geheel zijn. Het evangelie vindt geen weg naar de doorsnee Amsterdamse student. Twee derde van de christelijke studenten voelt zich volgens de enquête van twee (voormalig) studentenwerkers Gerko Tempelman en Jurjen de Bruijne, niet begrepen door seculiere studenten. Respondenten denken dat ‘het goede nieuws voor hun niet-christelijke omgeving onlogisch, onbegrijpelijk en niet strokend is met de werkelijkheid’. Termen als ‘zonde’, ‘genade’ en ‘verlossing’ worden niet begrepen door seculiere studenten, aldus het onderzoeksrapport.

Open brief van kerken aan burgemeester over vluchtelingenopvang

Geplaatst 1 dec. 2014 09:01 door De Stadslamp Amsterdam   [ 1 dec. 2014 09:01 bijgewerkt ]

Persbericht Raad van Kerken Amsterdam, 1-12-2014.

 

Op initiatief van het Platform Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam hebben de diaconieën van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam een brief gestuurd naar de burgemeester over de opvang van vluchtelingen in de stad. Zij brengen daarin naar voren dat bed, bad en brood niet genoeg is om deze groep op een menswaardig wijze op te vangen. Zij schrijven:

 

Uw voornemen om slechts nachtopvang (12-uurs regeling) te bieden verontrust ons in hoge mate. Dat zou namelijk betekenen dat niet tegemoet gekomen wordt aan de eis van het Europese Comité voor Sociale Rechten om de menselijke waardigheid volkomen te respecteren. Enkel nachtopvang (12-uurs regeling) zou betekenen dat betrokkenen:

-          met al hun spullen, overdag op straat moeten doorbrengen

-          gevaar lopen door de politie aangehouden en/of opgepakt te worden, zelfs (voor de zoveelste maal) in detentie terecht te komen, met alle stress en angsten vandien. Dit geldt temeer voor mensen met trauma’s uit het vluchtverleden (ruim 1/3)!

-          niet in staat zijn in alle rust en individueel aan hun toekomst te werken

De ervaring leert ook dat mensen die alleen van deze vorm van opvang gebruik maken en dus overdag aangewezen zijn op de straat, nog meer ontheemd raken dan anderen die wel een dag- en nachtopvang hebben.

 

Voor het Platform Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam houdt een menselijke en adequate opvang ten minste in: een 24-uurs opvang, waarin de bewoners in alle rust op een eigen plek en veilig en warm aan hun eigen toekomst kunnen werken. Dit is vanaf de straat niet mogelijk.

 

De leden van het Platform zijn ten allen tijde bereid om mee te denken over de aanpak en opzet van de activiteiten voor de dagopvang en individuele begeleiding van betrokkenen.

 

NOOT VOOR DE PERS

Voor meer informatie: Gerhard Scholte, voorzitter van het Platform Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam,06 40 48 60 34, gscholte@dds.nl

Dominee gaat in gesprek met 'belagers' Dries van Agt

Geplaatst 12 nov. 2014 05:18 door De Stadslamp Amsterdam

CIP.nl, 11-11-2014

De ordeverstoorders die zondag in de Singelkerk een toespraak van Dries van Agt onderbraken, kunnen binnenkort een telefoontje verwachten van dominee Rob Visser. Dit heeft de Amsterdamse stadsdominee maandag laten weten volgens het Nederlands Dagblad.

De activisten schreeuwden en ontrolden een spandoek met de tekst: 'Van Agt... De Joden zijn jou zat!'. Ook werd hij "schoft", "huichelaar" en "antisemiet" genoemd. Van Agt hield de zogeheten Preek van de Leek in de kerk. Dat is een alternatieve dienst die wordt gehouden door een bekende Nederlander. Van Agt, die zich tegenover Israël buitengewoon kritisch opstelt, was uitgenodigd vanwege zijn stellingname in het Palestijns-Israëlische conflict.

Dominee Rob Visser ging tussen de groep en Van Agt in staan, omdat er sprake was van een dreigende situatie. "Ik wilde koste wat het kost vermijden dat ze Van Agt zouden aanvallen," zegt Visser in het ND. "Een man van 83, volstrekt weerloos. We konden het niet hebben dat hij werd gemolesteerd. Maar het bleef gelukkig bij schreeuwen."

Als de dominee contact opneemt met de ordeverstoorders, zal hij duidelijk maken dat "ons medeleven met de Palestijnse gemeenschap" niet bedoeld is om de Joodse gemeenschap te beschadigen. "Dat ga ik nog maar weer eens herhalen."

Vrouw wordt oud-katholiek priester in Amsterdam

Geplaatst 4 nov. 2014 02:24 door De Stadslamp Amsterdam

OKK Marieke RidderRKK, 30-11-2014 – Oud-katholiek bisschop Dirk Jan Schoon van Haarlem wijdt op zaterdag 15 november een vrouwelijke diaken tot priester. Dat heeft het oud-katholieke bisdom Haarlem vandaag bekendgemaakt.

De betreffende diaken is de 45-jarige Marieke Ridder, die eerder predikant was in de Protestantse Kerk in Nederland. Ze wordt een van de weinige vrouwelijke priesters van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Na haar wijding wordt ze aangesteld tot zelfstandig voorganger en pastor in de oud-katholieke parochie Amsterdam.

De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de Sint-Engelmunduskerk aan de Koningin Wilhelminakade in IJmuiden en begint om 14.30 uur. Als priester zal Marieke Ridder haar eerste Mis vieren op zondagochtend 16 november in de oud-katholieke parochiekerk van Amsterdam aan de Ruysdaelstraat.

De Oud-Katholieke Kerk kent de priesterwijding van vrouwen sinds 1998. Vrouwelijke bisschoppen heeft het genootschap nog niet. Daarover zei aartsbisschop Joris Vercammen van Utrecht in een interview met RKK: “Wij hebben het apostolisch ambt open gesteld voor vrouwen, dus in principe kan een van onze vrouwelijke priesters tot bisschop gekozen worden.”1-10 of 366

Comments