In het nieuws

Recente berichten uit de media op het raakvlak van kerk / geloof / samenleving /Amsterdam.

Meer nieuwsbronnen vindt u bij Netwerken en links, categorie Nieuws. 
Wilt u nieuwsbronnen aanbevelen? Ga naar > Contact
 

Leergemeenschap voor Amsterdamse pioniers

Geplaatst 23 okt. 2014 01:53 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 8-10-2014.

De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) start per 1 januari met een leergemeenschap voor werkers op pioniersplekken in de stad. Deze wordt opgezet door ds. Bas van der Graaf.

Van der Graaf wordt de eerste pionier-projectbegeleider in Amsterdam. Door het toenemende aantal pioniersplekken ontstond er niet alleen behoefte aan persoonlijke begeleiding voor projectleiders, maar ook aan een leergemeenschap voor ontmoeting en toerusting. Van der Graaf laat zich hierbij bijvoorbeeld inspireren door de uitgangspunten van Fresh Expressions of Church uit de Verenigde Staten, die benadrukt dat elk initiatief afgestemd moet worden op de context. Ook is hij aangesloten bij City to City Europe, een netwerk van kerken en pioniersgemeenten in steden dat zich inzet voor evangelieverspreiding in Europese steden.


Nieuwe algemeen directeur Tot heil des volks

Geplaatst 20 okt. 2014 02:40 door De Stadslamp Amsterdam

Tot heil des volks, 16-10-2014.

Per 1 januari 2015 treedt Gert Hutten in dienst van Stichting Tot Heil des Volks als algemeen directeur. Gert Hutten is momenteel predikant in de gereformeerd vrijgemaakte Koepelkerk in Arnhem. Daarnaast is hij auteur en coach/trainer van onder andere christelijke ondernemers. Met zijn komst wordt de lege plaats opgevuld die is ontstaan na het vertrek van Henk van Rhee eerder dit jaar.

Hutten geeft aan dat er in de loop van de jaren een verlangen bij hem groeide om meer ‘in de wereld’ aan het werk te zijn. “Ik zie er naar uit om in mijn werk bij de Stichting Tot Heil des Volks het evangelie heel praktisch te mogen uitdragen en om samen te gaan voor recht en gerechtigheid.” Naast deze nieuwe functie als directeur wil Hutten graag blijven preken en voorgaan in de Koepelkerk.

Henk Abbink, voorzitter van de Raad van Toezicht Tot Heil des Volks: “Gert zoekt eigentijdse en creatieve manieren om mensen te vertellen over het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus. Bovendien heeft Gert een sterke passie voor recht en gerechtigheid in deze wereld. Dit alles past heel goed bij onze missie als organisatie. De Raad van Toezicht heeft dan ook het volste vertrouwen in de komst van Gert als algemeen directeur.”

Mozes en Aaronkerk opent deuren

Geplaatst 13 okt. 2014 11:49 door De Stadslamp Amsterdam

M ozes en Aron kerk
Cvandaag.nl, 29-9-2014.

De Amsterdamse Mozes en Aaronkerk zet na tientallen jaren haar deuren weer wijd open. Het bisdom Haarlem- Amsterdam heeft de kerk en het naastgelegen Mozeshuis in gebruik gegeven aan de Sant’Egidiogemeenschap. De gemeenschap ontfermt zich ondermeer over dak- en thuislozen in Amsterdam.

De Mozes en Aaronkerk is op doordeweekse avonden open voor gebedsbijeenkomsten. Zondagmiddag is er een eucharistieviering in de kerk aan het Waterlooplein. Beide gebouwen komen de gemeenschap goed van pas voor hun werk onder de armen in de stad.

Een stil gebed in vervulling
Voor bisschop Jos Punt is er met de heropening een stil gebed in vervulling gegaan. Hij sprak tijdens de heringebruikname afgelopen zondag, voor een veelkleurig publiek van allerlei nationaliteiten. De plechtigheid bestond onder meer uit het bidden van het reinigingsgebed, besprenkeling met wijwater, het wijden van de altaarsteen, het plaatsen van de ciborie in het rustaltaar en het ontsteken van de godslamp.

De Sant’Egidio Amsterdam is gesticht vanuit de gemeenschap in Antwerpen. Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio Antwerpen, reageert desgevraagd. “Velen waren erg ontroerd door deze feestelijke plechtigheid. Amsterdam heeft een stukje van zijn ziel teruggekregen.”

Sociaal ondernemers in de dop veroveren Amsterdam

Geplaatst 13 okt. 2014 07:31 door De Stadslamp Amsterdam

Firma Hoedanwel, 13-10-2014

PERSBERICHT

Deze week gaan 15 jonge talenten aan de slag om sociale ondernemingen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met organisaties als de Regenboog, Cordaan, Rode Kruis, HVO Querido.

Verschillende problemen...
Aan de ene kant neemt de jeugdwerkloosheid toe. Hoger opgeleiden die net zijn afgestudeerd lijken soms eeuwig stagiair te moeten blijven. Aan de andere kant ziet de non-profitsector zich geconfronteerd met de grote uitdaging om nieuwe financieringsstromen te vinden, nu subsidies opdrogen. Waar het bedrijfsleven flink investeert in het binnenhalen van jong talent met traineeships en talent scouts blijft de non-profitsector achter. Zij hebben vaak niet de mogelijkheid om nieuwe mensen aan te nemen, terwijl juist zij nieuwe ideeën en een frisse blik kunnen gebruiken.

...één oplossing
In plaats van een reeks problemen zag Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie in Amsterdam, een oplossing, SocialStart: “We koppelen via een traineeship jonge mensen aan non-profitorganisaties. Met hun vernieuwende ideeën helpen ze de organisaties aan nieuwe geldstromen door met hen een sociale onderneming te beginnen.”

Na een stevige selectie en een kennismakingsperiode in september zijn deze week 15 jonge talenten aan de slag gegaan bij 9 non-profitorganisaties in Amsterdam.

Zorghotel bij Cordaan
Neem bijvoorbeeld Margriet Wiersma en Sukying Wu. Zij zijn gevraagd door Cordaan, een grote zorginstelling in de hoofdstad, om een oplossing te bedenken voor vastgoed dat leegstaat. Margriet is afgestudeerd in zorgvraagstukken, Sukying heeft veel ervaring met het hotelwezen. Samen gaan ze aan de slag om een zorghotel op poten te zetten: “Mensen die op vakantie willen in Amsterdam, maar die vanwege hun zorgbehoefte niet in een gewoon hotel terecht kunnen, kunnen binnenkort een kamer reserveren in ons hotel”, aldus Margriet.

En zo ontwikkelt iedereen zijn of haar eigen product of project. Wouter Slangenberg is bijvoorbeeld bezig om een zorggarage te ontwikkelen voor de Regenboog Groep en Anne Wernand is nieuwe verdienmodellen aan het onderzoeken voor Dokters van de Wereld.

SocialStart
SocialStart begeleidt de trainees een half jaar lang bij het ontwikkelen van een sociale onderneming. Ze worden gecoacht en volgen masterclasses over onder meer het maken van een businessplan, verschillende bedrijfsvormen, crowdfunding, en het vertellen van je verhaal.

Er bestaan verschillende platforms die mensen ondersteunen met hun plan voor een (sociale) onderneming. Uniek aan SocialStart is echter de combinatie van een trainee met een gevestigde organisatie. Dit maakt meteen de urgentie duidelijk: de organisatie zit met een probleem en de trainee wordt gevraagd met een bedrijfsplan te komen om dit op te lossen.

Tot en met februari 2015 zijn de SocialStarters keihard aan de slag om hun sociale onderneming op te zetten. Benieuwd hoe het ze vergaat? Op deze pagina stellen zij zichzelf en hun onderneming aan u voor. Mocht u geïnteresseerd zijn in een specifiek project dan brengen wij u graag met hen in contact.

De hele groep is te volgen volgen via:
Facebook: fb.com/socialstart020
Twitter @Social_Start
Website/blog: socialstart.org

Mozes en Aäronkerk gewijd en toegewezen aan Sant'Egidio

Geplaatst 13 okt. 2014 06:31 door De Stadslamp Amsterdam

wijding M en A kerkRKK.nl, 28-9-2014

Bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam heeft vanmiddag de kerk van Sint Antonius van Padua aan het Waterlooplein in Amsterdam gewijd. Het gebouw, beter bekend als de Mozes en Aäronkerk, is door het bisdom toegewezen aan de gemeenschap van Sant’Egidio.

De kerkwijding vond plaats tijdens een eucharistieviering. Naast mgr. Punt concelebreerden hulpbisschop Jan Hendriks en emeritus hulpbisschop Jan van Burgsteden van het bisdom Haarlem-Amsterdam, hulpbisschop Leon Lemmens van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, emeritus pastoor Joop Stam van de Amsterdamse binnenstadparochie, franciscaner minister-provinciaal Rob Hoogenboom en een tiental andere priesters.

Vanwege de ontkerkelijking werd de 'Mozes en Aäron' in 1969 aan de eredienst onttrokken. Al die tijd functioneerde zij als conferentiezaal. Sinds vanmiddag is de kerk weer een gewijd godshuis. Voortaan wordt er elke zondag om 17.00 uur een eucharistieviering gehouden. Elke dinsdag en vrijdag om 20.00 uur vindt er een gebedsdienst van Sant’Egidio plaats.

Het belendende Huis van Sant’Egidio (voorheen Mozeshuis) wil de gemeenschap laten uitgroeien tot “een thuis waar wij onze vriendschap met de armen beleven”.

Volledig artikel en meer foto's op rkk.nl 

Prinses Beatrix opent nieuwe opvanglocatie Leger des Heils

Geplaatst 5 okt. 2014 15:40 door De Stadslamp Amsterdam

ANP / EO.nl, 3-10-2014

Prinses Beatrix was vrijdag even op de Wallen in Amsterdam. In het noordelijke deel van de rosse buurt opende ze een nieuwe opvang van het Leger des Heils: de Majoor Bosshardtburgh.

De nieuwe opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen die langdurig ziek zijn of psychische problemen hebben en grenst aan het huis waar majoor Bosshardt (1913-2007) in 1951 haar welzijnswerk op de Wallen begon.

De majoor nam Beatrix in 1965 mee op een tocht door de buurt. Om niet op te vallen, was de toenmalige kroonprinses vermomd met een pruik en dikke bril. Sindsdien waren Beatrix en Bosshardt bevriend.

Geïnteresseerd
''We hadden niemand anders kunnen vragen om deze Majoor Bosshardtburgh te openen'', verklaarde Henk Dijkstra, directeur van de goodwillcentra van het Leger des Heils in Amsterdam. Na de opening bezocht Beatrix de kamer van Mitchell, een van de bewoners. ''De prinses was meer geïnteresseerd in mijn levensverhaal dan in de kamer'', zei hij.

De Majoor Bosshardtburgh heeft plek voor 36 bewoners. Die hebben elk een eigen kamer met douche, toilet en wifi. Ze zaten eerst in een opvangcentrum waar ze met vier of vijf personen een kamer moesten delen. Naast de opvangplek is vrijdag ook het Leger des Heilsmuseum geopend, met uniformen, pamfletten, foto's en affiches van het Leger en een dagboek van majoor Bosshardt.

Bron: ANP

Wit boordje zorgt zomaar voor een gesprek

Geplaatst 24 sep. 2014 03:52 door De Stadslamp Amsterdam

witboordje NDND, 23-9-2014

AMSTERDAM - De Protestantse Kerk stimuleerde op de predikantendag het dragen van een wit boordje. Het motief is missionair: ‘We staan ergens voor, en dat mag je letterlijk uitdragen.’

Het was bijna hét onderwerp van gesprek tijdens de predikantendag van de jubilerende Protestantse Kerk in de Nieuwe Kerk in Amsterdam: het boordje. Het witte, staande halskoord – in Nederland vooral bekend door rooms-katholieke geestelijken – bracht beroering onder de protestantse predikanten. Waar bijvoorbeeld in Engeland protestantse voorgangers allang op deze herkenbare manier over straat gaan, zijn er in Nederland slechts sporadisch dominees die zich eraan wagen. Het laatste jaar groeit de belangstelling en laten her en der voorgangers weten met regelmaat een boordje om te doen.

Toga's op de Dam: 'Dominees als merkwaardige diersoort'

Geplaatst 23 sep. 2014 03:26 door De Stadslamp Amsterdam

Trouw, 22-9-2014

Het zou verlegenheid kunnen zijn. Want uit een enquête die de Protestantse Kerk in Nederland hield onder haar predikanten kwamen zij naar voren als nogal introverte persoonlijkheden. Misschien verklaart dat de discussie die de afgelopen dagen woedde in domineeskringen: was het wel gepast dat de predikanten zich vanmiddag in toga op de Amsterdamse Dam waagden?

In de Nieuwe Kerk op de Dam waren vandaag zo'n vijfhonderd dominees verzameld. Met toespraken, workshops en een lezing van de vermaarde Britse theoloog Alister McGrath stonden ze stil bij het tienjarig bestaan van hun kerkgenootschap. Het beoogde hoogtepunt van de dag was een fotosessie op straat, met zoveel mogelijk dominees in toga, als 'gezicht van de kerk'.

Niet iedere dominee kon het idee waarderen. 

Bisschop zegent nieuw distributiecentrum Voedselbank Amsterdam

Geplaatst 18 sep. 2014 09:56 door De Stadslamp Amsterdam

RKK,nl, 17-9-2014

Het nieuwe distributiecentrum van de Voedselbank op het Amsterdamse bedrijventerrein Westpoort wordt morgenmiddag ingezegend door hulpbisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

“Wij hebben een bedrag van tienduizend euro overgemaakt aan de Voedselbank vanwege de verhuizing van het distributiecentrum naar het westelijk havengebied”, zegt diaken Erik Sengers, coördinator van de diocesane caritas, tegenover omroep RKK.

Het bisdom kwam zelf met het aanbod om het nieuwe gebouw aan de Archangelkade plechtig in te wijden. “Een echte zegening, compleet met wijwater”, zegt Sengers. In Het Parool zegt een woordvoerster van de Voedselbank het aanbod “een mooi gebaar” te vinden.

Gemeenteraadslid Maureen van der Pligt van de SP noemt de inzegening in Het Parool opmerkelijk. “De Voedselbank is een particulier initiatief, dus helemaal vrij om uit te nodigen wie men wil. Maar het had voor de hand gelegen om ook een imam, een rabbijn en een dominee te vragen. Of premier Mark Rutte die ook van grote invloed is op de armoede in Nederland.”

Voorzitter Frank Bijdendijk van de Voedselbank vindt niet dat de inzegening de neutraliteit van zijn organisatie verstoort. “Het had ook een imam of een dominee kunnen zijn. Met zijn aanwezigheid maakt de bisschop duidelijk dat hij ons het beste gunt. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.”

Vanuit het nieuwe distributiecentrum worden voortaan de dertien uitgiftepunten van de Voedselbank in Amsterdam bevoorraad. Ook de andere lokale uitgiftepunten in de provincie Noord-Holland maken gebruik van de loods.

‘God op loopafstand in Amsterdam-Noord’

Geplaatst 16 sep. 2014 13:54 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 11-9-2014

Zendingsgemeente Hoop voor Noord in Amsterdam stelt een tweede voorganger aan. Kerkplanter Jurjen ten Brinke neemt gas terug.

De zendingsgemeente Hoop voor Noord in Amsterdam heeft deze maand de vrijgemaakt gereformeerde Theodoor Meedendorp, docent levensbeschouwing op een middelbare school, als tweede voorganger aangesteld. De jonge kerk groeit, laat voorganger Jurjen ten Brinke weten. ‘We hopen dat God door ons werk op loopafstand in onze wijk te vinden is.’

1-10 of 355

Comments