In het nieuws

Recente berichten uit de media op het raakvlak van kerk / geloof / samenleving /Amsterdam.

Meer nieuwsbronnen vindt u bij Netwerken en links, categorie Nieuws. 
Wilt u nieuwsbronnen aanbevelen? Ga naar > Contact
 

Protestantse Kerk Amsterdam stelt Jacoba van Tongerenlezing in

Geplaatst 22 sep. 2017 01:13 door De Stadslamp Amsterdam

jacoba van tongerenProtestantsAmsterdam, 14-9-2017.

De Protestantse Kerk Amsterdam organiseert vanaf volgend jaar de ‘Jacoba van Tongeren-lezing’. In die lezing zal een vrouw uit de christelijke traditie aan het woord komen die in verzet komt tegen onrecht. Dat maakte Eveline Bersma, ambtelijk secretaris van de Protestantse Kerk Amsterdam, bekend op een symposium over de verzetsvrouw Jacoba van Tongeren dat vanmiddag (14 september) op de Vrije Universiteit werd gehouden.

Jacoba van Tongeren (1903-1967) werkte als maatschappelijk werkster voor de Hervormde Gemeente Amsterdam, nu de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij was een gelovige vrouw die zich vanuit dat geloof inzette voor anderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde zij de verzetsgroep 2000 die hulp bood aan onderduikers en geweldloos verzet pleegde. Voor zover bekend was zij de enige vrouw die een verzetsgroep leidde. Haar neef Paul van Tongeren schreef een boek over zijn tante.

Het bestuur van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) wil haar met een tweejaarlijkse lezing postuum eren en gedachtengoed levend houden en actualiseren. Omdat Jacoba haar geloof omzette in praktische daden, steunt ook de Protestantse Diaconie dit initiatief. Eveline Bersma: ,,Wat zou het mooi zijn als precies over een jaar de eerste Jacoba van Tongerenlezing wordt uitgesproken door een christelijke vrouw, die – als Jacoba – het lef heeft haar stem te verheffen en laat zien hoe in onze tijd onrecht bestreden kan worden. We willen als kerk op deze manier Jacoba van Tongeren recht doen en iets van haar erfenis doorgeven’’

Voor meer informatie neemt u contact op met Wilfred Scholten, Communicatie PKA, wilfred.scholten@protestantsamsterdam.nl 06 51 83 58 52.

Noorderkerk krijgt predikant voor buurt en stad

Geplaatst 22 sep. 2017 00:48 door De Stadslamp Amsterdam

Paul Visser en Johan Visser Noorderkerk, 8-9-2017.

Voor het eerst in haar bijna 400-jarige geschiedenis telt de Noorder 2 predikanten

Komende zondag, 10 september, zal ds. Johan Visser in de Noorderkerk bevestigd worden als gemeentepredikant voor de Noorderkerkgemeente. Daarmee krijgt deze gemeente twee predikanten. De huidige predikant, dr. Paul Visser (geen familie), zal verbonden blijven aan de Noorderkerk met als speciale opdracht op predikant voor de buurten stad te zijn. Het is voor het eerst in het bijna 400-jarige bestaan van de Noorderkerk dat er twee predikanten verbonden zijn aan deze kerk.

Johan Visser komt over uit de Christusgemeente in Antwerpen, onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België, waaraan hij sinds 2007 verbonden is geweest. Daarvóór was hij o.a. werkzaam als toeruster bij IFES, de koepelorganisatie van christelijke studentenverenigingen. Johan Visser zal zich vooral concentreren op de pastorale zorg, de toerusting en opbouw van de bestaande gemeenschap van de Noorderkerk.

Paul Visser zal invulling geven aan het predikantschap voor buurt en stad onder de naam ‘Huis voor de ziel’. Hij organiseert bijbelklassen voor geïnteresseerde Amsterdammers, bezinningscursussen voor Amsterdamse studenten, High Tea’s voor buurtbewoners, debatavonden en andere activiteiten waar het open gesprek gevoerd wordt over zingevings- en geloofsvragen. “Ik zie uit naar gesprekken met Amsterdammers die van hun hart geen moordkuil maken”, zegt Paul Visser.

Samen vormen Visser & Visser een nieuw, krachtig predikantenteam dat de boodschap van Gods liefde voor mensen wil laten horen in de kerk, de wijk en de stad Amsterdam. De tweede predikant van de Noorderkerk wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam, Missionair werk en kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland en de IZB.

De Eltheto zit zonder dominee na vertrek Marleen Blootens

Geplaatst 24 jul. 2017 10:52 door De Stadslamp Amsterdam

Parool, 24-7-2017.

De Elthetokerk in de Javastraat is een bloeiende gemeente, maar heeft weinig betalende leden. Dat laatste is reden tot zorg nu dominee Marleen Blootens vertrekt.

In de kerk heb je een gezegde dat luidt dat de voorganger een 'voorbijganger' is. Dat geldt nu ook voor dominee Marleen Blootens (35), want na vijf jaar gaat ze de Elthetokerk in de Javastraat verlaten. Blootens vertrekt naar de Rotterdamse gemeente Overschie. Daar wachten een grotere kerk en een locatie dichter bij het werk van haar echtgenoot, die in Den Haag werkt.

"Ik denk dat het gezond is om na enkele jaren te gaan," zegt Blootens. "Als dominee ben je te gast bij een gemeente. Ik ben in de Javastraat begonnen en het is goed om mezelf opnieuw uit te vinden."

Blootens begon op haar dertigste als dominee in de protestantse Elthetokerk. Het is een actieve gemeente met, net zoals Blootens zelf, opvallend veel jonge leden. Maar ook veel niet- of anders-gelovigen weten de Elthetokerk te vinden.

Elke woensdag komen buurtbewoners langs die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Er is een spelinloop voor ouders met jonge kinderen, een breiclub en de meneer die koffie schenkt na de dienst op zondag is niet gelovig, maar komt voor de gezelligheid.

Verbindende factor
Dat laatste is meteen het lastige aan de situatie. De Elthetokerk is een verbindende factor in de zeer diverse ­Indische Buurt, maar op de lijst van betalende leden staan nog geen honderdvijftig namen. Om een nieuwe dominee te kunnen benoemen, moet de kerk aan de koepelorganisatie - de Protestantse Kerk Amsterdam - laten zien dat ze vitaler is dan dat.

Het is de reden dat vorige maand een brief de deur is uitgegaan naar buurtbewoners die geregistreerd staan als protestants, legt diaken Karel Lichtendonk (34) uit. Erin staat een oproep zich te registreren als betalend lid.

"Wij zijn een kerk die, tegen de landelijke trend in, jonge mensen trekt," zegt Lichtendonk. Hij noemt als voorbeeld de woongemeenschap die in de appartementen boven de kerk woont. De bewoners wonen er voor een relatief lage huurprijs en helpen in de kerk en de buurt.

Uitbreiden van de gemeente
Lichtendonk: "We zijn van oudsher een gemeente waar weinig heel rijke mensen wonen. Bij het aanstellen van een nieuwe dominee wordt wel gekeken naar de draagkracht van zo'n gemeente."

Lichtendonk - hij was zelf ook niet aangemeld als betalend lid - is een van de 'verkenners' die een profielschets voor de nieuwe dominee maken. Hij hoopt de Protestantse Kerk Amsterdam ervan te overtuigen een opvolger aan te stellen voor hetzelfde aantal uren als Blootens. Zij vult nu 0,8 fte. "Minder moet het ook niet worden," zegt Blootens zelf. "Er is genoeg te doen in deze buurt."

Zestigplus
Zelf denkt ze dat haar opvolger druk zal zijn met het uitbreiden van de gemeente. "Ik ben de afgelopen vijf jaar bezig geweest met de kerk van binnen te verstevigen en op te bouwen. De persoon na mij zal echt de dominee van de hele Indische Buurt moeten worden. Volgens mij is daar ook behoefte aan in de wijk. Er zijn veel mensen hier op zoek naar zingeving en betekenis."

Blootens wacht ondertussen in Overschie een klassiekere kerk dan die in de Javastraat. Haar nieuwe toehoorders zijn voornamelijk zestigplus.

"Ik heb de opdracht gekregen om in Overschie te vernieuwen. Ik vind het spannend, want het wordt heel anders. De Elthetokerk is informeel en een beetje gek. Alles loopt hier door elkaar heen. Maar in de basis is het natuurlijk hetzelfde. Je helpt mensen nog steeds bij het zoeken naar God."

Wonen met sociaal vangnet in voormalige Augustanakerk

Geplaatst 14 jul. 2017 01:14 door De Stadslamp Amsterdam

De Westkrant.nl, 8-7-2017.

De eerste bewoners hebben de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in de Augustanahof, de voormalige Augustanakerk in Bos en Lommer. De oudste is 93 jaar, de jongste 24. Zij komen te wonen in een gemeenschap waar zij een oogje houden op elkaar.

Het gebouw behoudt ook een kerkelijke- en buurtfunctie. De klokken kunnen nog steeds luiden en wekelijks zal er in het kapelletje een viering zijn. Ook mensen die behoefte hebben aan stilte zijn welkom in het kapelletje, zegt Hanne Wilzing, algemeen secretaris van de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. ’’Jood, christen, moslim of boeddhist, iedereen heeft wel een stiltemoment nodig.’’
De Augustanakerk (gebouwd in 1957) moest in 2014 de deuren sluiten. De Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam vormde het gebouw aan de Erasmusgracht om tot een hof van zestien moderne, sociale huurwoningen. Bedoeld voor mensen met een krappe beurs, die soms ook kwetsbaar zijn.

Ouderen

Voornamelijk ouderen nemen hun intrek in de woningen, waarvan enkele in de voormalige kerkzaal. Maar ook komen er twintigers en dertigers te wonen. ’’De oudste bewoonster van 93 wil hier nooit meer weg. Het gaat om wonen met commitment, omzien naar elkaar.’’

’’Ouderen wonen hier zelfstandig en met een sociaal vangnet. Ze kunnen jongeren vragen een keer boodschappen te doen, maar als ze echt zorg nodig hebben dan zal dat professioneel worden geregeld. Jongeren die kampen met een levenscrisis, kunnen ouderen om raad vragen.’’

Eenzaamheid

Wonen in hofvorm is ook een manier om eenzaamheid tegen te gaan, aldus Wilzing, die verwijst naar schrikbarende cijfers over eenzaamheid onder Amsterdammers. ’’Als diaconie lossen we die eenzaamheid niet op, maar we kunnen wel investeren in onze stad.’’ Ook is er een woning waar tijdelijk een jongere kan wonen ’die op adem moet komen’.

Gezamenlijke maaltijden

In de Augustanahof is ook -zoals eerder in de kerk- een ontmoetingsruimte en een grote keuken, zodat er (ook met de buurt) gezamenlijke maaltijden kunnen worden bereid en andere activiteiten mogelijk zijn. Naast het gebouw blijft de stiltetuin behouden. De bedoeling is dat die ook weer voor buurtbewoners wordt opengesteld. De officiële opening van de Augustanahof is op 23 september.

Foto: Richard Mooyman

25 jaar Evangelische Roze Vieringen

Geplaatst 17 apr. 2017 05:04 door De Stadslamp Amsterdam

Bron: Erv.amsterdam,  10-4-2017

Persbericht 
 
In een speciale jubileumdienst in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam zal op zondag 30 april aanstaande het 25 jarig bestaan van de Evangelische Roze Vieringen (ERV) worden herdacht en gevierd. Deze maand is het namelijk 25 jaar geleden dat in Amsterdam de eerste evangelische roze viering werd gehouden.

25 jaar geleden zag de Amsterdammer Cees Meynen de volgende advertentie in Trouw van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wel reageerden waren Cees Meynen en anderen. De behoefte om ook als LHBTi- er het geloof te kunnen vieren was zo groot dat men van start ging met het organiseren van maandelijkse vieringen.

De bezoekers van de ERV – inmiddels elke maand tussen de 120 en 150 – komen uit geheel Nederland en zijn een bonte verzameling van christenen met een uiteenlopende achtergrond. Van oudgereformeerd tot evangelisch, van PKN tot Katholiek. Veel van de bezoekers zijn teleurgesteld door de ervaringen die zij hebben in vroegere kerkelijke omgeving waar voor hen geen plaats meer was vanwege hun andere beleving van de menselijke liefde. Weer anderen combineren het maandelijkse bezoek aan de ERV met een actief kerkelijk leven in eigen omgeving. 

De jubileumviering op zondag 30 april aanstaande begint om 15.00 uur en na afloop is er in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk een informele receptie. Aan de viering zelf wordt medewerking verleend door Erik van der Waal (algehele leiding), Jochem Stuiver (PKN predikant uit Maarssen), Elise Mannah (zang), Henk Doest (piano), Ennio Drost (dans), David Wildschut (saxofoon/akoestisch gitaar) en Peter Doest (percussie).

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de ERV in het algemeen en de jubileumviering in het bijzonder, kunt u contact opnemen met Alfred Knorr, PR & Voorlichting ERV. 
Hij is per mail bereikbaar – alfredknorr@gmail.com – en per telefoon: 06 5159 7336.
Voor algemene achtergrondinformatie over de ERV attenderen wij u op de website erv.amsterdam

'Jezus' elke zondag te zien in Maranathagemeente in West

Geplaatst 26 feb. 2017 12:06 door De Stadslamp Amsterdam

AT5, 24-2-2017. 

Aan zanger Dwight Dissels de eer om dit jaar de rol van Jezus te vertolken in het EO-Paasspektakel The Passion.

De muzikale vertolking van het leven en lijden van Jezus wordt ieder jaar gevolgd door zo'n drie miljoen kijkers. En dat is toch even andere koek dan de volle kerkzaal die elke zondag aandachtig naar Dissels luistert in de Vasco da Gamastraat in West.

Zijn gezin, muziek en het geloof vormen de rode draad in het leven van Dissels, oud-deelnemer van The Voice of Holland. Dat hij nu gecast is als Jezus, vindt hij een hele eer. 'Ik had er natuurlijk wel eens over nagedacht, maar dat het zó snel zou gebeuren na The Voice, had ik niet kunnen dromen. Het is een enorme eer, een soort knipoog van boven.'


Lancering stichting Umoja in Amsterdamse kerk

Geplaatst 16 feb. 2017 11:16 door De Stadslamp Amsterdam

ND.nl, 14-2-2017.

Umoja Nederland wil kerken helpen zich te verbinden aan de buurt. ‘Misschien is er in de wijk wel iemand die veel beter oliebollen kan bakken dan de gemeenteleden.’

‘Onze kerk doet best veel voor de buurt’, zegt een vrouw in groepje vijf. ‘We organiseren bijvoorbeeld ieder jaar een buurtbarbecue en een oliebollenactie.’ De bezoekers mogen direct wat over zichzelf vertellen, tijdens de lancering van Umoja Nederland. Die nieuwe stichting is een samenwerking tussen de ontwikkelingsorganisatie Tear en stichting Present.

‘Hoe ziet jouw kerk er over vijf jaar uit?’ Die vraag komt van Umoja-projectleider Geert Jan van Dijk. Zijn droom is dat Umoja kerken gaat veranderen, zodat ze meer in verbinding komen te staan met de buurt. Voor de meeste kerken vraagt dat nog wel een cultuurverandering. Om hen daarbij te helpen is er materiaal ontwikkeld en worden er speciale Umoja-trainers opgeleid.

Eigenlijk bestaat Umoja, wat saamhorigheid betekent, al heel lang. Vijftien jaar om precies te zijn. Het is een programma dat in Kenia is ontwikkeld en door Tear wordt ondersteund. Door Umoja gaan kerken samen met de mensen in de buurt wat doen tegen armoede en onrecht. Geïnspireerd door die verhalen is het materiaal nu vertaald en toegepast op de Nederlandse situatie.

Voor de aftrap Umoja Nederland, is gekozen voor een toepasselijk decor: de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam. Voorganger Jurjen ten Brinke doet eigenlijk precies wat de initiatiefnemers van Umoja voor ogen hebben. Hij betrekt mensen uit de buurt bij de kerk – zo wordt de catering vandaag verzorgd door bijstandsvrouwen uit de wijk – en mensen uit de kerk zijn betrokken bij de buurt. Zo vertelt hij dat het plaatselijke sinterklaasfeest werd gered door gemeenteleden.

Ten Brinke helpt een handje bij het ‘omdenken’ dat nodig is voor die gewenste cultuurverandering in kerken. ‘Als je met de kerk oliebollen gaat bakken voor de buurt, wie gaat ze dan maken? Misschien is er in de wijk wel iemand die veel beter oliebollen kan bakken dan de gemeenteleden. Zoek diegene dan op en doe het samen. Zo doe je niet iets voor de buurt, maar met de buurt.’

Amsterdam Council of Christian Leaders organiseert Amsterdam City Consultation

Geplaatst 30 jan. 2017 11:59 door De Stadslamp Amsterdam

Bron: Piet Brnksma, ACCL.amsterdam, 24-1-2017.

Op 7 en 8 april organiseert de Amsterdam Council of Christian Leaders (ACCL) een ´Amsterdam City Consultation. De voorzitter van ACCL, dhr. Piet Brinksma, zegt hierover:
"De consultatie is een unieke twee-daagse bijeenkomst voor alle leiders van kerken, organisaties, en bedieningen in Amsterdam, die door Christus zijn geïnspireerd om de stad te bereiken, te dienen en naar meer impact van Koninkrijk van God in de stad verlangen.
Tijdens de consultatie worden resultaten van het onderzoek naar de impact van het Lichaam van Christus op de stad gepresenteerd. Ook zullen inspiratie momenten, talks, ronde tafel gesprekken en seminars zijn over thema’s die te maken hebben met:
het kennen van de stad
het liefhebben van de stad
het dienen van de stad
het bloeien van de stad

Hoop, inspiratie, leren en delen
Het is een ideale kans om te leren van elkaar en te ontdekken wat God al gedaan heeft in de stad; waar en hoe het organisme van de kerk tot zegen is van de stad. Maar ook wat de grootste uitdagingen zijn, hoe het Lichaam van Christus krachtiger kan worden door uitwisseling, samenwerking, bemoediging en training. "

Kijk voor volledige informatie en aanmelding op www.ACCL.amsterdam

Opening kas in het Corvershof – een dak voor mensen in nood

Geplaatst 24 jan. 2017 12:26 door De Stadslamp Amsterdam

Protestantse Diaconie, 23-1-2017.

Op maandag 30 januari opent Boudewijn Oranje (bestuurder van het stadsdeel Centrum in Amsterdam) om 14.00 uur de kas op de binnenplaats van het Corvershof (Nieuwe Herengracht 18). De kas werd door de Protestantse Diaconie geplaatst om de toeloop van ongedocumenteerde migranten in het Wereldhuis op te kunnen vangen. Het Wereldhuis, een project van de Protestantse Diaconie, is een veilige plek voor mensen zonder geldige verblijfspapieren. Zij komen voor hulp, een gesprek en cursussen. Tegen alle verdrukking in ontwikkelen ze zelf initiatieven op het gebied van cultuur en educatie. Het Wereldhuis is zeven dagen per week open.

`Mensen die gebruik maken van de bed-bad en broodvoorziening staan om 9.00 uur buiten op straat, weer of geen weer. Het is noodzakelijk dat zij ook overdag een dak boven hun hoofd hebben en niet hoeven rondzwerven op straat. De ongedocumenteerde Amsterdammers komen voor onze activiteiten, voor een gesprek met lotgenoten, counselors of advocaten. Met name tijdens lunchtijd is het erg druk; een lunch voor 80 mensen was geen uitzondering meer. Het Wereldhuis werd echt te klein, we moesten mensen buiten laten wachten en dat past niet bij ons.’ zegt Annette Kouwenhoven projectmedewerker van het Wereldhuis.  We zijn heel blij met de ruimte die de kas biedt, we kunnen er de dagelijks lunch aanbieden.’

De Protestantse Diaconie is al eeuwenlang het hart van de armenzorg in Amsterdam. Vanaf de 17e eeuw werden in de monumentale panden armen gehuisvest. Ook nu is het een plek waar mensen omzien naar elkaar. Directeur Paul van Oosten van de Protestantse Diaconie: `We stimuleren mensen in Amsterdam om elkaar te helpen en we gaan uit van de kracht van mensen. Of je nu rijk, arm, uitgeprocedeerd, eenzaam, succesvol of dakloos bent, we hebben allemaal aandacht nodig. We vinden het belangrijk dat al deze mensen een plek hebben en verwachten dat we met de ruimte in de kas nog meer mensen een plek kunnen bieden.’

Tijdens de opening verzorgt Matthew McGurn, events chef uit Lissabon de lunch. Hij organiseerde hiervoor een crowdfundingsactie. Er zijn onder andere optredens van de Wereldhuis Fusion band en dak- en thuislozenkoor de Straatklinkers. De genodigden zijn mensen van het Wereldhuis, de Sociale Kruidenier, het Straatpastoraat en het Mission House allemaal projecten van de Protestantse Diaconie.Ds. Paul Visser: Talkshow Pauw spreekt ongenuanceerd en ondeskundig over Bijbel

Geplaatst 6 dec. 2016 03:14 door De Stadslamp Amsterdam

RD, 5-12-2016.

Het televisieprogramma ”Pauw” spreekt op „ongenuanceerde en ondeskundige wijze” over de inhoud van de Bijbel. Dr. P. J. (Paul) Visser, predikant van de hervormde Noorderkerkgemeente te Amsterdam, legt hier de vinger bij in een brief aan Jeroen Pauw die hij vorige week op de website van de Noorderkerk plaatste.

Dr. Visser wilde maandagmiddag desgevraagd geen commentaar op zijn schrijven geven – hij wil het gesprek met Pauw niet via de pers voeren.In zijn brief refereert de predikant aan een uitzending op 24 novemberPauw voerde toen in zijn talkshow een gesprek met Wissam Feriani, oprichter van het platform Islamic Empowerment. Ds. Visser heeft waardering voor de wijze waarop Pauw probeerde een punt op tafel te krijgen, met name over de dreiging van geweld door groepen moslimjongeren. Jammer vindt hij het echter dat Pauw uiteindelijk afsloot met de zin: „Wij weten allemaal, als je je er een beetje in verdiept, dat die boeken verschrikkelijk zijn, en ze roepen allemaal op tot geweld”, waarbij de tv-presentator de Koran, de Thora en de Bijbel op één hoop veegde. Volgens dr. Visser werd dat veroorzaakt door het feit dat Wissam Feriani telkens de inhoud van de Koran vereenzelvigde met de Thora en de Bijbel.1-10 of 410

Comments