In het nieuws

Recente berichten uit de media op het raakvlak van kerk / geloof / samenleving /Amsterdam.

Meer nieuwsbronnen vindt u bij Netwerken en links, categorie Nieuws. 
Wilt u nieuwsbronnen aanbevelen? Ga naar > Contact
 

Festival over prostitutie op de Wallen

Geplaatst 28 jan. 2016 02:57 door De Stadslamp Amsterdam

CIP.nl, 28-1-2016.

Op 30 januari vindt midden op de Wallen in Amsterdam een uniek festival plaats. Het is een informatief festival over het prostitutiebeleid in Nederland. Maar anders dan de rood verlichte locatie doet vermoeden, zijn de organisatoren niet trots op het Nederlandse prostitutiebeleid. Het gratis festival dat plaatsvindt op verschillende locaties in de Rosse Buurt wil jonge mensen van 18 tot 30 jaar informeren over prostitutie in Nederland, en inspireren om in actie te komen tegen het huidige Nederlandse beleid.

"We geloven dat er veel te vertellen is over de realiteit van de prostitutie in Nederland," aldus Natasja Bos, een van de initiatiefnemers van het festival. "Er is zoveel gedwongen prostitutie, mensenhandel en gebrokenheid, waar veel jonge Nederlanders niets van af weten, of niet van af willen weten. Zo’n festival als dit geeft de mogelijkheid om je in het onderwerp te verdiepen en ervoor te kiezen je ogen niet meer te sluiten."

Het festival dat 30 januari van 10.30 uur tot 17.30 uur plaatsvindt op de Wallen in Amsterdam, heeft een uiteenlopend programma. Naast een workshop van Renate van der Zee, schrijfster en feministe, is er een tour door de Rosse Buurt langs diverse hulpverleningsinstanties, zoals het Leger des Heils en Stichting Bright Fame. De lunch wordt verzorgd door Dignita, een lunchroom waar ex-prostituees kunnen re-integreren. Ook zal een ex-prostituee vertellen over haar ervaringen in de prostitutie en zorgt singer-songwriter Lula Bir voor muziek.

De mensen die het festival organiseren hebben een christelijke achtergrond, maar de stichting geeft nadrukkelijk aan dat het festival niet alleen voor gelovige bezoekers is. "Geloven dat het Zweedse model een betere aanpak is van de misstanden in de prostitutie is absoluut geen exclusief christelijk inzicht. We geloven dat met de opkomst van het nieuwe feminisme steeds meer jonge mensen vragen stellen bij het Nederlandse beleid en hier meer over willen weten. Wij helpen graag in die zoektocht."

Klik hier voor meer informatie.

Nieuw Amsterdams spoor voor twee gemeentes

Geplaatst 4 jan. 2016 12:04 door De Stadslamp Amsterdam   [ 4 jan. 2016 12:06 bijgewerkt ]

Bondveg.nl, 4-1-2015.

Gisteren zondag 3 januari was het zover: de eerste gezamenlijke kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in de Weteringkerk!
Het was een mooie dienst van nieuwe start en verbondenheid: we zijn dankbaar!
Ds. Karelse ging voor en opende de dienst door tegen een ademloos luisterend gehoor de volgende woorden uit te spreken:
“Vanmorgen de eerste gemeenschappelijke dienst. Spannend, beetje onwennig misschien nog, maar we hebben een koers gekozen en we mogen daar in vertrouwen voor onderweg gaan. Beide gemeenten zijn onderdeel van de ene algemene christelijke kerk en onze eenheid is allang gegeven. Niet in bepaalde ideeën die wij er op nahouden maar in Jezus Christus onze Heer. Jezus Christus die voor ons, in de kracht van de Heilige Geest de weg naar de Vader gebaand heeft en open houdt. Wij mogen gemeenschappelijk een weg gaan. Als er ergens wegversmallingen zijn – en daar weten we van beide gemeenten van – dan ga je ritsen. Want we willen samen één weg gaan. Dat is in de eerste tijd misschien wat wennen maar we weten het van elkaar, we willen samen in woord en daad belijden dat ons hart en leven toebehoort aan de levende God en dat we samen ook mogen erkennen dat in beide gemeenten het woord van God getrouw wordt verkondigd en dat doop en avondmaal getrouw worden bediend. We hebben een gemeenschappelijke opdracht en we hebben een stedelijke context en vanuit dat feit willen wij ons ook committeren aan een groeiend onderling vertrouwen zodat onze geloofsgemeenschap tot verrijking mag dienen van beide gemeenten en ook van hun beider landelijke kerkelijke verbanden. Als uiting van dat commitment wil we geregeld voor elkaar bidden, elkaar welkom heten in elkaars diensten en elkaars ambten erkennen. We willen formeel en informeel de band met elkaar versterken, hechter samengroeien in geloof, hoop en liefde en missionair, sociaal en ethisch elkaar bemoedigen en versterken in onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Moge God zo geven dat wij een lichtend licht en een baken van hoop zullen zijn voor onze omgeving en gezegend tot een zegen zullen zijn.”

Het was noch volledig de stijl en mores van de VEG, noch die van de NGK, en dat is precies wat nodig was deze eerste gezamenlijke dienst. Juist in deze dienst was gekozen om de aansluiting te laten zien met de veel oudere tradities van de ene Kerk van alle eeuwen. Zo vierden we met elkaar het Avondmaal: niet het avondmaal van de VEG, maar het avondmaal van de Heer zelf, die ons uitnodigt. Maar niet nadat we elkaar de “ongeveinsde broederhand” drukten en de vrede van Christus toewensten.

Na de dienst was er een geanimeerde ontmoeting. Na een jaar met elkaar optrekken in Bijbelstudies, vergaderingen en enkele diensten, kennen sommigen elkaar voldoende om een nieuwjaars kus te geven. Amsterdam zou Amsterdam niet zijn, als er ook niet spontaan en hartelijk gelachen werd en er naast leden ook vrienden en losse bezoekers deel uitmaakten van deze eerste dienst op Nieuw Amsterdams Spoor.

We delen onze vreugde bij deze dan ook graag met de mensen van de Bond en hopen en bidden dat er mooie ontwikkelingen zullen volgen.

(dit artikel is geschreven door een kerkenraadslid van de Vrije Evangelische Gemeente in Amsterdam) 

Dichter en predikant Jaap Zijlstra overleden

Geplaatst 23 dec. 2015 06:50 door De Stadslamp Amsterdam   [ 23 dec. 2015 06:52 bijgewerkt ]

Parool/ANP, 22-12-2015

In zijn woonplaats Amsterdam is dinsdag de dichter, predikant en tv-presentator Jaap Zijlstra op 82-jarige leeftijd overleden. Zijlstra wordt begraven in het domineesgraf in Zunderdorp, waar sinds 1871 niemand meer is begraven.

foto: Jaap Zijlstra in het programma De Nachtzoen in 2010 © Screenshot De Nachtzoen / Youtube

Hij was al enkele weken ziek, liet een woordvoerder van de familie weten. 'Ik ben uitgeput,' schreef hij op 8 december op zijn Facebookpagina.

Zijlstra publiceerde vanaf 1965 ruim twintig dichtbundels en ook zette hij dagelijks werk op Facebook. Daarnaast schreef hij liederen voor de kerk.
Als gereformeerd predikant stond hij in Duurswoude, Delfzijl, Vorden en Amsterdam. Verder fungeerde hij in heel Nederland als gastpredikant. Zijlstra, die theoloog was, presenteerde bij de NCRV tussen 1987 en 1990 het tv-programma Kerkepad.

Voor de dichtbundel Ik Zie je Zo Graag kreeg hij in 1991 de Prijs van de Vlaamse Poeziëdagen. In 2010 ontving hij de Dr. C. Rijnsdorp Prijs voor zijn hele oeuvre.(Bewerkt door: Priscilla Tienkamp)

Gedicht

'Tot mijn verdriet deel ik u mee, dat ik niet langer gedichten zal plaatsen' , schreef Jaap Zijlstra op 8 december op zijn Facebookpagina. 'Ik ben er niet meer toe bij machte. Als u iets verheugends voor mij wilt doen, schrijft u dan volgend gedicht nauwkeurig over en bewaar het.'

Als de dag begint te doven
en de zon mij niet meer ziet,
als de schemering gaat komen
en ik stil word van verdriet,
als de nacht valt en mijn vogel
niet meer opdaagt met een lied -
na mijn duisternis Uw licht,
na mijn zwijgen Uw gedicht

Op de site van het Parool staat een kort interview met Jaap Zijlstra ( de Nachtzoen, 2010)

Hoop-voor-Noord voorganger Jurjen ten Brinke nieuwe spreker in De Kapel

Geplaatst 23 okt. 2015 03:00 door De Stadslamp Amsterdam

CIP.nl, 23-10-2015.

Vanaf 1 november is ds. Jurjen ten Brinke, voorganger bij Hoop voor Noord, de nieuwe spreker in het wekelijkse EO-programma ‘De Kapel’. Daarmee is hij de vijfde spreker naast ds. Arie van der Veer, ds. Jasper Klapwijk, ds. Orlando Bottenbley en ds. Paul Visser. In dit programma geeft een bekende voorganger of dominee iedere week een prikkelende overdenking bij een bijbelgedeelte.

Jurjen ten Brinke is voorganger bij de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam en richt zich voornamelijk op kerkgangers zonder christelijke achtergrond. Ten Brinke: "Ik haak regelmatig aan bij wat ik in het pastoraat meemaak en wat er die week in de krant staat. Ik heb pas ‘Ja’ gezegd tegen de EO, toen ik ontdekte dat De Kapel zich eigenlijk richt op dezelfde groep mensen als ik: vaak hebben ze wel iets met God of de kerk, maar weten ze niet zeker of ze daarbij willen horen."

Ten Brinke is geen onbekende bij de EO. Zo sprak hij onder andere afgelopen jaar tijdens de Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs in Utrecht over het thema ‘Levend water’.

NGK en VEG vinden elkaar in Amsterdam

Geplaatst 9 okt. 2015 01:56 door De Stadslamp Amsterdam

Onderwegonline.nl, 3-10-2015.

De NGK Amsterdam-Centrum en de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) van Amsterdam gaan samenwerken en samen kerken. Dat is de uitkomst van het contact dat de afgelopen jaren tussen beide gemeenten is gegroeid.

De Weteringkerk in Amsterdam. (beeld Job van Nes/Reliwiki)

Vorig jaar waren er vergevorderde plannen om de sterk vergrijsde en gekrompen VEG op te heffen, maar die zijn teruggedraaid. De NGK, die op zoek was naar een nieuwe locatie voor zijn kerkdiensten, verhuist naar de Weteringkerk van de VEG aan de Veluwelaan in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Volgens NGK-predikant Jan van Helden is er sprake van grote geestelijke herkenning tussen beide gemeenten. ‘Het is veel meer dan zakelijk van elkaar gebruikmaken via een gebouw en dergelijke. Ik ben ervan overtuigd dat God ons op elkaars weg heeft gebracht.’

Voortaan houdt de NGK drie kerkdiensten per maand in de Weteringkerk, waarvoor de VEG-leden worden uitgenodigd. Eén keer per maand gebeurt het omgekeerde. De gezamenlijke activiteiten die de afgelopen tijd gegroeid zijn, zoals een gezamenlijke (Bijbel)studiekring, worden voortgezet en zullen worden uitgebreid, bijvoorbeeld in de stille week. Verder wordt nagedacht over wat beide gemeenten in missionair opzicht samen kunnen doen in de Rivierenbuurt.

Hoewel de theologische verschillen tussen beide gemeenten klein zijn (zo kent de VEG ook de kinderdoop) is volgens Van Helden een fusie ‘niet aan de orde’. Los van het feit dat dat kerkrechtelijk ingewikkeld is, willen de gemeenten vooral investeren in het elkaar leren kennen en zo het integratieproces bevorderen.

De NGK Amsterdam-C telt 125 leden, de VEG Amsterdam 50. De VEG Amsterdam is meer dan anderhalve eeuw oud en werd opgericht door ds. Jan de Liefde, die aan de wieg stond van het werk van Tot Heils des Volks. De gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en staat bekend als orthodox protestants met een evangelisch tintje. De liederen van Johannes de Heer zijn er populair

Aanstelling predikant leidt tot tweespalt Tot Heil des Volks

Geplaatst 5 okt. 2015 09:02 door De Stadslamp Amsterdam

CIP.nl, 5-10-2015.

Vanwege een verschil van inzicht werken vier mensen niet meer voor maandblad De Oogst. De komst van nieuwe directeur Gert Hutten leidde tot een crisis binnen Tot Heil des Volks. Critici vreesden dat het profetisch geluid in De Oogst naar de achtergrond zou verdwijnen. Om die reden zijn Krijn de Jong, Eveline de Boer, Hans Frinsel en Kim ter Berghe niet meer werkzaam voor De Oogst. Dit staat vermeld in de nieuwe uitgave van De Oogst. Krijn de Jong en Hans Frinsel (oud-directeur) zijn sinds jaar en dag betrokken bij Tot Heil des Volks.

Ook werd er maanden geleden een brief gestuurd, opgesteld door verschillende prominente christenen die het profetisch geluid een warm hart toedragen. In de brief werd de twijfel uitgesproken over het besluit van de Raad van Toezicht om Hutten aan te stellen. Ook zij vreesden voor een minder, helder profetisch geluid. De brief werd onder andere ondertekend door een tiental mensen waaronder Arjan Baan, directeur van Stichting Heart Cry en Hans Keijzer (voormalig directeur EZA). Ook oud-directeur Johan Frinsel (vader van Hans Frinsel) is niet blij met de aanstelling. De kritiek was vooral gericht tegen de Raad van Toezicht, niet zozeer de persoon Gert Hutten.

In de meest recente uitgave van De Oogst betreurt directeur Gert Hutten het vertrek van het viertal. "Er is op tal van manieren gepoogd hen te behouden. Helaas tevergeefs." De directie schrijft dat het profetisch geluid, waar De Oogst om wordt gewaardeerd, "ons hart heeft". De redactie wordt nu gevormd door Gertjan de Jong (hoofdredactie) en Matthijs Hoogenboom.

Tienerevent Like Jesus in de Amstelhal

Geplaatst 5 okt. 2015 05:50 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 3-10-2015.

Zo’n 1750 jongeren bezochten zaterdag het tienerevent Like Jesus in de Amstelhal in Amsterdam.
Spreker David de Vos van het organiserende Go and Tell: ‘Als je toch wilt kopiëren, waarom kopieer je Jezus dan niet?’

Jongeren maken druk gebruik van een springkussen en een mechanische rodeo op het terrein bij de Amstelhal. Ze lachen en joelen als weer een van de rug van de ‘stier’ tuimelt. Een aantal tieners scoort een snack bij de patatkraam, of chillt in groepjes op de bankjes of de grond. Het maakt duidelijk dat als je jongeren wilt interesseren voor een serieuze boodschap, je ook iets anders moet bieden: fun.

Het najaarsevent Like Jesus, voor tieners van twaalf tot en met zeventien jaar, vloeit voort uit het tienerprogramma van het Pinksterfestival Opwekking. Voor de organisatie tekent Go and Tell, het organisatievehikel van David de Vos, die gerekend kan worden tot een netwerk van charismatisch-evangelische predikers in Nederland. Dat kerkmuren vloeibaar zijn geworden, blijkt uit het feit dat de bezoekende jongeren uit alle kerken komen: van Pinkster- tot traditionele protestantse gemeenten.

De Regenboog en de Protestantse Diaconie Amsterdam gaan vluchtelingen opvangen

Geplaatst 17 sep. 2015 07:36 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 16-9-2015.

Vluchtelingen Amsterdam CS naar daklozenopvang. 

Daklozenopvang De Regenboog en de Protestantse Diaconie Amsterdam gaan vluchtelingen opvangen die stranden op het Centraal Station in de hoofdstad.

Hans Wijnands, directeur van de Regenboog Groep maakte dit woensdag bekend. In inloophuis Blaka Watra worden veldbedden neergezet en kunnen zo’n dertig vluchtelingen per nacht worden opgevangen. In het inloophuis dat naast het Centraal Station ligt, krijgen asielzoekers een warme maaltijd, een douche, schone kleding en de volgende ochtend ontbijt.

De Regenboog Groep en de diaconie hebben de opvang aangeboden, nadat Vluchtelingenwerk Nederland begin deze week haar zorgen uitte over het toenemend aantal vluchtelingen dat op Amsterdam Centraal strandt. ‘Wij komen op voor de meest kwetsbare mensen die in Amsterdam verblijven. Dit is een groep die zonder twijfel hulp en ondersteuning nodig heeft’, zegt Wijnands. ‘Met onze ervaring, locatie, medewerkers en vrijwilligers is het onze plicht iets voor deze mensen te doen. Dan kun je niet blijven afwachten of een ander iets organiseert.

Nieuwe ambtsopleiding aan de VU voor orthodoxe geestelijken

Geplaatst 9 sep. 2015 01:45 door De Stadslamp Amsterdam

VU, 9-9-2015.

De Vrije Universiteit Amsterdam biedt vanaf september 2017 een ambtsopleiding aan voor Orthodoxe geestelijken. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een financiële bijdrage toegekend aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. De aanvraag bij het ministerie is mede namens de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland (OKiN) tot stand gekomen. Met deze unieke ambtsopleiding kan Nederland nu ook voor de Orthodoxe gemeenschap geestelijke verzorging bieden zoals in het leger, de gevangenis of zorginstellingen. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACeOT) van de VU. Met de toevoeging van de Orthodoxe tradities huisvest de Faculteit der Godgeleerdheid een breed palet aan levensbeschouwingen dat recht doet aan de religieuze diversiteit van Europa.

Professionele geestelijke verzorging
De beoogde ambtsopleiding leidt geestelijken op die professionele geestelijke verzorging kunnen bieden aan Orthodoxe mensen in de krijgsmacht of in detentie, die daar op basis van de grondwet recht op hebben. Daarnaast kunnen deze Orthodoxe geestelijke verzorgers actief zijn in zorginstellingen en in Nederlandse Orthodoxe parochies. Bovendien kunnen afgestudeerden van een Nederlandse academische ambtsopleiding de verschillende Orthodoxe immigrantengroepen beter bekend maken met de Nederlandse samenleving en hun tradities verbinden aan de Nederlandse context. Hiermee dragen ze bij aan de worteling van de Orthodoxen in de Nederlandse samenleving.

Kritische bestudering met behoud van traditie
Orthodox is de derde grote stroming binnen het Christendom naast het katholicisme en het protestantisme. Voor de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU is de ambtsopleiding – naast de maatschappelijke functie – een wetenschappelijke aanwinst. Decaan Wim Janse: “De faculteit is zeer verheugd met deze toekenning. Met de Orthodoxie verruimen en verrijken we onze academische horizon.” Michael Bakker, directeur van het ACeOT: “De wens van de grondleggers van de VU om academische theologie te bedrijven vanuit een levende overtuiging spreekt Orthodoxen erg aan. Net als de andere levensbeschouwelijke tradities binnen de faculteit zijn we geworteld binnen onze eigen traditie en willen deze tegelijkertijd kritisch bestuderen en met een open mind kijken wat we van anderen kunnen leren.”

Orthodoxen in Nederland
Anno 2015 wonen in Nederland tussen de 170.000 en 205.000 mensen met een Orthodoxe achtergrond, een groep die door de huidige immigratiestroom uit traditioneel Orthodoxe landen groeiende is. Bakker: “Je zou de Orthodoxie als een inheems geloof kunnen beschouwen waarvan inmiddels de derde generatie gelovigen in Nederland woont. Tegelijkertijd komen er steeds nieuwe gelovigen bij. Immigranten uit bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Litouwen en vluchtelingen uit Oekraïne, Irak en Syrië. Maar er is ook een groep autochtone Nederlanders die Orthodox worden, vaak geïnspireerd door Orthodoxe iconen, zang en spiritualiteit.”

Bron: VU

ChristenUnie wil einde aan schooluitjes naar de Wallen

Geplaatst 7 sep. 2015 12:47 door De Stadslamp Amsterdam

ND, 5-9-2015

Scholen moeten niet langer tijdens schoolreisjes met leerlingen over de Wallen lopen, en de Amsterdamse citymarketing moet stoppen met het aanprijzen van de prostitutiebuurt als een leuke attractie.

Die oproep doet ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers vandaag, met brieven aan onderwijsvakbonden en scholenkoepels, de organisatie iAmsterdam, en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Volgens Segers voelen veel prostituees zich vernederd door leerlingen en toeristen voor hun ramen, die hen uitgebreid en al lachend staan te bekijken. Hij beschrijft het verhaal van Maria. ‘Soms deed ze uit schaamte de gordijnen maar even dicht.’ Ook hulpverleners en bewoners van de Wallen maken zich hier boos over, weet hij. ‘Bij schooluitjes staan docenten er vaak gewoon bij te kijken’, zegt Segers in een toelichting op zijn initiatief.


1-10 of 387

Comments