In het nieuws‎ > ‎

Amsterdamse sacramentsprocessie traditie in wording

Geplaatst 9 jun 2010 09:51 door De Stadslamp Amsterdam
Katholieknederland.nl, 7-6-2010.
Voor de zevende maal sinds de opheffing van het processieverbod vond gisteren de Amsterdamse sacramentsprocessie plaats. Onder aanvoering van de fanfare uit Volendam trokken bisschoppen, priesters, religieuzen en een duizendtal gelovigen met een hostie in een monstrans over de grachten. De bidtocht lijkt uit te groeien tot een traditie.

Aartsbisschoppen
Naast mgr. Jos Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, en hulpbisschop Jan van Burgsteden, waren twee aartsbisschoppen als bijzondere gasten aanwezig: pauselijk nuntius François Bacqué en de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, Polycarpos Augin Aydin. De gemeenschappen van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk, de Amsterdamse en Surinaamse katholieken en de Syrisch-orthodoxen, liepen samen met delegaties van verschillende oosterse kerken.


Foto: Wim Groeneveld

Processieverbod
De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.


Foto: Janny van der Wal
Comments