In het nieuws‎ > ‎

Brief van de bisschoppen n.a.v. rapport commissie Deetman

Geplaatst 18 dec 2011 10:19 door De Stadslamp Amsterdam   [ 19 dec 2011 02:41 bijgewerkt ]
 Bisdom Haarlem-Amsterdam, 16-12-2011.

Onderstaande brief, met de voorafgaande inleiding van mgr Punt, is zondag 18 december voorgelezen in alle rooms-katholieke kerken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Aan de priesters en diakens, pastoraal werkers en catechisten, en alle gelovigen in het bisdom Haarlem – Amsterdam

De afgelopen dagen hebben de media uitvoerig bericht over het eindrapport van de ‘commissie Deetman’ over misbruik van minderjarigen in de Nederlandse Kerk. Als bisschop van Haarlem - Amsterdam presenteer ik u hierbij de brief die de Nederlandse bisschoppen hierover hebben geschreven.

Graag willen wij op dit zware moment onze gevoelens met u delen. Wij menen oprecht heel ver te zijn gegaan in het openleggen van 65 jaar kerkgeschiedenis. Het veld van onderzoek voor de commissie was daarom heel breed. Het strekte zich uit over een zeer lange periode, waarin de Kerk zo’n 400 internaten telde, 2000 parochies, en nog meer katholieke scholen, tot in de jaren ’70 veelal geleid door priesters, broeders en zusters.

We hebben dit gedaan om de slachtoffers maximaal tegemoet te komen. Onze speciale zorg gold en geldt daarbij degenen, van wie het leed nooit door de Kerk is gezien en erkend. Wij willen hen alsnog de volle erkenning geven van de wonden die hen zijn toegebracht, en van de schuld die de Kerk in haar geheel daarvoor draagt. In ons bisdom heb ik ook zelf alle slachtoffers een gesprek aangeboden. Afgelopen zaterdag zijn twee van hen op onze uitnodiging aanwezig geweest bij de wijding van onze nieuwe hulpbisschop. Een moedig gebaar, waarvoor ik hen oprecht dankbaar ben.
Door de lange periode komt nu in één keer wel heel veel naar boven dat we eerlijk onder ogen moeten zien. Uit het rapport blijkt dat er een cesuur ligt rond 1980. Daarvóór ligt de overgrote meerderheid van de klachten. Daarná volgt een sterke daling. De laatste klacht van kindermisbruik in ons bisdom ligt enkele decennia terug. Toch is waakzaamheid geboden. We hebben dan ook alle aanbevelingen van de commissie overgenomen om misbruik in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Recht doen aan de slachtoffers enerzijds, en een nieuwe weg banen naar de toekomst anderzijds, dat was onze drijfveer bij dit onderzoek. Juist de tijd van Advent en Kerstmis is bij uitstek een tijd om ons hart en ons handelen open te leggen voor God en voor elkaar, opdat onze Nederlandse Kerk gezuiverd en gesterkt uit dit drama tevoorschijn mag komen.

In de afgelopen anderhalf jaar heb ik u tweemaal een brief geschreven over de stand van zaken. Nu sluit ik mij aan bij de brief van de gezamenlijke bisschoppen, die begint met onze blik te richten op Kerstmis.

De volledige brief van de bisschoppen is hier te lezen.
Comments