In het nieuws‎ > ‎

CU: Steun integratie christenmigrant

Geplaatst 8 mei 2010 02:56 door De Stadslamp Amsterdam   [ 8 mei 2010 03:06 bijgewerkt ]
Christenunie: Steun integratie christenmigrantRD, 6-5-2010.  DEN HAAG – Christenmigranten moeten, gezien hun bijzondere achtergrond, een aparte plaats krijgen in het integratiebeleid, zodat deze groep burgers sneller zijn plaats kan innemen in de Nederlandse samenleving.

Dat bepleit ChristenUnie-Kamerlid Ortega-Martijn in de integratienotitie ”Samen Nederland”, die ze vanmorgen heeft gepubliceerd.

In de fractienotitie constateert Ortega dat de religieuze achtergrond en levensovertuiging van de naar schatting 800.000 „multiculturele christenen” in beginsel aansluit op een groot aantal tradities, waarden en normen en kenmerken van de vanouds christelijke cultuur in Nederland.

Desondanks vinden ze maar moeilijk hun weg in de samenleving. Ze zijn sterk gericht op hun eigen cultuur, identiteit en taal. „Ze blijken behoefte te hebben aan ondersteuning bij burgerschapsvorming.” De ChristenUnie pleit daarom voor een maatschappelijk platform van de politiek en de migrantenkerken om samen wederzijdse zaken te bespreken. Via stichtingen zouden ze voor subsidie in aanmerking moeten kunnen komen.

De toegenomen culturele verscheidenheid in Nederland is voor de ChristenUnie geen reden om bijvoorbeeld christelijke feestdagen in te ruilen voor islamitische. Wel vindt de partij dat werkgevers en scholen er goed aan doen om ervoor te zorgen dat mensen hun eigen religieuze gebruiken kunnen volgen.

Als blijkt dat islamitische scholen kinderen afzonderen van de rest van de samenleving, „doen scholen er goed aan te kiezen voor samenwerkingsverbanden met een school van een andere richting.” Ze hoeven van de CU niet te verdwijnen. „Bijzondere scholen –ook islamitische– dragen bij aan de pluriformiteit van de samenleving en zijn daarom, bij voldoende kwaliteit, van meerwaarde in het onderwijsbestel.”
Comments