In het nieuws‎ > ‎

Deel GKV tegen toelaten missionaire gemeente Stroom

Geplaatst 3 sep 2012 01:36 door De Stadslamp Amsterdam
RD, 31-08-2012.

De missionaire gemeente Stroom Amsterdam, die voortkomt uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), moet de gereformeerde belijdenisgeschriften onderschrijven. Dat stellen 43 GKV-leden, onder wie 26 predikanten, in een donderdag gepubliceerde oproep.

De actie volgt nadat eerder dit jaar bekend werd dat Stroom vrouwen toelaat tot de ambten en ruimte geeft aan zowel de kinderdoop als de volwassendoop. Bovendien gaf de gemeente, die bij de classis Amsterdam-Leiden om institutionalisering heeft gevraagd, aan niet het ondertekeningsformulier te onderschrijven waarmee ambtsdragers aangeven zich gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenissen en besluiten van kerkelijke vergaderingen.

Initiatiefnemers van het appel, zoals de oproep wordt genoemd, zijn dr. J. Douma, emeritus hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen, en dr. H. J. C. C. J. Wilschut, predikant te Bovensmilde. Volgens dr. Wilschut raakt de gang van zaken bij Stroom „de grondslagen van ons kerkverband. We willen daarom bijtijds aan de bel trekken.” De oproep van de 43 GKV’ers moet volgens dr. Wilschut niet gezien worden als een formeel appel bij de classis. „We hebben geen rechtsingang voor een appel, vandaar dat we een oproep doen aan degenen die betrokken zijn bij de besluitvorming rond het toelaten van Stroom.”

Volgens dr. Wilschut is het niet zo dat de initiatiefnemers geen begrip hebben voor de context waarin Stroom moet werken. Hij acht het „begrijpelijk” dat de kerkcultuur er anders is dan elders, omdat veel leden geen kerkelijke achtergrond hebben. „Maar ook een missionaire gemeente moet in de eigen situatie werken vanuit de gereformeerde leer. Bovendien hebben we het hier niet over personen of kerkcultuur, maar over toelating van een gemeente die bij voorbaat aangeeft vrouwelijke ambtsdragers te willen handhaven, ruimte te willen laten voor volwassendoop en zich niet door middel van het ondertekeningsformulier wil binden aan de belijdenis. Wat ons betreft raakt dat de kern van het gereformeerd-zijn. Kinderen moeten gedoopt worden, op dit punt moet je klare wijn schenken.”

De classis Amsterdam-Leiden vergaderde in maart en april over de toelating van Stroom als zelfstandige gemeente. Toen kwam het niet tot een besluit. In september vergadert de classis opnieuw.

Gemeentestichter Martijn Horsman van Stroom zei vanmorgen in een reactie te begrijpen dat sommige mensen binnen de GKV moeite hebben met de gang van zaken binnen Stroom. „Ik weet dat dit voor veel mensen nieuw is en afwijkt van wat gebruikelijk is binnen de GKV. Wat ik niet goed begrijp, is dat dit gebeurt via een appel. Ik had het gewaardeerd als ze eerst goed hadden geluisterd naar wat er precies speelt binnen Stroom. Niemand van hen heeft die moeite genomen.”

Comments