In het nieuws‎ > ‎

Different overweegt CGB-zaak

Geplaatst 5 jun 2012 03:41 door De Stadslamp Amsterdam
ND, 5-6-2012. 
DEN HAAG - De christelijk zorginstelling Different overweegt naar de Commissie Gelijke Behandeling te stappen nu psychische hulp aan christenen die lijden onder hun homoseksualiteit niet langer wordt vergoed. UPDATE

Dat verklaarde directeur Henk van Rhee van Tot heil des Volks, waar Different onder valt, dinsdagochtend tegenover het Nederlands Dagblad. De inspectie vindt dat homo's die psychisch in de knel zitten doordat hun geaardheid strijdt met hun geloofsopvatting, geen recht hebben op verzekerde zorg. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dinsdag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met deze strekking. De oorsprong van de worsteling van christenen met homoseksuele gevoelens is niet psychiatrisch te duiden, maar komt voor uit hun geloofsovertuiging. Zij hebben geen psychiatrische behandeling nodig, maar pastorale zorg, schrijft Schippers.

Van Rhee is het volstrekt oneens met deze redenatie. 'Hier lijken mensen vanwege hun geloof uitgesloten te worden van de geestelijke gezondheidszorg. Als je atheïst bent en je hebt te maken met psychisch lijden vanwege je homoseksualiteit, bijvoorbeeld in relaties of door angststoornissen, dan heb je wel recht op GGZ. Maar als geloof hierbij een rol speelt, zou er geen sprake kunnen zijn van psychische problemen en is het opeens een pastoraal probleem. Ik vind dat een ongerechtvaardigd onderscheid op basis van geloof.'

Ook SGP-Kamerlid Kees van der Staaij spreekt van 'een buitengewoon gevaarlijke redenering' in de brief van minister Schippers. 'Het gevaar is dat de geloofsovertuiging de schuld krijgt van het psychisch lijden, en als gevolg daarvan vergoeding van hulp wordt geweigerd. Voor de SGP blijft voorop staan dat mensen met psychiatrische problemen, om wat voor oorzaak ook, de hulp krijgen die zij nodig hebben.'

De minister baseert zich in haar brief aan de Kamer op nader onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) naar de christelijke zorginstelling Different. Dagblad Trouw berichtte begin dit jaar dat Different behandeling zou leveren die gericht is op het genezen van homoseksualiteit. Die zou onder het mom van een psychiatrische behandeling vergoed worden door de zorgverzekeraars. De inspectie deed direct onderzoek en constateerde dat op geen enkele manier gebleken was dat Different een dergelijke therapie biedt. Wel moest de organisatie verbeteringen doorvoeren op het gebied van diagnosestelling en inzet van de psychiater.

In het eindrapport dat de inspectie zeer recent aan de minister heeft gestuurd staat dat bij christenen die vanwege hun geloofsovertuiging worstelen met hun geaardheid geen pscyiatrische diagnose gesteld kan worden, en dat er dus geen sprake kan zijn van verzekerde zorg.

De IGZ heeft de zorgverzekeraars op de hoogte gesteld van deze conclusie.

Comments