In het nieuws‎ > ‎

Directeur Different: We onderdrukken homogevoelens niet

Geplaatst 19 jan 2012 06:06 door De Stadslamp Amsterdam
RD, 18-01-2012

Ondeugdelijk, schadelijk en gevaarlijk. Met onder meer die typeringen nemen critici de hulpverlening van Different aan homoseksuelen onder vuur. Op basis van onjuiste informatie, zegt directeur Henk van Rhee.

Het artikel dat Trouw gisteren over Different, onderdeel van Tot Heil des Volks, publiceerde ontketende een storm van kritiek. Onder meer zorgverzekeraars, Kamerleden en homobelangenorganisatie COC namen afstand van de werkwijze van Different. Maar het beeld dat zij van de hulpverlening hebben, strookt volgens Van Rhee niet met de werkelijkheid.

Minister Schippers wijst de behandeling van Different krachtig af en wil niet dat die nog wordt vergoed. Wat betekent dat?

„Haar reactie heeft me verbaasd. De minister en diverse Kamerleden trekken vergaande conclusies op basis van onjuiste en onvolledige krantenberichten. Dat vind ík bizar. Het is een hyperige hetze.”

Het heersende beeld is dat Different mensen zou leren hun homoseksuele gevoelens te onderdrukken.

„Dat is volstrekte onzin. Het onderdrukken van gevoelens kan juist tot allerlei problemen leiden. Mensen die dat hebben geprobeerd, lopen daarmee vast. Dat is vaak de reden dat ze bij ons komen. Wij zeggen dan dat ze hun gevoelens onder ogen moeten zien, zodat ze er bewust mee kunnen omgaan. Dat is lang niet altijd gemakkelijk, maar het is wel nodig.”

Hoe kon dan toch het beeld ontstaan dat Different eropuit zou zijn dat cliënten hun gevoelens moeten onderdrukken?

„Ik sluit niet uit dat er in het verleden in dit opzicht wel eens fouten zijn gemaakt. Hulpverlening is geen machinaal proces waar een eenheidsproduct uitrolt. Ook is het mogelijk dat cliënten zelf nog niet bepaald hadden of ze op een orthodox-christelijke manier met seksualiteit wilden omgaan. Soms gaat iemand halverwege een traject een andere kant op en kiest hij een ander behandeldoel.

Trouw publiceerde vanochtend een verhaal van een oud-cliënt die acht jaar geleden in behandeling is geweest. Het beeld dat hij schetst herken ik niet vanuit de vierenhalf jaar dat ik hier werk. Sinds het begin van 2010 hanteren we een methode die alle ggz-instellingen gebruiken.”

Een hulpverlener van Different zei in Trouw dat 30 procent van de cliënten van zijn homoseksuele gevoelens wordt afgeholpen. Dat past in het beeld dat u uit zou zijn op genezing.

„Er is een percentage cliënten dat aangeeft dat na de behandeling de worsteling met hun gevoelens veel minder dominant is geworden. Een klein deel zegt zelfs dat hun gevoelens in zekere zin zijn verbleekt. Dat is geen expliciet behandeldoel bij ons, maar het komt zeker voor.”

Hoe gaat u om met cliënten die ervoor kiezen hun homoseksualiteit te praktiseren?

„Cliënten ervaren vaak een worsteling tussen gevoelens en hun geloofsovertuiging. Ze kloppen aan om hulp om met hun gevoelens om te gaan. De een kiest voor onthouding, de ander niet. Die keuze respecteren wij.”

U dringt niet aan op een keuze voor onthouding?

„Het heeft geen zin om op een keuze aan te dringen. Mensen moeten zélf de keuze maken. Dat is ten diepste een geloofskeus. Als mensen hun gevoelens willen uitleven, delen wij die keuze niet, maar als ze denken dat wij hen toch kunnen helpen met bijvoorbeeld hun depressieve gevoelens of eenzaamheid, willen we dat best proberen. Over het algemeen komen die mensen echter niet bij ons of ze stappen op den duur over naar een andere hulpverlenings­instantie. Onze specialiteit is het helpen van orthodoxe christenen die zelf de keuze maken voor een Bijbelse visie op seksualiteit en die overtuiging delen met onze hulpverleners.”

Critici noemen de aanpak van Different onder meer ondeugdelijk, schadelijk en zelfs gevaarlijk. Wat doet dat met u?

„De felheid waarmee er wordt gereageerd, heeft me geschokt. Het is een signaal dat we als kleine christelijke minderheid niet meer worden getolereerd door een libertijnse meerderheid. Het lijkt erop dat orthodoxe christenen geen problemen meer mogen hebben met hun homoseksuele gevoelens vanuit de overtuiging dat seksualiteit door God gegeven is voor een huwelijksrelatie van een man en een vrouw. Uiteindelijk gaat het bij de hetze om meer dan alleen om onze hulpverlening.”

Comments