In het nieuws‎ > ‎

Driekwart cliënten zeer tevreden over hulp Different

Geplaatst 21 jun 2010 09:41 door De Stadslamp Amsterdam
Tot heil des volks, 17-6-2010. De hulpverlening vanDifferent, die zich richt op problemen rond seksuele identiteit, wordt positief gewaardeerd door driekwart van de cliënten. Dit blijkt uit een cliënttevredenheidsonderzoek dat twee vierdejaars studenten van de Christelijke Hogeschool Ede hebben uitgevoerd bij Different. Zij voerden het onderzoek uit in opdracht van Tot Heil des Volks. Voor het onderzoek hebben de studenten twee soorten enquêtes verstuurd. Eén enquête is verstuurd naar honderd huidige of ex-cliënten. De andere enquête is verstuurd naar twintig cliënten die een intakegesprek bij Different hebben gehad en daarna niet voor deze hulpverlening hebben gekozen. Van de verstuurde enquêtes kwam 39 procent retour. Op basis daarvan zijn de uitkomsten representatief te noemen.

Christelijke identiteit

Wat opvalt, is dat cliënten veelal positief zijn over de christelijke identiteit van Different. Ruim 87 procent heeft bewust gekozen voor Different vanwege deze christelijke identiteit. Een zeer ruime meerderheid, 90.2 procent, vindt de levensbeschouwing van Different goed aansluiten op de eigen levensbeschouwing. Lana Kooijman-van Es, manager Different: “Uit de cijfers blijkt een grote behoefte van christenen met homoseksuele gevoelens aan een specifiek christelijke benadering van de problemen die zij ervaren.”

Hulpverlening

De tevredenheid van cliënten blijkt tevens uit het gemiddelde cijfer dat zij aan de hulpverleners en de hulpverlening van Different geven. De hulpverleners krijgen gezamenlijk een gemiddeld eindcijfer van 7.8. De hulpverlening van Different is goed voor een gemiddeld eindcijfer van 7.5. Van het totale aantal cliënten geeft driekwart aan veel aan de hulp te hebben gehad.

Verbetering

Cliënten geven aan dat op een schaal van één tot en met tien, zij met hulp van Different drie punten vooruit zijn gegaan met betrekking tot hun problematiek. Zij ervaren hun problemen over het algemeen als minder zwaar dan aan het begin van de hulpverlening. Kooijman-van Es: “Onze hulpverleners hebben cliënten met name geholpen bij het acceptatieproces van hun homoseksuele gevoelens en het vergroten van (zelf)inzicht. Je ziet aan de resultaten van dit onderzoek dat deze vorm van hulpverlening door veel cliënten als helpend wordt ervaren.”

Henk van Rhee, algemeen directeur Tot Heil des Volks: “De conclusie die wij aan de hand van dit onderzoek trekken, is dat de hulpverlening door Different duidelijk in een behoefte voorziet. We zullen in de komende tijd dan ook zeker extra investeren in deze hulpverlening.”
Comments