In het nieuws‎ > ‎

Feestweek voor theologen Vrije Universiteit

Geplaatst 12 jan 2013 08:55 door Gabriel Jansen
RD, 11-01-2013

AMSTERDAM – De faculteit godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam organiseert komende week voor het eerst een Graduation Week. Promovendi en bijzondere wetenschappelijke publicaties vanuit de faculteit staan even extra in de schijnwerpers.

Zes promovendi verdedigen tijdens de Graduation Week hun proefschrift, er worden drie symposia gehouden, er zijn vier boekpresentaties en debatten over publicaties en op de laatste dag worden de namen bekend van de studenten die in 2012 de beste bachelor- en masterscripties schreven tijdens hun studie aan de faculteit. Onder de promovendi bevindt zich de voormalig voorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede, Kees Boele.

De week moet een „feest van gedachtewisselingen en themadiscussies op het terrein van theologie en religiewetenschappen worden”, zo stellen de organisatoren. Thema van de week is ”Faith in Research” (Geloof in onderzoek).

Een Graduation Week in deze vorm lijkt uniek te zijn in Nederland, zegt plaatsvervangend decaan van de faculteit godgeleerdheid prof. dr. J. S. Reinders. Een collega van hem bracht het idee mee vanuit het buitenland. „Het college van bestuur van de universiteit was direct enthousiast.”

Promoties zijn een steeds belangrijker plaats gaan innemen in het wetenschappelijke bedrijf, wat deels samenhangt met financieringsstromen, maar ook met talentbeleid. Toch krijgen proefschriften relatief weinig aandacht, constateert Reinders. „Promotieplechtigheden vinden –ik zeg het zonder het vele werk eromheen tekort te willen doen– even tussendoor plaats. Het zijn vooral feestelijke bijeenkomsten voor de betrokkenen zelf.”

Door de bundeling in één week krijgen de zes promoties meer aandacht, verwacht Reinders. „Studenten krijgen meestal niet zo veel mee van de promotieplechtigheden. Komende week kunnen ze gemakkelijker een keer een promotie bijwonen.”

De Graduation Week moet ook de contacten binnen de faculteit versterken, zegt Reinders. De laatste tien jaar heeft een reeks religieuze organisaties en christelijke denominaties de Vrije Universiteit als thuisbasis gekozen. Ook de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) koos de VU als een van haar vestigingsplaatsen. Reinders: „Vogels van allerlei pluimage. Komende week willen we onderling het theologisch gesprek voeren. De symposia bieden daar een extra mogelijkheid toe.”

Zo is er dinsdagmiddag een symposium over religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit in de geestelijke zorg. Oud-CDA-minister prof. dr. Hirsch Ballin leidt het thema in.

Een dag later vindt een discussie plaats rond de vorig jaar verschenen ”Christelijke dogmatiek” van de VU-theologen dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Reinders: „De dogmatiek is vorig jaar gepresenteerd, maar het leek ons goed om er nog een keer een uitvoerige discussie over te voeren.”

Comments