In het nieuws‎ > ‎

GKV: miljoen voor gemeentestichting

Geplaatst 1 jun 2011 03:28 door De Stadslamp Amsterdam
Friesch Dagblad, 31-5-2011.
Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) komt een Advies-en Studiecentrum Gemeentegroei om de ervaringen uit bestaande gemeentestichtingsprojecten en missionaire kerken meer en breder uit te dragen. De synode van de GKV heeft een voorstel daartoe van deputaten Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) - een commissie binnen de GKV - overgenomen.
Het idee is om op die manier kennis en ervaring die op de ene plek is opgedaan, beschikbaar te stellen aan gemeenten of projecten elders. De synode heeft de commissie opdracht gegeven om dit advies- en studiecentrum vorm te gaan geven.
De commissie krijgt de komende drie jaar 3,5 ton per jaar voor gemeentestichting. De synode besloot zeven projecten financieel te ondersteunen, onder meer in het Belgische Gent, Maastricht, Venlo, Amsterdam en Lichtenvoorde. ,,Het gaat om zeven bestaande projecten, plus de projecten die op sommige plaatsen van daaruit weer zijn ontstaan”, licht ds. Herman Feenstra, tweede voorzitter van de synode, toe.
Tijdens de vergadering in Harderwijk over gemeentestichting binnen het kerkverband werden ook vraagtekens gezet bij het gereformeerde karakter van sommige nieuwe gemeenten. Feenstra noemt als voorbeeld kerkplant De Aker in Amsterdam-zuidwest. ,,Deze gemeente is ontstaan uit een groep christenen die elkaar in de buurt tegenkwamen. Er ontstond een gemeenschap van mensen met heel diverse achtergronden. Dat zie je terug in de identiteit. We willen niet direct zeggen: dit project is niet gereformeerd, we laten het vallen. We geven deze gemeenschap de ruimte om dat te ontwikkelen. De Aker bezint zich zelf ook nog op haar positie: of ze zich wil aansluiten bij de GKV of niet.”
De synode gaf het deputaatschap OOG uiteindelijk de aanbeveling mee om wel alert te zijn op de gereformeerde identiteit. ,,Er gaat veel geld naar toe. Als we projecten steunen, is het belangrijk dat we ons erin herkennen.”
Comments