In het nieuws‎ > ‎

Koptisch Instituut voor Studie en Cultuur in Amsterdam

Geplaatst 20 okt 2010 03:54 door De Stadslamp Amsterdam
RD, 19-10-2010.
De koptisch-orthodoxe patriarch Shenouda, die dit weekend Nederland bezocht, is blij met de opening van het Koptisch Instituut voor Studie en Cultuur in Amsterdam. De Koptisch-Orthodoxe Kerk ziet godsdienstonderwijs in het sterk geseculariseerde Nederland als een van haar hoofdtaken.

De in Nederland werkzame priester Arsanius wil in het instituut godsdienstonderwijs aanbieden voor alle leeftijden. Het gaat daarbij niet alleen om lessen over de Bijbel, maar ook om onderricht in de tradities en geschiedenis van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Zijn accent ligt daarbij op het betrekken van jongeren bij het kerkelijk leven. Daarin volgt hij de voetsporen van patriarch Shenouda, die zich ook in het bijzonder richt op de jeugd.

De kerk van pastor Arsanius aan het Amsterdamse Mosplein is voor die ambities te klein geworden. Dankzij hulp van de gemeente Amsterdam kon echter een voormalige school tegenover de kerk voor 1 euro gekocht worden. Pastor Arsanius zag het als een teken van God dat daar een kerkelijk centrum moest komen. Het gebouw moest gerenoveerd worden en de kerk sloot daar een lening van 1,2 miljoen euro voor af. „We hebben veel vrijwilligers die graag hand-en-spandiensten verrichten”, vertelt Miriam Jacobs van de Amsterdamse kerk, „maar er was ook een aannemer nodig die daarvoor betaald moest worden.”

Miriam Jacobs is uit koptische ouders in Nederland geboren en is volop betrokken bij de kerk. „We vormen een hechte gemeenschap. Ik voel dat we net één grote familie zijn.” Het nieuwe instituut dient de orthodoxe kerk in heel Nederland.

Patriarch Shenouda benadrukt het belang van goed christelijk onderwijs en staat daarmee in de lijn van de koptisch-orthodoxe zondagsschoolbeweging, een hervormingstrend binnen de kerk waaraan hij zelf leidinggaf in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. De zondagsschoolbeweging verzette zich in die jaren tegen een al te sterk accent op tradities en vond dat de studie van de Bijbel en kerkvaders een belangrijker plaats in de kerk moesten krijgen.

Patriarch Shenouda werd in 1962 tot bisschop voor onderwijs gewijd. Daarmee was hij de eerste bisschop die deze functie bekleedde. Hij werd immens populair met zijn wekelijkse Bijbelstudies, destijds een nieuw fenomeen binnen zijn kerk. Deze wist hij te combineren met vragen die bij vele gewone gelovigen leefden. Zijn kennis van de Bijbel is enorm. De patriarch is in staat grote delen van de Bijbel moeiteloos te citeren en die citaten in antwoorden op vragen van mensen te verweven. Hij doet dat met gevoel voor humor.

Bisschop Shenouda werd in 1971 patriarch Shenouda. De jaren daarna kenmerkten zich door grote ruimte voor islamieten, die ervoor ijverden om van Egypte een door de islamitische wetgeving geregeerd land te maken. Patriarch Shenouda verzette zich tegen die ontwikkeling. Het kwam daardoor tot een botsing met president Sadat. Die verbande hem in 1981 naar een klooster. In 1985, onder president Mubarak, kwam Shenouda weer vrij.
Comments