In het nieuws‎ > ‎

Meerderheid Amsterdamse protestanten houdt vast aan klassieke geloofsopvattingen

Geplaatst 28 aug 2012 04:07 door De Stadslamp Amsterdam
Protestantse Kerk Amsterdam, 28-8-2012.

Vandaag verschijnt de special Geloven in Mokum, bijlage van Kerk in Mokum, blad voor kerk, cultuur en samenleving in Amsterdam. Hierin staan de resultaten van een onderzoek onder betrokken leden van de Protestantse Kerk Amsterdam, uitgevoerd door godsdienstsocioloog dr. Erik Sengers. Een unieke inkijk in hun geloofsovertuigingen.Geloof als leidraad

90% ziet zichzelf als gelovig mens. Voor 60% heeft geloof een grote betekenis in het leven. De een noemt de rol van kerk en christelijke organisaties, de ander noemt geloof als leidraad voor normen en waarden. Ook de vraag naar de rol van geloof in het dagelijks leven, komt terug in de enquête. Zo hoopt iemand dat het geloof haar op de weg van compassie en humaniteit houdt. Iemand anders antwoordt: ‘Door dagelijks te bidden en de Bijbel te lezen, probeer ik mijn daden hierop af te stemmen.’Bijna 80% gelooft in een God die zich met ieder mens bezighoudt of in een hogere macht die het leven beheerst. Meer dan de helft ziet God als Schepper van hemel en aarde. 52% ziet Jezus als de zoon van God.

Ervaring met God

Zeven op de tien heeft een ervaring gehad met God of een hogere macht. Ruim 50% ervoer dit in de ontmoeting met mensen. 36% had een ervaring tijdens een godsdienstige bijeenkomst. Bijna 90% gelooft in leven na de dood. Bijna zes op de tien betrokken leden bidt een of meerdere keren per dag, zeven procent bidt nooit. Een derde leest dagelijks uit de Bijbel. Zeven procent leest nooit en 60 procent leest soms uit de Bijbel.

Nieuw elan en openheid

Twee derde geeft aan dat de Protestantse Kerk Amsterdam genoeg biedt op spiritueel gebied. De grootste groep voelt zich aangesproken door de liturgie, liederen en muziek. Zeventig procent wil graag een viering in de kerk op belangrijke momenten in het leven. Opmerkelijk is dat veertig procent van de betrokken en betalende leden zelden of nooit een kerk bezoekt. Men is trots op de volhouders, het nieuwe elan en de openheid. Tegelijkertijd is er ook een verlangen naar een kerk die minder bureaucratisch en afstandelijk is, een kerk die meer omziet naar elkaar, waar jongeren, lager opgeleiden en gezinnen een plek vinden. Een aantal leden geeft aan dat de kerk kritischer of meer belijdend mag zijn.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek Geloofsbeleving van betrokken leden van de Protestantse Kerk Amsterdam staan op: http://www.protestantsamsterdam.nl/actueel/nieuws/1027-geloofsbeleving-van-betrokken-leden-van-de-protestantse-kerk-amsterdam-onderzoeksverslag.html

Onderzoek predikanten

Een schaduwonderzoek onder protestantse dominees laat een verschil zien tussen wat het actieve kerklid gelooft en wat de predikanten. De meerderheid van dominees die reageerden, gelooft in God als Schepper én een mee-lijdende God in plaats van een persoonlijke God, terwijl 30% zelfs de uitspraak onderschrijft dat er geen God of Hogere macht bestaat.

Hervormingsdag 31 oktober
De onderzoeken vormen het vertrekpunt van een geloofsgesprek tussen gemeenteleden van alle wijkkerken binnen de Protestantse Kerk Amsterdam op Hervormingsdag, woensdag 31 oktober, Vrijburg, 19 uur, Diepenbrockstraat 46, 1077 WE Amsterdam.

Voor meer informatie
Bram Schriever, directeur Kerkelijk Bureau, Protestantse Kerk Amsterdam, tel. 020 53 53 709 – 06 5143 5817, bram.schriever@protestantsamsterdam.nl

Mirjam Nieboer, Communicatie, Protestantse Kerk Amsterdam, tel. 020 5353704 – mirjam.nieboer@protestantsamsterdam.nl
Comments